Licea w Staszowie

Licea w Staszowie

przedmioty rozszerzone
języki
LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa matematyczna - rozszerzoa matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka
Klasa biologiczno-chemiczna - rozszerzona biologia, chemia, fizyka lub matematyka
Klasa humanistyczna - rozszerzony język polski, j. angielski, historia lub wos 
Klasa mundurowa - rozszerzona geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub informatyka

Języki
  • angielski
  • francuski
  • niemiecki
  • rosyjski
  • włoski
Adres

ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów
(15) 864 25 83
liceum@staszowski.com

Dzielnica
-

Partnerzy
idź do strony szkoły >
LO w ZS im. Sanisława Staszica LO w ZS im. Sanisława Staszica
Profile klas - przedmioty rozszerzone

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Klasa humanistyczna - rozszerzona historia, język polski, język angielski 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa humanistyczna - rozszerzona historia, język polski, język angielski
Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna - rozszerzona matematyka, informatyka, do wyboru: fizyka, geografia, chemia

Języki
  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
Adres

ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów
(15) 864 25 39
sekretariat@2lo.starachowice.pl

Dzielnica
-

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >

Licea Staszów

W Staszowie działają dwie szkoły średnie, które przygotowały ofertę kształcenia dla absolwentów gimnazjum. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjecie do szesściu klas o różnych ukierunkowaniach. Liceum Ogólnokształcące im. ks. krad. Stefana Wyszyńskiego proponuje swoim uczniom bogatą ofertę nauczanych języków. Są to: język angielski, niemiecki, fracuski, rosyjski oraz język włoski. Klasa mundurowa objęta jest patronatem Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sadomierzu. Uzcniowe tej klasy mają zajęcia praktyczne w terenie oraz biorą udział w obozach wojskowych. Licealiści, którzy wybiorą tę klasę zobowiązani są do występowania w mundurach podczas uroczystości szkolnych. LO współpracuje ze szkołami w Rumunii, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz ze szkołą we Włoszech. Szkoła ta podpisała porozumienia z uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Ekonomiczny czy też Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności.

Komentarze (0)