Licea w Staszowie

Licea w Staszowie

Licea Staszów

W Staszowie działają dwie szkoły średnie, które przygotowały ofertę kształcenia dla absolwentów gimnazjum. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjecie do szesściu klas o różnych ukierunkowaniach. Liceum Ogólnokształcące im. ks. krad. Stefana Wyszyńskiego proponuje swoim uczniom bogatą ofertę nauczanych języków. Są to: język angielski, niemiecki, fracuski, rosyjski oraz język włoski. Klasa mundurowa objęta jest patronatem Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sadomierzu. Uzcniowe tej klasy mają zajęcia praktyczne w terenie oraz biorą udział w obozach wojskowych. Licealiści, którzy wybiorą tę klasę zobowiązani są do występowania w mundurach podczas uroczystości szkolnych. LO współpracuje ze szkołami w Rumunii, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz ze szkołą we Włoszech. Szkoła ta podpisała porozumienia z uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Ekonomiczny czy też Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności.
przedmioty rozszerzone
języki
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
Profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa matematyczna - matematyka, fizyka/geografia, informatyka
Klasa matematyczna - matematyka, informatyka, fizyka/ język angielski
Klasa biologiczno-chemiczna - biologia, chemia, fizyka/matematyka
Klasa humanistyczna - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie/język angielski 
Klasa mundurowa - geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie/informatyka

Języki
  • angielski
  • francuski
  • łaciński
  • niemiecki
  • rosyjski
  • włoski
Adres

ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów
(15) 864 25 83
liceum@staszowski.com

Dzielnica
-

Partnerzy
idź do strony szkoły >
Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Sanisława Staszica Liceum Ogólnokształcące w ZS im. Sanisława Staszica
Profile klas - przedmioty rozszerzone

Klasa humanistyczna - historia, język polski, język angielski 

Języki
  • angielski
  • niemiecki
  • rosyjski
Adres

ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów
(15) 864 25 39
sekretariat@2lo.starachowice.pl

Dzielnica
-

Partnerzy
-
idź do strony szkoły >

Komentarze (0)