Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach filologii angielskiej, muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie uwzględniają ocenę na dyplomie oraz średnią ocen uzyskaną w trakcie całego kształcenia na studiach licencjackich bądź magisterskich. Na kandydatów, którzy są absolwentami innych kierunków niż pokrewne anglistyce, czeka egzamin pisemny i rozmowa kwalifikacyjna. Szczegółowe informacje oraz wykaz zagadnień egzaminacyjnych znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

język angielski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek filologia angielska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki filologiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Kierunek filologia angielska w Bydgoszczy jest jednym z najpopularniejszych wśród propozycji kształcenia językowego. Studia magisterskie pozwolą Ci zapoznać się z najnowszymi trendami naukowymi w kulturze, literaturze i językoznawstwie krajów anglojęzycznych, ale przede wszystkim wpłynie na doskonalenie umiejętności językowych.

Studia filologiczne są przeznaczone dla absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia. Poszerzają zdobytą już wiedzę i umożliwiają podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Od kandydatów oczekuje się komunikatywności, predyspozycji językowych, otwartości na drugiego człowieka i jego obyczaje. Jest to kierunek dla osób, które chcą wzbogacić swoje CV o elementy kształcenia w zakresie najpopularniejszego języka świata i jego kultury i literatury.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia filologiczne w ramach drugiego stopnia pogłębiają wiedzę, którą możesz uzyskać na studiach licencjackich. Uczelnie w Bydgoszczy stawiają na wysoki poziom kształcenia, a kompleksowo opracowywany program kształcenia ustalany jest przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • metodologia badań literaturoznawczych,
 • pisanie akademickie,
 • analiza tekstów literackich,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • gramatyka praktyczna,
 • teoria przekładu,
 • współczesny j. angielski i jego odmiany.

Studia magisterskie rozwijają zagadnienia poznane na studiach pierwszego stopnia, ale również oferują kształcenie w zupełnie nowym zakresie. Odnajdą się tutaj zarówno absolwenci anglistyki, jak i absolwenci innych, niekoniecznie pokrewnych kierunków. Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, ale i specjalizacyjne i fakultatywne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak filologia angielska możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji oraz stanowi szybką drogę awansu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Na absolwentów filologii angielskiej czeka bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Studia w Bydgoszczy otwierają drogę do pracy w:

 • biurach tłumaczeń,
 • wydawnictwach,
 • turystyce,
 • redakcjach czasopism,
 • ośrodkach kultury,
 • firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe,
 • instytucjach, które wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego i wiedzy obejmującej kulturę krajów anglojęzycznych i komunikację interkulturową.

Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uwarunkowane jest realizowaną specjalizacją. Możesz pracować także w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach kultury, szkołach publicznych, szkołach językowych i dwujęzykowych, firmach i korporacjach, które zajmują się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii.

Komentarze (0)