Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia - kierunek studiów

Ignorancja wobec zagadnień i problemów związanych ze środowiskiem naturalnym zdecydowanie nie jest dziś w modzie – mamy coraz większą świadomość wartości, jaką jest przyroda, wiemy, jak wpływa na nią coraz szybszy rozwój cywilizacyjny, dopuszczamy do siebie myśl o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami zasobów planety, ale jako jedyni możemy świadomie o nią dbać. W czasach, w których co kilka lat mierzymy się z faktem całkowitego wymierania jakiegoś gatunku a do naszych uszu docierają informacje o tym, że zużyliśmy prawdopodobnie 70 procent zasobów naturalnych Ziemi, kwestia zmodyfikowania niszczącego kierunku rozwoju, wprowadzenia zmian w modelu cywilizacyjnym i zaangażowania się w przedsięwzięcia ekologiczne, staje się nie tyle istotna, co absolutnie konieczna. Mamy jednak w zwyczaju ignorować symboliczną próchnicę natury tak długo, aż zepsuje się ząb, którego nikt nie będzie już w stanie wyleczyć.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w sobie wrażliwość ekologiczną, ale chciałbyś znacznie poszerzyć swoją świadomość w tym temacie, w Twojej naturze leży reagowanie na problemy, cenisz interwencyjność i zaangażowanie w lokalnie i globalnie ważne tematy, zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które będziesz mógł realnie wykorzystać w pracy nad poprawą stanu środowiska naturalnego, studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znakomicie wpiszą się w Twoje oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Zyskasz popartą badaniami świadomość dotyczącą aktualnego stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie, która będzie dla Ciebie punktem wyjścia do dalszych badań. W oparciu o wiedzę i stopniowo zdobywane umiejętności będziesz w stanie projektować autorskie rozwiązania służące poprawie jakości środowiska i ochronie jego zasobów. Dowiesz się jakie rozwiązania techniczne są przydatne w pracy inżyniera środowiska i nauczysz się z nich korzystać. Będziesz w stanie przygotowywać symulacje i analizy przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w rozwijanej przez Ciebie dziedzinie. Poznasz przepisy prawa porządkujące system ochrony przyrody w Polsce, zaznajomisz się z katalogiem obszarów chronionych, zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobami ich monitorowania i ochrony. Zostaniesz przygotowany do wykonywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony, opanujesz specjalistyczny język z zakresu problematyki środowiskowej a podstawy ekonomii i zarządzania pozwolą Ci szerzej i pełniej rozumieć problemy ekologiczne, zarówno w lokalnym jak i globalnym ujęciu.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego? Wrażliwość ekologiczna w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwolą Ci na rozważanie zatrudnienia w służbach ochrony przyrody (działających przy parkach narodowych i rezerwatach), fundacjach i organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska czy w firmach i przedsiębiorstwach działających w oparciu o niezbędne ekspertyzy, oceniające wpływ działalności przemysłowej lub usługowej na przyrodę. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli pracownika laboratoriów badawczych i kontrolnych, specjalisty w zakresie gatunków fauny i flory zatrudnionego przy ogrodach botanicznych i zoologicznych lub pracownika administracji – rządowej, samorządowej i związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, geografia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę i inżynierię środowiska przyrodniczego?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie
 • projektowania rozwiązań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz ochronie jego zasobów
 • technicznych rozwiązań i narzędzi służących odnowie i ochronie środowiska
 • przygotowywania symulacji i analiz przydatnych w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w zakresie ochrony środowiska
 • przepisów i norm prawa ochrony przyrody w Polsce
 • obszarów objętych ochroną, sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • przygotowywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony przyrody
 • znajomości specjalistycznego języka z zakresu problematyki środowiskowej
 • podstaw ekonomii i zarządzania

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO STUDIA STACJONARNE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Absolwent kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik służb ochrony przyrody działających przy parkach narodowych i rezerwatach
 • organizacjach i fundacjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • pracownik ogrodów botanicznych i zoologicznych
 • specjalista w zakresie ochrony środowiska i autor ekspertyz w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach
 • laborant
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Komentarze (0)