Historia

Historia

Historia

14.01.2022

Historia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dzieje wczesnego chrześcijaństwa
 • historia starożytna powszechna
 • historia średniowieczna Polski
 • geografia historyczna
 • historia Kościoła w średniowieczu
 • historia nowożytna Polski
 • dzieje wypraw krzyżowych

 

O nauce historii wypowiedziano już wiele słów, nawet tych najbardziej banalnych. Mówiono, że aby zrozumieć teraźniejszość należy najpierw zrozumieć przeszłość; aby planować przyszłość, przykłady trzeba czerpać z przeszłości, i tak dalej. Istotne jest to, że tym, nawet najbardziej banalnym, stwierdzeniom nie da się odmówić racji i ważnej mądrości. Historia niestety nie zawsze uczy, chociaż powinna. Ale nie jest to wina dziedziny, tylko samego człowieka, który nie chciał zagłębić się w naukę, którą przekazuje historia. Aby nie popełniać tych samych błędów można wybrać historię na kierunek kształcenia. Na której uczelni? Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest ona tam prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Priorytetem kierunku jest zdobycie uporządkowanej wiedzy o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także rozwinięcie takich umiejętności, dzięki którym będzie możliwe praktyczne jej zastosowanie w sferze działalności kulturalnej i medialnej. Studenci uczą się interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym, metod analizowania i interpretowania źródeł historycznych, zasad korzystania z dorobku naukowego innych badaczy, merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: dzieje wczesnego chrześcijaństwa, historia starożytna powszechna, historia średniowieczna Polski, geografia historyczna, historia Kościoła w średniowieczu, historia nowożytna Polski, dzieje wypraw krzyżowych, historia Kościoła w czasach nowożytnych, chrześcijańskie Kościoły wschodnie, dzieje Kościołów reformowanych, polskie powstania narodowe, polscy królowe elekcyjni. Co oczywiste, po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może kontynuować edukacyjną drogę na stacjonarnych studiach doktoranckich. Są one bezpłatne i trwają cztery lata.

Dla wielu niewtajemniczonych, nauka historii to wyłącznie zapamiętywanie dat oraz który król objął tron po poprzednim. Nic bardziej mylnego. Nauka historii to podróż, w której wehikułem czasu są tylko nasze zainteresowania. A jaka przyszłość nas czeka po tym, gdy wspomniany wehikuł dojedzie do końca? Absolwenci Historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w archiwach, bibliotekach, biurach turystycznych, szkołach, placówkach kulturalnych, wydawnictwach. Warto pamiętać o tym, że osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek posiadają znacznie więcej niż samą wiedzą historyczną. Posiadają umiejętności, które coraz częściej przydają się na rynku pracy. A tymi umiejętnościami jest wyszukiwanie i analizowanie informacji, a także wyciąganie i formułowanie wniosków oraz sztuka argumentacji.

Kierunki studiów w Warszawie tworzą długą listę, a pod literą „H” znajdziemy Historię. Świetnie, ale którą uczelnię wybrać do studiowania tej dziedziny?

 

Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie?

Grzesiek, student Historii mówi:

„Historia od zawsze była moją największą pasją i od dawna wiedziałem, że chciałbym oprzeć na niej swoją edukację, a potem drogę zawodową. Ale chciałem studiować ten kierunek trochę inaczej, poznając przy tym dzieje Kościoła. Dlatego wybrałem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych w czasach antycznych,
 • specyfiki ziem polskich w okresie pradziejów,
 • polskich powstań narodowych,
 • statystyki i demografii historycznej,
 • dziejów wypraw krzyżowych,
 • dziejów wychodźstwa polskiego w XIX i XX wieku,
 • mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej,
 • edytorstwa źródeł historycznych,
 • losów Polaków żyjących pod zaborami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • bibliotekach,
 • archiwach,
 • wydawnictwach,
 • placówkach kulturalnych,
 • biurach turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)