PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Dodaj do ulubionych

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT studia – kierunek studiów

Studia na kierunku psychologia i biologia zwierząt to studia  jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek psychologia i biologia zwierząt zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk psychologicznych, społecznych oraz przyrodniczych i biologicznych. Co więcej, poznają zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt oraz weterynarią. W ramach kształcenia rozwiną także umiejętności praktyczne. Tym samym nauczą się rozwiązywania problemów behawioralnych oraz przeprowadzania szkoleń zwierząt.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ogrodach zoologicznych, klinikach weterynaryjnych, jednostkach prowadzących terapię behawioralną zwierząt, ośrodkach szkoleniowych dla zwierząt, czy w placówkach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed złożeniem aplikacji na kierunek psychologia i biologia zwierząt należy zapoznać się z wymaganiami określonymi przez daną uczelnię wyższą. Dzięki temu kandydaci zyskają więcej czasu na przygotowania i tym samym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku psychologia i biologia zwierząt to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia
 • jeden spośród następujących przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia i biologia zwierząt +

Instytut Biologii stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Instytut Psychologii stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia i biologia zwierząt

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT?

Psychologia i biologia zwierząt to studia skierowane do miłośników zwierząt, którzy chcieliby zawodowo zająć się niesieniem im pomocy. Program nauczania został skonstruowany tak, aby przekazać studentom wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych i psychologicznych oraz przygotować ich do podjęcia pracy psychologicznej ze zwierzętami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia i biologia zwierząt możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku Psychologia i biologia zwierząt realizuje treści związane z naukami psychologicznymi, społecznymi, biologicznymi oraz przyrodniczymi. W ramach kształcenia studenci dowiedzą się więcej na temat fizjologii i anatomii zwierząt. Ponadto rozwiną wszechstronną wiedzę z obszaru weterynarii, zootechniki oraz innych nauk rolniczych. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

Przede wszystkim nauczą się tworzenia optymalnych warunków do hodowli i utrzymania zwierząt. Ponadto zyskają zdolności z obszaru diagnozowania i przeprowadzania terapii behawioralnej na zwierzętach. Co więcej poznają zasady przeprowadzania terapii z udziałem zwierząt. W planie znajdzie się także lektorat z języka angielskiego, dzięki czemu studenci zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT?

Studia na kierunku psychologia i biologia zwierząt trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT?

Absolwenci kierunku psychologia i biologia zwierząt, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w klinikach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych oraz w ośrodkach szkoleniowych dla zwierząt. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w organizacjach pozarządowych, hotelach dla psów oraz w ośrodkach opieki dla zwierząt.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia i biologia zwierząt:

 • kliniki weterynaryjne

 • ogrody zoologiczne

 • ośrodki szkoleniowe dla zwierząt

 • hotele dla psów

 • schroniska

 • ośrodki opieki dla zwierząt

 • organizacje pozarządowe

 • ośrodki nauki jazdy konnej

 • jednostki naukowo-badawcze

 • firmy zajmujące się ochroną przyrody

 • własna działalność gospodarcza

 • salony pielęgnacji dla zwierząt.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

Komentarze (0)