Licea w Brodnicy

Licea w Brodnicy

Licea Brodnica

W Brodnicy funkcjonują dwa licea, które zachęcają absolwentów gimnazjum do kontynuowania nauki na poziomie średnim w ich murach. Kandydaci stoją przed bardzo trudnym wyborem, który może mieć znaczący wpływ na wejście w dorosłość i przyszłe życie zawodowe. I LO im. Filomatów Ziemii Michałowskiej planuje otworzyć 7 klas o różnych profilach: medyczny, matematyczno-fizyczny, biznesowy, społeczno-prawny, medialno-dziennikarski, służb mundurowych, językowy. Na każdym z nich uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia uzupełniające, które mają poszerzyć wiedzę w określonym zakresie. W III LO w Brodnicy licealiści sami wybierają dwa przedmioty, których będą się uczyć w rozszerzonym wymiarze godzin. Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje talenty i pasje mogą dołączyć do jednego z wielu kół zainteresowań funkcjonujących w liceach.
przedmioty rozszerzone
języki
profile klas - przedmioty rozszerzone języki adres patronat
I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa medyczna - rozszerzona biologia, chemia
Klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna - rozszerzona matematyka, biologia, chemia
Klasa matematyczno-fizyczna - rozszerzona matematyka, fizyka,
Klasa biznesowa - rozszerzona matematyka, geografia, język obcy
Klasa społeczno-prawna - rozszerzona historia, geografia, WOS, język obcy
Klasa humanistyczno-teatralna - rozszerzony język polski, historia
Klasa służb mundurowych - rozszerzona geografia, WOS
Klasa językowa - rozszerzony język polski, język angielski, język niemiecki

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Lidzbarska 14
87-300 Brodnica
0-56 4982016
sekretariat@1lobrodnica.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >
III Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 im. Karola Wojtyły idź do strony szkoły >
profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa politechniczna - rozszerzona matematyka, dwa przedmioty do wyboru
Klasa dziennikarsko-prawnicza - rozszerzony język polski, dwa przedmioty wyboru
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, dwa przedmioty do wyboru
Klasa bezpieczeństwa publicznego - rozszerzony język angielski, dwa przedmioty do wyboru

języki
  • angielski
  • niemiecki
adres

ul. Matejki 5
87-300 Brodnica
(56) 498 78 51
sekretzs1@o2.pl

Dzielnica
-

patroni
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)