Biologia medyczna

Biologia medyczna

Studia na kierunku biologia medyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Gdański

Biologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia medyczna

Uczelnie, gdzie biologia medyczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku biologia

Biologia medyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia medyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia medyczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia medyczna rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | biologia medyczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biologia medyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biologia medyczna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku biologia medyczna mają interdyscyplinarny charakter i studenci w trakcie ich trwania poznają zagadnienia, które związane są zarówno z biologią, jak i medycyną. Najważniejszy cel zakłada jednak umiejętność wykorzystania nauk biologicznych we współczesnej medycynie. Studenci poznają więc molekularne, biochemiczne czy fizjologiczne podstawy funkcjonowania komórek. Uczą się również stosowania różnorodnych metod eksperymentalnych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

 

Specjalności

Współczesne studia biologiczno medyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biologia medyczna: diagnostyka molekularno-biochemiczna, neurobiologia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biologia medyczna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

A co po zakończeniu nauki mogą robić absolwenci biologii medycznej? Przede wszystkim czekać na nich będą różnorodne laboratoria – badawcze, analityczne czy też diagnostyczne. Część osób po zakończeniu nauki wiąże swoją karierę naukową z przemysłem farmaceutycznym, medycznym czy ogólnie – chemicznym.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia medyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia medyczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię medyczną

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku biologia medyczna: anatomia funkcjonalna człowieka, mikrobiologia, promocja i ochrona zdrowia, neuroendokrynologia, biologia komórki.
W programie studiów na kierunku biologia medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Statystyka z elementami matematyki w naukach biologicznych
 • Podstawy genetyki
 • Wprowadzenie do antropologii
 • Propedeutyka chorób wewnętrznych
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Fizyka z elementami biofizyki
 • Promocja i ochrona zdrowia
 • Wstęp do bioinformatyki
 • Biologia komórki
 • Technologie informacyjne
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk biologicznych, którą będzie umiał zastosować w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych,
 • wiedzy o biochemiczno-fizjologicznych mechanizmach organizmów żywych, zarówno na poziomie komórkowym, jak i funkcjonowania tkanek, narządów i całego organizmu,
 • różnorodnych metod badawczych umożliwiających współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin w zakresie analityki i diagnostyki oraz prac badawczych z użyciem materiału biologicznego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku,
 • techniki komputerowej w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych.

Jak wyglądają studia na kierunku biologia medyczna?

1. Tryb i typ studiów

Kierunek biologia medyczna możesz realizować przede wszystkim w ramach studiów stacjonarnych. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, a w programie kształcenia uwzględniają obowiązkową praktykę zawodową. 

 

Studia na kierunku biologia medyczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • anatomia człowieka,
 • inżynieria biomateriałowa w medycynie,
 • biologia praktyczna w medycynie,
 • podstawy farmakologii,
 • podstawy farmakologii,
 • fizjologia zwierząt.

 

Program kształcenia konstruowany jest z przedmiotów obowiązkowych i specjalizacyjnych. Wybór specjalizacji znacząco wpływa na sylwetkę absolwenta. Wykazu możliwych profili kierunkowych szukaj na stronach internetowych wybranych uczelni.

Studenci uczą się, w jaki sposób wykorzystywać techniki biochemiczne, biologię molekularną, biologię komórki bądź techniki fizjologiczne w diagnostyce chorób lub podczas badań zaburzeń o podłożu neurologicznym.

Interdyscyplinarny kierunek z zakresu studiów medycznych pozwala badać funkcje ośrodkowego układu nerwowego, a także wykorzystywać wiedzę i gromadzone informacje z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Zajęcia bądź praca w trakcie praktyk i stażów w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych pozwolą wykształcić niezbędne umiejętności analityczno-diagnostyczne, a także wpłyną na komunikatywność i pracę zespołową, która w dzisiejszych czasach i w świecie przeprowadzanych badań jest niezwykle istotna.

 

3. Nabywane umiejętności

Czego nauczysz się podczas studiów? Przede wszystkim będzie to podstawowa wiedza z zakresu nauk biologicznych, ale także różnorodne metody badawcze używane we współczesnej biologii.

Poznasz mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego w dziedzinie analityki i diagnostyki medycznej. Materiał biologiczny stanie się zatem Twoim obiektem badań, a laboratorium codziennym miejscem pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zastanawiałeś się między biologią a medycyną? Myślisz nad pracą w ochronie zdrowia lub diagnostyce laboratoryjnej? Jeśli tak to biologia medyczna będzie świetnym rozwiązaniem, ponieważ jest to kierunek interdyscyplinarny, który wpasowuje się w obecne tendencje na rynku pracy.

 

5. Gdzie studiować biologię medyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia medyczna:

Ile trwają studia na kierunku biologia medyczna?

Studia na kierunku biologia medyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Innowacyjny kierunek biologia medyczna możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Sześć semestrów kształcenia pozwala uzyskać tytuł licencjata i umożliwia kontynuację studiów na drugim stopniu.

Studia II stopnia magisterskie trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Systematyzują i uszczegóławiają zdobytą na pierwszym stopniu wiedzę, a także pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje w ramach dodatkowych specjalności.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia medyczna

Praca po studiach

Po studiach będziesz mógł się starać o zatrudnienie w służbie zdrowia, ośrodkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii, szkolnictwie czy laboratorium badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych. Zainteresowany podjęciem takiej pracy? Jeśli tak to kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent kierunku biologia medyczna znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik laboratorium badawczego, kontrolnego lub diagnostycznego,
 • pracownik placówek rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych,
 • współpracownik specjalisty z zakresu chorób genetycznych, analityki i diagnostyki medycznej,
 • pracownik ośrodków terapii uzależnień,
 • pracownik policji, wojska.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia medyczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia medyczna studia I stopnia

Biologia medyczna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia medyczna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biologia medyczna

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

Iga odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Mam nie ukonczone studia biologia medyczna czy bede mogla przeniesc przedmioty do innej uczelni to byl 3 rok licencjat prosze o odp.

Ania W odpowiedzi do: Iga odpowiedz

Jeśli punkty ECTS się pokryją to jest to prawdopodobne.