Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżynier).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych skupia się na zagadnieniach związanych z nadzorem sanitarnym i weterynaryjnym w gospodarce żywnościowej. Studenci poznają regulacje prawne, które odnoszą się do prawa paszowego, sanitarno-żywnościowego, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności.

Zawodowo zajmiesz się oceną wpływu sposobu konserwowania, pakowania i przechowywania na jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, analizą oddziaływania produkcji zwierzęcej i przetwórstwa surowców zwierzęcych na jakość środowiska naturalnego, zasadami bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa oraz jaj. Możesz pracować między innymi w zakładach przetwarzania i utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności, administracji rządowej i samorządowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia. 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo produktów zwierzęcych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH?

Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych to propozycja studiów, która łączy nauki humanistyczne i ścisłe. Studenci uczęszczają zarówno na socjologię ogólną, jak i statystykę matematyczną. W siatce zajęć znajdziemy przedmioty podstawowe i kierunkowe. Wśród podstawowych nauk wyróżnić należy anatomię i histologię zwierząt, chemię nieorganiczną i organiczną, podstawy genetyki i techniki molekularne, fizjologię zwierząt.

Studenci mają okazję poznać standardy uboju zwierząt oraz zgłębić zasady bezpiecznego przetwórstwa mleka, mięsa, jaj. Zajmują się oceną jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego przy pomocy najnowszych technik analitycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek bezpieczeństwo produktów zwierzęcych tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczęszczają między innymi na takie przedmioty jak: bezpieczeństwo produkcji zwierzęcej, profilaktyka w produkcji zwierzęcej, mleka i jaj oraz systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów zwierzęcych, monitoring surowców pochodzenia zwierzęcego czy prawo sanitarno-żywnościowe.

Rozwijają zainteresowania w trakcie przedmiotów fakultatywnych, a potrzebne umiejętności nabywają przede wszystkim w trakcie praktyk zawodowych. Uczą się między innymi obsługiwać specjalistyczną aparaturę oraz wykorzystywać nowoczesne oprogramowanie komputerowe. Rozwijają umiejętności analityczne, badawcze i interpretacyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH?

Kierunek bezpieczeństwo produktów zwierzęcych wpisuje się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo produktów zwierzęcych:

 • zakłady przemysłu spożywczego
 • zakłady przetwarzania i utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego
 • jednostki certyfikujące bezpieczeństwo i jakość żywności
 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje naukowe
 • ośrodki badawczo-rozwojowe

Możesz pracować w organach Unii Europejskiej, które są związane z jakością żywności i przetwórstwem produktów zwierzęcych, w organach urzędowej kontroli żywności, w firmach, które zajmują się obrotem żywnością w obrębie całego łańcucha żywnościowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Komentarze (0)