biologia medyczna studia

Biologia medyczna studia - kierunek studiów

Zastanawiałeś się między biologią a medycyną? Myślisz nad pracą w ochronie zdrowia lub diagnostyce laboratoryjnej? Jeśli tak to biologia medyczna będzie świetnym rozwiązaniem, ponieważ jest to kierunek interdyscyplinarny, który wpasowuje się w obecne tendencje na rynku pracy.

Czego nauczysz się podczas studiów? Przede wszystkim będzie to podstawowa wiedza z zakresu nauk biologicznych, ale także różnorodne metody badawcze używane we współczesnej biologii. Poznasz mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego w dziedzinie analityki i diagnostyki medycznej. Materiał biologiczny stanie się zatem Twoim obiektem badań, a laboratorium codziennym miejscem pracy.

Po studiach będziesz mógł się starać o zatrudnienie w służbie zdrowia, ośrodkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii, szkolnictwie czy laboratorium badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych. Zainteresowany podjęciem takiej pracy? Jeśli tak to kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię medyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk biologicznych, którą będzie umiał zastosować w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych,
  • wiedzy o biochemiczno-fizjologicznych mechanizmach organizmów żywych, zarówno na poziomie komórkowym, jak i funkcjonowania tkanek, narządów i całego organizmu,
  • różnorodnych metod badawczych umożliwiających współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin w zakresie analityki i diagnostyki oraz prac badawczych z użyciem materiału biologicznego,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku,
  • techniki komputerowej w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia medyczna

Absolwent kierunku biologia medyczna znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik laboratorium badawczego, kontrolnego lub diagnostycznego,
  • pracownik placówek rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych,
  • współpracownik specjalisty z zakresu chorób genetycznych, analityki i diagnostyki medycznej,
  • pracownik ośrodków terapii uzależnień,
  • pracownik policji, wojska.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biologię medyczną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek biologia medyczna prowadzony jest przez:

Wydział Biologii UG

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA

Komentarze (0)