Dodaj do ulubionych

HYDROBIOLOGY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku hydrobiology to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Studenci kierunku hydrobiology zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, chemicznych i geograficznych. W czasie kształcenia dowiedzą się więcej na temat biologii wód, ekologii i biologii molekularnej. Ponadto nauczą się rozpoznawać wodne gatunki roślin, zwierząt i grzybów, a także poznają zasady funkcjonowania ekosystemów wodnych. Co więcej, poznają zasady monitorowania środowiska wodnego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się ekologią i ochroną przyrody i środowiska oraz w szkołach i uczelniach wyższych. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia biologiczne cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie uprawniające do zdobycie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Ze względu na dużą liczbę chętnych, kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku hydrobiology:

 • jeden spośród następujących przedmiotów: biologia/chemia/język obcy nowożytny/matematyka
 • jeden spośród następujących przedmiotów: fizyka/geografia/informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HYDROBIOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Hydrobiology stopień: (I)
tryb: stacjonarne

HYDROBIOLOGY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HYDROBIOLOGY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HYDROBIOLOGY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hydrobiology

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HYDROBIOLOGY?

Obecnie, w dobie postępujących zmian klimatycznych rośnie zapotrzebowanie na ekologów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość z tym obszarem powinny aplikować na kierunek hydrobiology. Studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie biologiczne, uprawniające do podjęcia ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku hydrobiology możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku hydrobiology będzie oscylował wokół nauk biologicznych, geograficznych i chemicznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu biologii molekularnej, biologii wód i ekologii. Ponadto będą mieli okazję poznać składniki ożywione i nieożywione wód, a także nauczą się rozpoznawać wodne gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Oprócz wiedzy teoretycznej rozwiną także szereg umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz ochrony środowiska oraz diagnozować zagrożenia ekologiczne. Co więcej nauczą się monitorować środowisko wodne i dokonywać oceny jego jakości. Poznają także zasady ochrony i rewitalizowania ekosystemów wodnych. Jako że zajęcia będą prowadzone w całości w języku angielskim, studenci rozwiną zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HYDROBIOLOGY?

Studia na kierunku hydrobiology trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HYDROBIOLOGY?

Ukończenie studiów anglojęzycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku hydrobiology znajdą zatrudnienie na rynku międzynarodowym, w firmach i korporacjach oraz instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Ponadto idealnie odnajdą się, jako pracownicy laboratoriów, instytucji naukowych, szkół oraz uczelni wyższych. Dobrym rozwiązaniem będzie także zatrudnienie w wydawnictwach naukowych oraz założenie własnej działalności gospodarczej. Po zakończeniu nauki można także aplikować na studia magisterskie lub podyplomowe.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku hydrobiology:

 • laboratoria

 • ośrodki naukowo-badawcze

 • uczelnie wyższe

 • wydawnictwa naukowe

 • firmy i instytucje realizujące zadania związane z ochroną przyrody i środowiska

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HYDROBIOLOGY

Komentarze (0)