Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2022/2023

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbędzie się w terminie głównym od 16 maja do 7 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.zut.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 16 maja do 7 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja na kierunek architektura - I tura od 16 maja do 19 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

29 lipca 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.zut.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Szczecinie

kierunki studiów w Szczecinie

uczelnie i studia w Szczecinie

 

Zachniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (45 kierunków) i drugiego (28 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ZUT mogą aplikować na 45 kierunków studiów stacjonarnych oraz 24 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki 2022/2023

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • aquaculture and fisheries
 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo techniczne
 • biotechnologia
 • budowa jachtów
 • budownictwo
 • chemia
 • chemical engineering
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • economics
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • ichtiologia i akwakultura
 • informatyka
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria materiałów i nanomateriałów
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
 • inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • inżynieria w medycynie
 • kynologia
 • logistyka
 • materials science and engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 • projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • uprawa winorośli i winiarstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

Dowiedz się więcej: zut.edu.pl

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny został utworzony w 2009 i powstał z połączenia dwóch dużych szczecińskich placówek- Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Za realizację studiów odpowiada dziesięć wydziałów, na których studenci mogą wybierać spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków kształcenia.

Najistotniejszym celem działalności uczelni jest rozwijanie interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych kierunków badań i kształcenia, umożliwiających łączne rozwiązywanie problemów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe i doktoranckie. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnym programie Erasmus+, umożliwiającym wyjazd zagraniczny na część studiów, bądź praktyki.

ZUT składa się z dziesięciu wydziałów, a większość z nich znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z niemałą wygodą. Wizytówką uczelni jest nowoczesna infrastruktura naukowo- dydaktyczna, obejmująca między innymi liczne pracownie i laboratoria.

Oferta edukacyjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obejmuje kierunki od A do Z, a zatem można w niej odnaleźć między innymi Architekturę, Inżynierię transportu, Mechatronikę oraz Zarządzanie i inżynierię produkcji. W katalogu dydaktycznym nie brakuje również kierunków realizowanych w języku angielskim: Materials Science and Engineering, Aquaculture and Fisheries, czy Economics

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 16.05.2022 do 07.07.2022 od 16.05.2022 do 23.08.2022
Studia II stopnia od 16.05.2022 do 19.07.2022 od 16.05.2022 do 16.08.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 07.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 19.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 16.05.2022 do 23.08.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 16.05.2022 do 16.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - studia 2022

Kierunki studiów - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie : znaleziono 46

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Aquaculture and fisheries
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

I stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektryczny

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo techniczne
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budowa jachtów
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Chemical engineering
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Chłodnictwo i klimatyzacja
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia

stacjonarne

Economics
Wydział Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ichtiologia i akwakultura
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałów i nanomateriałów
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria transportu
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w medycynie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Kynologia
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materials science and engineering
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oceanotechnika
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Elektryczny

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Techniki Morskiej i Transportu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Uprawa winorośli i winiarstwo
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)