Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę i inżynierię środowiska przyrodniczego?

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego: monitoring środowiska, fitosocjologia z elementami ochrony krajobrazu, rośliny drzewiaste i ich rola w biosferze, wykorzystanie roślin w medycynie i gospodarce, wpływ czynników środowiskowych na genom i epigenom.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Zyskasz popartą badaniami świadomość dotyczącą aktualnego stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie, która będzie dla Ciebie punktem wyjścia do dalszych badań.

W oparciu o wiedzę i stopniowo zdobywane umiejętności będziesz w stanie projektować autorskie rozwiązania służące poprawie jakości środowiska i ochronie jego zasobów. Dowiesz się jakie rozwiązania techniczne są przydatne w pracy inżyniera środowiska i nauczysz się z nich korzystać.

Będziesz w stanie przygotowywać symulacje i analizy przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w rozwijanej przez Ciebie dziedzinie. Poznasz przepisy prawa porządkujące system ochrony przyrody w Polsce, zaznajomisz się z katalogiem obszarów chronionych, zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobami ich monitorowania i ochrony.

Zostaniesz przygotowany do wykonywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony, opanujesz specjalistyczny język z zakresu problematyki środowiskowej a podstawy ekonomii i zarządzania pozwolą Ci szerzej i pełniej rozumieć problemy ekologiczne, zarówno w lokalnym jak i globalnym ujęciu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie
 • projektowania rozwiązań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz ochronie jego zasobów
 • technicznych rozwiązań i narzędzi służących odnowie i ochronie środowiska
 • przygotowywania symulacji i analiz przydatnych w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w zakresie ochrony środowiska
 • przepisów i norm prawa ochrony przyrody w Polsce
 • obszarów objętych ochroną, sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • przygotowywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony przyrody
 • znajomości specjalistycznego języka z zakresu problematyki środowiskowej
 • podstaw ekonomii i zarządzania

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Ignorancja wobec zagadnień i problemów związanych ze środowiskiem naturalnym zdecydowanie nie jest dziś w modzie – mamy coraz większą świadomość wartości, jaką jest przyroda, wiemy, jak wpływa na nią coraz szybszy rozwój cywilizacyjny, dopuszczamy do siebie myśl o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami zasobów planety, ale jako jedyni możemy świadomie o nią dbać.

W czasach, w których co kilka lat mierzymy się z faktem całkowitego wymierania jakiegoś gatunku a do naszych uszu docierają informacje o tym, że zużyliśmy prawdopodobnie 70 procent zasobów naturalnych Ziemi, kwestia zmodyfikowania niszczącego kierunku rozwoju, wprowadzenia zmian w modelu cywilizacyjnym i zaangażowania się w przedsięwzięcia ekologiczne, staje się nie tyle istotna, co absolutnie konieczna. Mamy jednak w zwyczaju ignorować symboliczną próchnicę natury tak długo, aż zepsuje się ząb, którego nikt nie będzie już w stanie wyleczyć.

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne i przyrodnicze.

 

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce, to taka forma kształcenie będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na powyższym kierunku będzie oscylował wokół nauk przyrodniczych, biologicznych, technicznych i ścisłych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • planowanie przestrzenne
 • projekty i plany ochrony przyrody
 • technologie bioenergetyczne
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podejmować działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.

Ponadto poznasz podstawy projektowania przestrzennego oraz monitoringu środowiska naturalnego. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka języka angielskiego i specjalistycznej terminologii branżowej, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w sobie wrażliwość ekologiczną, ale chciałbyś znacznie poszerzyć swoją świadomość w tym temacie, w Twojej naturze leży reagowanie na problemy, cenisz interwencyjność i zaangażowanie w lokalnie i globalnie ważne tematy, zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które będziesz mógł realnie wykorzystać w pracy nad poprawą stanu środowiska naturalnego, studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znakomicie wpiszą się w Twoje oczekiwania.

 

5. Gdzie studiować Ochronę i inżynierię środowiska przyrodniczego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego trwają od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry lub dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego? Wrażliwość ekologiczna w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwolą Ci na rozważanie zatrudnienia w służbach ochrony przyrody (działających przy parkach narodowych i rezerwatach), fundacjach i organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska czy w firmach i przedsiębiorstwach działających w oparciu o niezbędne ekspertyzy, oceniające wpływ działalności przemysłowej lub usługowej na przyrodę.

Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli pracownika laboratoriów badawczych i kontrolnych, specjalisty w zakresie gatunków fauny i flory zatrudnionego przy ogrodach botanicznych i zoologicznych lub pracownika administracji – rządowej, samorządowej i związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

 

Absolwent kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laborant
 • pracownik służb ochrony przyrody działających przy parkach narodowych i rezerwatach
 • organizacjach i fundacjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • pracownik ogrodów botanicznych i zoologicznych 
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • specjalista w zakresie ochrony środowiska i autor ekspertyz w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach
 • pracownik organów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ochrona środowiska - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)