Optyka okularowa studia - kierunek studiów

Optyka okularowa inaczej znana jest jako optometria. Zapytasz pewnie: a czym to się różni od optyki? Sama optyka jest działem fizyki zajmującym się badaniem natury światła, jego emisją, prawami jakimi się rządzi, jak oddziałuje z materią oraz jak przez owe materie jest pochłaniane. Niegdyś optyka zajmowała się badaniem jedynie światła rejestrowalnego przez oko ludzkie, natomiast wraz z upływem lat i rozwojem technologii bada również promieniowanie elektromagnetyczne - ultrafiolet i podczerwień, które nazywane są światłem niewidzialnym.

 

Praca po studiach

Optyka okularowa zaś jest dziedziną wiedzy stosowanej, co znaczy, że zajmuje się samym procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnianiem i rozwojem. Zawód optyka okularowego należy do zawodów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca działa w zakresie badania wad wzroku. Do jej obowiązków należy przebadanie wzroku pacjenta, równiez za pomocą specjalnie do tego wyprodukowanej aparatury, dobranie pomocy wzrokowych takich jak okulary, soczewki kontaktowe i tym podobne, oraz - na zlecenie okulisty - może prowadzić rehabilitację układu wzrokowego, która prowadzi do przywrócenia poprawności widzenia.

 

Dla kogo ten kierunek

Jak widzisz, kierunek studiów optyka okularowa, ma ścisły związek z obszarem nauk medycznych, więc aby wstąpić w szeregi jego studentów, powineneś się upewnić, czy rzeczywiście biologia, chemia i fizyka były w szkole Twoimi mocnymi stronami, ponieważ w dużej mierze na tych studiach będziesz miał do czynienia właśnie z tymi naukami.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zdecydujesz się podjąć naukę na tym kierunku studiów możesz być pewien, że w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, które poruszają tematykę taką jak histologia, optyka geometryczna i fizyczna środowiska wzrokowego, podstawy biochemii, farmakologia i mikrobiologia, optyka fizjologiczna, percepcja wzrokowa, badania optometryczne, widzenie obuoczne czy soczewki kontaktowe i wiele, wiele innych. Student uzyska zatem wiedzę z zakresu optyki okularowej, optyki ogólnej, oftalmiki i elementów okulistyki.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku optyka okularowa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, język obcy, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OPTYKA OKULAROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE OPTYKA OKULAROWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku biofizyka

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Specjalności na kierunku biofizyka

Specjalności na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Optyka okularowa  stopień: (I)

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Optyka  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku optyka

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OPTYKA OKULAROWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując optykę okularową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych
 • projektowania i dobierania opraw okularowych
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku
 • badania wzroku i wykrywania jego wad u pacjentów
 • przeprowadzania i nadzorowania rehabilitacji wzroku

Jak wyglądają studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii?

Jeżeli wybierasz studia takie jak optyka okularowa z elementami optometrii, to musisz liczyć się z tym, że kształcić się będziesz wyłącznie w trybie stacjonarnym. To wciąż najbardziej popularna forma nauki, która ma całkiem sporo plusów: na zajęcia uczęszczać będziesz od poniedziałku do piątku, więc wiedzę zdobędziesz w sposób systematyczny. Będziesz mieć możliwość aktywnego omawiania problemów dydaktycznych z wykładowcami. Unikniesz dodatkowych opłat za czesne.

Studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii będą dla ciebie idealne, jeśli chciałbyś zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie fizyczno-medyczne. Z jednej strony specjalizować się będziesz w diagnostyce i terapii chorób widzenia. Z drugiej – podczas trwania wszystkich aktywności zawodowych musisz operować rozbudowaną wiedzą fizyczną z zakresu optyki właśnie. W praktyce oznacza to, że w siatce dydaktycznej odnajdziesz wiele interdyscyplinarnych treści kształcenia. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • fizykę procesu widzenia;
 • anatomię człowieka;
 • analizę różnorodnych wad wzroku.

Dzięki swojej rozległej wiedzy będziesz doskonale wiedział, jak walczyć z chorobami, które występują w obrębie narządu wzroku. Studia na tym kierunku nauczą cię, jak przeprowadzać szczegółowe diagnostyki oraz jakie wyroby medyczne dobrać, dzięki którym korekcja widzenia będzie dla pacjentów bezproblemowa. Czas trwania kształcenia rozwinie także twoje kompetencje miękkie, które niezbędne są podczas aktywnej pracy z osobami, które zmagają się z różnorodnymi schorzeniami.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OPTYKA OKULAROWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii?

Studia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii mają aktualnie formę kształcenia I stopnia. Trwają one trzy lata, a więc sześć semestrów. Studenci zdobędą wtedy podstawową wiedzę i kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pierwszych aktywności zawodowych. Zakończenie nauki na tym kierunku wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata. Osoby, które żądne są dalszego kształcenia, mogą je kontynuować na studiach II stopnia o pokrewnym profilu.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OPTYKA OKULAROWA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku optyka okularowa

Absolwent kierunku optyka okularowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • właściciel swojego salonu optycznego
 • wykonawca pomiarów wad wzrokowych
 • optometrysta
 • pracownik salonu optycznego

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OPTYKA OKULAROWA

Komentarze (0)