ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zdobędą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, społecznych oraz przyrodniczych. Dowiedzą się więcej na temat ekoloii oraz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto nauczą się zarządzania przyrodą na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym, a także poznają zasady przeprowadzania audytu środowiskowego.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z instytucjami ochrony przyrody, biurami doradztwa ekologicznego, firmami prowadzącymi audyt środowiskowy, Urzędami Miasta i Urzędami Marszałkowskimi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed aplikacją na studia, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki podjęciu odpowiednich przygotowań zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego to:

  • biologia/chemia/język obcy nowożytny: dowolny/matematyka
  • fizyka i astronomia / fizyka/geografia/informatyka
  • język polski/wiedza o społeczeństwie.

Studenci muszą także dostarczyć zaświadczenie od lekarza o zdolności do podjęcia studiów przyrodniczych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO?

Przyroda stanowi ważny element w życiu człowieka, dlatego też warto o nią dbać i podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego kształcą specjalistów posiadających kwalifikacje do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w firmach i instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i ekologią.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i biologicznych, a także dowiedzą się więcej na temat ochrony środowiska naturalnego oraz ekologii. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych.

Tym samym nauczą się zarządzania przyrodą, działalnością firm oraz projektami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób przeprowadzać audyt środowiskowy, a także oceniać inwestycje w ochronie środowiska. Studenci rozwiną także wiedzę ekonomiczną i poznają zasady dokonywania zaawansowanych kalkulacji finansowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO?

Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO?

Absolwenci kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego znajdą zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Uzyskana wiedza i kwalifikacje umożliwią im znalezienie pracy w instytucjach ochrony środowiska, między innymi w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Funduszu Ochrony Środowiska. Dobrym rozwiązaniem będzie także związanie swojej przyszłości z Urzędami Miasta i Urzędami Marszałkowskimi, biurami doradztwa ekologicznego oraz z firmami prowadzącymi audyt środowiskowy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego:

  • instytucje ochrony środowiska

  • Urzędy Miasta

  • Urzędy Marszałkowskie

  • biura doradztwa ekologicznego

  • instytucje ochrony środowiska

  • firmy prowadzące audyt środowiska

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Komentarze (0)