Zarządzanie i inżynieria produkcji - Szczecin

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Szczecin

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

14.05.2024

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Szczecin
Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który łączy w sobie nauki techniczne, logistyczne i zarządzanie. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które mają nauczyć efektownej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci zagłębiają się w wiedzy na temat materiałoznawstwa, marketingu, projektowania inżynierskiego i ekonomiki produkcji.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach jakościowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci mają też kompetencje do tego by podjąć pracę w firmach doradczych oraz przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Szczecin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

W Szczecinie zarządzanie i inzynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2023/2024, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Politechnika Morska w Szczecinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT i PM. Cena wynosi około 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Szczecinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka. | zarządzanie i inżynieria produkcji Szczecin - przedmioty maturalne

Studia w Szczecinie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji generują szereg wymagań, którym należy sprostać, jeżeli marzysz o ich podjęciu oraz odniesieniu sukcesu zawodowego podczas przyszłej pracy ściśle związanej z kierunkiem kształcenia. Zatem jakie wymagania rekrutacyjne narzucają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji?

Jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej i aspirujesz do podjęcia studiów pierwszego stopnia, powinieneś przyłożyć się do nauki przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, a ponadto upewnić się, czy umiejętności z zakresu języka obcego są wystarczające do pozytywnego napisania egzaminu. Studia drugiego stopnia będą wymagały dobrych ocen z poprzedniego etapu studiów.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą się nieco różnić w zależności od tego, na jaką uczelnię w Szczecinie ostatecznie się zdecydujesz. Dlatego postaraj się być na bieżąco poprzez śledzenie ustaleń zawartych na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Morska w Szczecinie (Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Żeby odpowiedzieć sobie na zadane w nagłówku pytanie, warto najpierw zrozumieć przedmiot szczegółowego zainteresowania Zarządzania i inżynierii produkcji oraz to, czym dokładnie będą zajmować się studenci tego przyszłościowego kierunku. Dwuczłonowość nazwy opisywanej dziedziny wiedzy słusznie wskazuje na spójne współgranie nauk technicznych oraz społecznych z zakresu szeroko pojętego zarządzania i organizacji. Zatem każdy ze studentów zgłębi nie tylko wiedzę ścisłą, ale również humanistyczną i społeczną, co uczyni z niego doskonałego pracownika dzisiejszego rynku pracy. Przedmioty, dzięki którym posiądziesz przewidzianą wiedzę i umiejętności kierunkowe, to między innymi:

 • projektowanie inżynierskie i grafika
 • zarządzanie produktem i usługami
 • ergonomia
 • marketing
 • materiałoznawstwo
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • ekonomika produkcji

 

Nabywane umiejętności

Studenci podczas kształcenia będą poznawać wiele interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza zarządzania, ekonomii, informatyki oraz szeroko rozumianego projektowania. Zdobyta wiedza techniczna będzie podstawą do zatrudnienia w wybranym sektorze gospodarczym, dlatego to właśnie na jej kształtowanie zostanie położony największy nacisk, czyniąc z każdego absolwenta jednostkę gotową do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Szczecinie

Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. 

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie: zarządzanie innowacjami w produkcji i usługachzarządzanie jakością produkcji i usług, inżynieria jakościzarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi...

Sprawdź specjalności na zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister / magister inżynier

Jaka praca po zarządzaniu i inżynierii produkcji

Jednym z głównych czynników, skłaniających świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich do podjęcia studiów na danym kierunku są oferowane przez niego perspektywy zawodowe. Jesteś szczególnie zainteresowany Zarządzaniem i inżynierią produkcji w Szczecinie i chciałbyś się dowiedzieć, gdzie będziesz mógł pracować tuż po ukończeniu tego kierunku?

Absolwenci to dobrze wykształceni, uposażeni w interdyscyplinarną wiedzę specjaliści, zdolni do podjęcia zatrudnienia w rozmaitych sektorach współczesnej gospodarki. Po ukończeniu opisywanego kierunku studiów z powodzeniem zatrudnisz się w przedsiębiorstwach międzynarodowych, zajmujących się organizacją i zarządzaniem różnorakimi procesami produkcyjnymi. Praca w gałęziach przemysłu przetwórczego, kosmetycznego, handlowego oraz motoryzacyjnego będzie stała przed tobą otworem.

Doskonałą opcją dla tych, których najważniejszą wartością jest wolność i niezależność, będzie otworzenie własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację własnych pomysłów bez krytycznego spojrzenia i nadzoru szefostwa.

Jak wygląda rekrutacja na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji - rekrutacja na uczelniach w Szczecinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Szczecinie

 

Limity miejsc

Na każdy z kierunków studiów w Szczecinie jest ustalony odgórnie limit miejsc, na który można przyjąć studentów.    

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania i inżynierii produkcji w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie opiera się na konkursie świadectw, który jest podstawą do stworzenia listy osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie, to: chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie: 

 • Akademia Morska w Szczecinie: 96
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 100

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Szczecinie, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Politechnika Morska w Szczecinie: lipiec 2024
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Szczecinie ustalają, aby kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

Niektóre z dokumentów to m.in.: świadectwo maturalne, dowód osobisty, formularz aplikacyjny oraz zdjęcie do legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie, aby zostać pełnoprawnymi studentami muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci na zarządzanie i inżynierię produkcji w Szczecinie muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie? Cena w 2024 roku wynosi około 5000 zł za pierwszy rok studiów. 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia w Szczecinie - ceny 2023: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 5000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

Poziom i tryb studiów


Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie

Zastanawiając się nad aplikacją na kierunki studiów w Szczeciniewiększość przyszłych studentów błądzi po omacku, szukając najwłaściwszej dla siebie drogi. W tym niezwykle trudnym procesie decyzyjnym mogą pomóc opinie studentów wybranego kierunku.

Zuzanna, studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Szczecinie, mówi:

„Wybrałam Zarządzanie i inżynierię produkcji na drodze eliminacji – rozważałam kilka różnych kierunków, czytałam efekty kształcenia każdego z nich i odrzucałam te, które kompletnie mi nie pasowały. W końcu został tylko jeden kierunek, najlepszy z możliwych, którego zgłębianie jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i nadziei na przyszłość.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia