Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Dodaj do ulubionych

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę i inżynierię środowiska przyrodniczego?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Zyskasz popartą badaniami świadomość dotyczącą aktualnego stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie, która będzie dla Ciebie punktem wyjścia do dalszych badań.

W oparciu o wiedzę i stopniowo zdobywane umiejętności będziesz w stanie projektować autorskie rozwiązania służące poprawie jakości środowiska i ochronie jego zasobów. Dowiesz się jakie rozwiązania techniczne są przydatne w pracy inżyniera środowiska i nauczysz się z nich korzystać.

Będziesz w stanie przygotowywać symulacje i analizy przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w rozwijanej przez Ciebie dziedzinie. Poznasz przepisy prawa porządkujące system ochrony przyrody w Polsce, zaznajomisz się z katalogiem obszarów chronionych, zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobami ich monitorowania i ochrony.

Zostaniesz przygotowany do wykonywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony, opanujesz specjalistyczny język z zakresu problematyki środowiskowej a podstawy ekonomii i zarządzania pozwolą Ci szerzej i pełniej rozumieć problemy ekologiczne, zarówno w lokalnym jak i globalnym ujęciu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie
 • projektowania rozwiązań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz ochronie jego zasobów
 • technicznych rozwiązań i narzędzi służących odnowie i ochronie środowiska
 • przygotowywania symulacji i analiz przydatnych w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych w zakresie ochrony środowiska
 • przepisów i norm prawa ochrony przyrody w Polsce
 • obszarów objętych ochroną, sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • zagrożonych gatunków fauny i flory oraz sposobów monitorowania i ochrony ich stanu
 • przygotowywania ekspertyz środowiskowych i planów ochrony przyrody
 • znajomości specjalistycznego języka z zakresu problematyki środowiskowej
 • podstaw ekonomii i zarządzania

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Ignorancja wobec zagadnień i problemów związanych ze środowiskiem naturalnym zdecydowanie nie jest dziś w modzie – mamy coraz większą świadomość wartości, jaką jest przyroda, wiemy, jak wpływa na nią coraz szybszy rozwój cywilizacyjny, dopuszczamy do siebie myśl o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami zasobów planety, ale jako jedyni możemy świadomie o nią dbać.

W czasach, w których co kilka lat mierzymy się z faktem całkowitego wymierania jakiegoś gatunku a do naszych uszu docierają informacje o tym, że zużyliśmy prawdopodobnie 70 procent zasobów naturalnych Ziemi, kwestia zmodyfikowania niszczącego kierunku rozwoju, wprowadzenia zmian w modelu cywilizacyjnym i zaangażowania się w przedsięwzięcia ekologiczne, staje się nie tyle istotna, co absolutnie konieczna. Mamy jednak w zwyczaju ignorować symboliczną próchnicę natury tak długo, aż zepsuje się ząb, którego nikt nie będzie już w stanie wyleczyć.

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne i przyrodnicze.

 

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce, to taka forma kształcenie będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na powyższym kierunku będzie oscylował wokół nauk przyrodniczych, biologicznych, technicznych i ścisłych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • planowanie przestrzenne
 • projekty i plany ochrony przyrody
 • technologie bioenergetyczne
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się podejmować działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego.

Ponadto poznasz podstawy projektowania przestrzennego oraz monitoringu środowiska naturalnego. Ważnym elementem kształcenia będzie nauka języka angielskiego i specjalistycznej terminologii branżowej, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w sobie wrażliwość ekologiczną, ale chciałbyś znacznie poszerzyć swoją świadomość w tym temacie, w Twojej naturze leży reagowanie na problemy, cenisz interwencyjność i zaangażowanie w lokalnie i globalnie ważne tematy, zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które będziesz mógł realnie wykorzystać w pracy nad poprawą stanu środowiska naturalnego, studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znakomicie wpiszą się w Twoje oczekiwania.

 

5. Gdzie studiować Ochronę i inżynierię środowiska przyrodniczego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry lub dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego? Wrażliwość ekologiczna w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi pozwolą Ci na rozważanie zatrudnienia w służbach ochrony przyrody (działających przy parkach narodowych i rezerwatach), fundacjach i organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska czy w firmach i przedsiębiorstwach działających w oparciu o niezbędne ekspertyzy, oceniające wpływ działalności przemysłowej lub usługowej na przyrodę.

Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli pracownika laboratoriów badawczych i kontrolnych, specjalisty w zakresie gatunków fauny i flory zatrudnionego przy ogrodach botanicznych i zoologicznych lub pracownika administracji – rządowej, samorządowej i związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

 

Absolwent kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik służb ochrony przyrody działających przy parkach narodowych i rezerwatach
 • organizacjach i fundacjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • pracownik ogrodów botanicznych i zoologicznych
 • specjalista w zakresie ochrony środowiska i autor ekspertyz w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach
 • laborant
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik organów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia