Optyka okularowa

Optyka okularowa

Dodaj do ulubionych

Optyka okularowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Optyka okularowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku optyka okularowa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku optyka okularowa rozpocznie się 4 kwietnia 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | optyka okularowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności optyka okularowa możesz podjąć na 5 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | optyka okularowa - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku optyka okularowa w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku optyka okularowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OPTYKA OKULAROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Optyka okularowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Optyka okularowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Optyka okularowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE OPTYKA OKULAROWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biofizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku biofizyka

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Optometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku optometria

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Systemy diagnostyczne w medycynie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Biofizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biofizyka

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Optyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku optyka

Optyka okularowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OPTYKA OKULAROWA STUDIA NIESTACJONARNE

OPTYKA OKULAROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OPTYKA OKULAROWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku optyka okularowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując optykę okularową

Program studiów i przedmioty
Jeśli już zdecydujesz się podjąć naukę na tym kierunku studiów możesz być pewien, że w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, które poruszają tematykę taką jak histologia, optyka geometryczna i fizyczna środowiska wzrokowego, podstawy biochemii, farmakologia i mikrobiologia, optyka fizjologiczna, percepcja wzrokowa, badania optometryczne, widzenie obuoczne czy soczewki kontaktowe i wiele, wiele innych. Student uzyska zatem wiedzę z zakresu optyki okularowej, optyki ogólnej, oftalmiki i elementów okulistyki.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych
 • projektowania i dobierania opraw okularowych
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku
 • badania wzroku i wykrywania jego wad u pacjentów
 • przeprowadzania i nadzorowania rehabilitacji wzroku

Jak wyglądają studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii?

Optyka okularowa inaczej znana jest jako optometria. Zapytasz pewnie: a czym to się różni od optyki? Sama optyka jest działem fizyki zajmującym się badaniem natury światła, jego emisją, prawami jakimi się rządzi, jak oddziałuje z materią oraz jak przez owe materie jest pochłaniane. Niegdyś optyka zajmowała się badaniem jedynie światła rejestrowalnego przez oko ludzkie, natomiast wraz z upływem lat i rozwojem technologii bada również promieniowanie elektromagnetyczne - ultrafiolet i podczerwień, które nazywane są światłem niewidzialnym.

 

1. Tryb i typ studiów

Jeżeli wybierasz studia takie jak optyka okularowa z elementami optometrii, to musisz liczyć się z tym, że kształcić się będziesz wyłącznie w trybie stacjonarnym. To wciąż najbardziej popularna forma nauki, która ma całkiem sporo plusów: na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku, więc wiedzę zdobędziesz w sposób systematyczny. Będziesz mieć możliwość aktywnego omawiania problemów dydaktycznych z wykładowcami. Unikniesz dodatkowych opłat za czesne.

 

Studia na kierunku Optyka okularowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii będą dla ciebie idealne, jeśli chciałbyś zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie fizyczno-medyczne. Z jednej strony specjalizować się będziesz w diagnostyce i terapii chorób widzenia.

Z drugiej – podczas trwania wszystkich aktywności zawodowych musisz operować rozbudowaną wiedzą fizyczną z zakresu optyki właśnie. W praktyce oznacza to, że w siatce dydaktycznej odnajdziesz wiele interdyscyplinarnych treści kształcenia. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • fizykę procesu widzenia;
 • anatomię człowieka;
 • analizę różnorodnych wad wzroku.

Dzięki swojej rozległej wiedzy będziesz doskonale wiedział, jak walczyć z chorobami, które występują w obrębie narządu wzroku. Studia na tym kierunku nauczą cię, jak przeprowadzać szczegółowe diagnostyki oraz jakie wyroby medyczne dobrać, dzięki którym korekcja widzenia będzie dla pacjentów bezproblemowa. Czas trwania kształcenia rozwinie także twoje kompetencje miękkie, które niezbędne są podczas aktywnej pracy z osobami, które zmagają się z różnorodnymi schorzeniami.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Jak widzisz, kierunek studiów optyka okularowa, ma ścisły związek z obszarem nauk medycznych, więc aby wstąpić w szeregi jego studentów, powineneś się upewnić, czy rzeczywiście biologia, chemia i fizyka były w szkole Twoimi mocnymi stronami, ponieważ w dużej mierze na tych studiach będziesz miał do czynienia właśnie z tymi naukami.

 

4. Gdzie studiować Optykę okularową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Optyka okularowa:

 

Ile trwają studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii?

Studia na kierunku Optyka okularowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii mają aktualnie formę kształcenia I stopnia. Trwają one trzy lata, a więc sześć semestrów. Studenci zdobędą wtedy podstawową wiedzę i kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pierwszych aktywności zawodowych. Zakończenie nauki na tym kierunku wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata. Osoby, które żądne są dalszego kształcenia, mogą je kontynuować na studiach II stopnia o pokrewnym profilu.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku optyka okularowa

Praca po studiach

Optyka okularowa zaś jest dziedziną wiedzy stosowanej, co znaczy, że zajmuje się samym procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnianiem i rozwojem. Zawód optyka okularowego należy do zawodów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca działa w zakresie badania wad wzroku.

Do jej obowiązków należy przebadanie wzroku pacjenta, równiez za pomocą specjalnie do tego wyprodukowanej aparatury, dobranie pomocy wzrokowych takich jak okulary, soczewki kontaktowe i tym podobne, oraz - na zlecenie okulisty - może prowadzić rehabilitację układu wzrokowego, która prowadzi do przywrócenia poprawności widzenia.

Absolwent kierunku optyka okularowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • właściciel swojego salonu optycznego
 • wykonawca pomiarów wad wzrokowych
 • optometrysta
 • pracownik salonu optycznego

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OPTYKA OKULAROWA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia