Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademię Śląską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r.

Akademia Śląska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 11 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (5 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AŚ mogą aplikować na 11 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 11 kierunkach studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Śląska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo
 • Grafika
 • Informatyka
 • Kierunek lekarski (medycyna)
 • Mechatronika
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Wzornictwo
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: wst.com.pl

 

Akademia Śląska 

Akademia Śląska jest nowoczesną uczelnią, która kształci studentów nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w zakresie dziedzin medycznych i artystycznych. Uczelnia stawia sobie za cel realizowanie nowoczesnego i interdyscyplinarnego systemu kształcenia, opartego na autorskich programach studiów.

Realizowany obszar kształcenia ma za zadanie wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Uczelnia dba o podnoszenie konkurencyjności na rynku edukacyjnym, jak również umożliwia studentom uczestnictwo w różnorodnych, krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

Akademia Śląska prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia.

Istotną jednostką uczelni jest Dział Współpracy Z Zagranicą. Dzięki niemu studenci otrzymują możliwość kształcenia w ramach popularnego programu Erasmus+, a także kształcenia wynikającego z umów o partnerstwie. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Universite Jean Monnet w Saint- Etienne, University of Technology and Economics w Budapeszcie, Ruhr- Universitat w Bochum, czy Slovenska Technicka Univerzita w Bratysławie.

Kształcenie w Akademii Śląskiej prowadzą dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. W ramach pierwszego funkcjonują takie kierunki jak: Architektura, Architektura wnętrz, Budownictwo, Informatyka, Mechatronika, Wzornictwo i Grafika. Natomiast drugi oferuje Kierunek lekarski i Pielęgniarstwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 od 06.05.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 od 06.05.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Śląska

Akademia Śląska - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Śląska: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Śląska

Komentarze (0)