Biologia medyczna

Biologia medyczna

Biologia medyczna

07.02.2022

Biologia medyczna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia medyczna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia funkcjonalna człowieka
 • biologia komórki
 • chemia ogólna
 • fizjologia zwierząt i człowieka
 • histologia zwierząt
 • podstawy genetyki
 • propedeutyka chorób wewnętrznych

 

Nietrudno odgadnąć, że biologia medyczna jest dyscypliną funkcjonującą na pograniczu biologii i medycyny, a dokładniej rzecz ujmując zajmuje się wykorzystywaniem nauk biologicznych w medycynie. Podejmując kształcenie w jej zakresie możemy posiąść umiejętności związane z nowoczesnymi metodami badawczymi, dowiedzieć się jak funkcjonuje komórka, poznać sposoby badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego. To wszystko znajduje się w obszarze jednego kierunku studiów. Biologię medyczną odnajdziemy w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Kierunek Biologia medyczna oferowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Studenci zgłębiają zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów, a także uczą się stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, poznają podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a w siatce zajęć odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: anatomia funkcjonalna człowieka, biologia komórki, chemia ogólna, fizjologia zwierząt i człowieka, histologia zwierząt, podstawy genetyki, propedeutyka chorób wewnętrznych, biochemia, biologia molekularna, diagnostyka bakteriologiczna, metabolizm, nowoczesne metody analizy biochemicznej, podstawy epidemiologii, botanika farmaceutyczna, podstawy immunologii komórkowej i molekularnej, promocja i ochrona zdrowia.

Jakie umiejętności wyróżniają absolwentów Biologii medycznej? Potrafią stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumieją molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, orientują się w obszarze ochrony i promocji zdrowia. A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, jednostkach naukowo- badawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, ośrodkach terapii uzależnień, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach diagnostycznych, przemyśle biotechnologicznym.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie wielu kandydatów. Zastanawiając się nad wyborem drogi kształcenia należy pamiętać o tym, że oferty edukacyjne uczelni różnią się od siebie i nie zawsze występują w nich te same kierunki. Planując studiować omawiany przez nas kierunek warto zwrócić uwagę na Uniwersytet Gdański, ponieważ w tej uczelni otrzymamy możliwość nauki w jego zakresie. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Marta, studentka Biologii medycznej mówi:

„Uniwersytet Gdański jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym kraju, zatem studia są powodem do dumy. Oczywiście, nauki jest dużo, ale nie sprawia ona trudności, a raczej sporą satysfakcję, ponieważ najważniejszym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności praktycznych.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BIOLOGIA MEDYCZNA - ważne informacje

Biologia medyczna studia Gdańsk

Biologia medyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię medyczną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii komórki,
 • biologii molekularnej,
 • metod diagnostyki mikrobiologicznej,
 • nowoczesnych metod badawczych,
 • botaniki farmaceutycznej,
 • anatomii funkcjonalnej człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia medyczna:

Absolwent kierunku Biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach służby zdrowia,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • ośrodkach terapii uzależnień,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przemyśle biotechnologicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)