Administracja

Administracja

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjny system organów państwa
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • postępowanie administracyjne
 • prawo podatkowe
 • prawo zamówień publicznych

 

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowego, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

Program nauczania obejmuje szereg wykładów i ćwiczeń. W toku nauki studenci muszą zmierzyć się z takimi dziedzinami jak: konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, ubezpieczenia gospodarcze, administracja wobec praw człowieka, fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE. Realizowane przedmioty mają na celu rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami, umiejętności stanowiących podstawę pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w służbie cywilnej, administracji rządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, organach partii politycznych, instytucjach pozarządowych. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu opinie? Iwona, studentka IV- roku Administracji mówi:

„Administracja to nie tylko nauka, na którą składają się różne dziedziny i przedmioty. To także świetny trening osobowości i charakteru.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu może znaleźć zatrudnienie:

 • w służbie cywilnej,
 • w administracji rządowej,
 • w strukturach samorządowych,
 • w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • w administracji prywatnej,
 • w organach partii politycznych,
 • w szkolnictwie. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Toruniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK

Komentarze (0)