Filologia angielska - Bydgoszcz

Filologia angielska - Bydgoszcz

Filologia angielska studia Wrocław | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku filologia angielska od wielu lat znajdują się w centrum zainteresowania absolwentów szkół średnich. Język angielski stał się bowiem najpopularniejszym medium komunikacyjnym dla ludzi z całego świata. Dziś coraz częściej nasze kontakty mają charakter międzynarodowy, a przy pomocy biegłej znajomości języka możemy je nieustannie rozwijać. Studia filologiczne mogą być pasjonującą przygodą, która przekuje się w interesującą i stabilną pracę.

Anglistyka to kierunek studiów zadedykowany pasjonatom języka, literatury oraz kultury anglosaskiej. Nauka na tym kierunku sprawi, że twoje umiejętności lingwistyczne przybiorą bardzo profesjonalny charakter, powinieneś jednak posiadać pewne predyspozycje, które cechują każdego lingwistę. Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu kształcenia na kierunku filologia angielska, to zastanów się, czy nauka języków obcych nie stanowi dla ciebie problemu, czy lubisz obcować z literaturą i sztuką anglosaską. Studia na kierunku filologia angielska zarezerwowane są bowiem wyłącznie dla pasjonatów.


Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy mają przygotowane w swojej ofercie studia na kierunku filologia angielska. Osoby, które chciałyby rozpocząć studia w tym mieście, mogą wybrać propozycję Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego lub Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą. Te dwa ośrodki akademickie kształcą najlepszych lingwistów w regionie, poszczególne propozycje nauczania mogą się jednak nieznacznie od siebie różnić, więc wybierz taką, która najbliższa będzie twoim oczekiwaniom.

Studia w Bydgoszczy na kierunku filologia angielska muszą mieć bardzo rozległy charakter, by osoby, które je kończą dysponowały nie tylko doskonałymi kompetencjami językowymi, lecz także rozbudowaną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów anglosaskich. Przedmioty przygotowane dla studentów można podzielić na dwie podstawowe grupy: językoznawcze oraz literaturoznawcze. Na pasjonatów kultury anglosaskie czekają nie tylko wykłady, lecz także ciekawe konwersatoria, na których będą się mogli dzielić spostrzeżeniami i uczestniczyć w pasjonujących dyskusjach.


Praca po studiach

Kierunki studiów takie jak filologia angielska, dają bardzo możliwości. Wszystko zależy od indywidualnych zainteresowań abiturientów anglistyki. Dziś właściwie każdy pracodawca wymaga od kandydatów rozbudowanych zdolności językowych. W praktyce oznacza to, że możesz realizować się w każdej, dowolnej dziedzinie, która wymaga biegłego władania językiem angielskim, mogą to być przykładowo międzynarodowe przedsiębiorstwa i korporacje.

Oprócz tego możesz oczywiście możesz realizować kwalifikacje, które bardzo ściśle przylegają do ukończonych studiów. Czeka na ciebie interesujące zatrudnienie w wydawnictwach, agencjach prasowych i reklamowych. Możesz pracować na fascynującym stanowisku tłumacza. Oprócz tego absolwenci studiów na kierunku filologia angielska przygotowani są do rozpoczęcia pracy związanej z edukacją. Na anglistów czekają różnego rodzaju placówki edukacyjne – zarówno te w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Współcześnie każdy chce dbać o rozwój swoich kompetencji językowej, więc osoby biegle władające językiem angielskim mają szansę na satysfakcjonujące zatrudnienie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Osoby, które zainteresowane są studiami na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy, powinny bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Każdy kandydat powinien szczególną uwagę skupić na maturze z języka angielskiego. Oprócz tego podczas egzaminu dojrzałości warto uwzględnić przedmioty takie jak: język polski, WOS, historia, czy nawet historia sztuki. Studia filologiczne mają profil humanistyczny, więc warto skupić się przede wszystkim na przedmiotach, które odzwierciedlają tego ducha.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Dziś właściwie większości absolwentom szkół średnich zależy na tym, by kontynuować swój rozwój intelektualny na studiach wyższych. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na kształcenie dzienne – czasami chcemy pogodzić pracę z dalszą nauką. Wtedy idealnym rozwiązaniem jest rozpoczęcie studiów w trybie zaocznym. Zajęcia mają wtedy charakter zjazdów naukowych, które odbywają się w weekendy. Warto jednak pamiętać, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Polskie ośrodki akademickie chętnie spełniają oczekiwania swoich kandydatów i w ofercie właściwie każdego ośrodka akademickiego znajdziemy propozycję kształcenia zaocznego. Studia w Bydgoszczy na kierunku filologia angielska również możesz rozpocząć w takim trybie.

Program kształcenia na studiach na kierunku filologia angielska musi obejmować wiele rozbudowanych treści, nie tylko związane z rozwijaniem kompetencji językowych. Dziś każdy samodzielnie może nauczyć się dowolnego języka, taka praktyka pozwala oczywiście na biegłą komunikację, studia filologiczne uczą znacznie więcej. Studenci anglistyki uczestniczą w wielu zajęciach językoznawczych. Poznają tajniki:

 • gramatyki opisowej (współczesnej)
 • gramatyki historycznej;
 • teorii językoznawczych;
 • czy praktycznej stylistyki języka angielskiego.

Zajęcia językoznawcze nie tylko rozwijają kompetencje językowe, lecz także poszerzają świadomość lingwistyczną studentów. Dostrzegają dzięki temu zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni dziejów i są bardzo świadomymi użytkownikami języka. Oprócz tego studenci nieustannie wzbogacają swoją wiedzę o zagadnienia związane z literaturą, kulturą i historią krajów anglosaskich. W bloku tego kształcenia czekają zajęcia takie jak:

 • historia literatury;
 • analiza i interpretacja utworów;
 • historia krajów anglosaskich itd.

Ważne jest, aby kształcenie studentów przebiegało równolegle na tych dwóch poziomach. Studia w Bydgoszczy na kierunku filologia angielska oferują także interesujące specjalizacje, które rozwiną wąskie kwalifikacje pasjonatów języka angielskiego. Mogą kształcić się pod kątem różnego rodzaju tłumaczeń:

 • w biznesie;
 • medycynie;
 • prawie.

Część studentów anglistyki wybiera także specjalizację nauczycielską, ponieważ ona może w przyszłości przełożyć się na stabilne zatrudnienie. Warto pamiętać, że absolwenci studiów na kierunku filologia angielska dysponują wieloma kompetencjami – nie tylko literaturoznawczymi i językoznawczymi. Angliści potrafią bowiem odnaleźć się nawet w najbardziej zróżnicowanym środowisku zawodowym.


Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia filologiczne można na ogół studiować dwustopniowo. Taką też propozycję przygotowały uczelnie w Bydgoszczy. Swoją przygodę z anglistyką rozpoczniesz od studiów licencjackich, które trwają trzy lata. Zdobędziesz wtedy podstawowe kompetencje językowe oraz rozwiniesz swoją wiedzę z nauk towarzyszących językowi. Na zakończenie nauki na tym stopniu otrzymasz tytuł licencjata, nie daje on jednak pełnych kwalifikacji zawodowych.

By rozwinąć wszystkie kompetencje zawodowe powinieneś wybrać się także na dwuletnie studia drugiego stopnia. Studenci w trakcie ich trwania poszerzają swoją wiedzę oraz kwalifikacje. To także niezwykły czas przygotowań do egzaminu magisterskiego. Po jego pomyślnym zdaniu absolwenci filologii angielskiej mogą szukać pracy, która odzwierciedlać będzie ich kompetencje.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia filologiczne wymagają pasji i dużego zaangażowania, jest to jednak kierunek, który bardzo chętnie wybierają absolwenci szkół średnich. Dają one bowiem wiele możliwości zawodowego rozwoju oraz rozwijają wiele ciekawych kompetencji oraz pobudzają indywidualne zainteresowania związane z literaturą i sztuką. Filologowie to prawdziwi humaniści o otwartych umysłach. Zastanów się zatem, czy i ty odnajdziesz się na tym kierunku. Odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka języka angielskiego nigdy nie była dla ciebie problemem?
 • Czy uwielbiasz czytać?
 • Czy nie boisz się wypowiadać publicznie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy są dla ciebie stworzone. By jednak stać się studentem jednej z bydgoskich uczelni, musisz przygotować się bardzo dobrze do procedury rekrutacyjnej. Powinieneś jak najlepiej przygotować się do egzaminu z języka angielskiego. Oprócz tego przedmiotu możesz wybrać te, które także odnoszą się do nauk humanistycznych – język polski, WOS, czy historię. Pamiętaj, że twoje szanse znacznie się zwiększą, gdy część z tych przedmiotów będziesz zdawać na poziomie rozszerzonym.

Pasjonaci języka angielskiego mogą wziąć udział również w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych osób, których wiedza wykracza poza mury szkoły. Nagroda jest jednak wyjątkowo kusząca – laureaci oraz finaliści olimpiady znajdą się na liście osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku filologii angielskiej możesz rozważyć olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Języka Angielskiego;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

Nie zapominaj także o terminowym dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ one stanowią podstawę do rozpatrzenia twojej kandydatury. Pamiętaj również o dostarczeniu do dziekanatu wszystkich niezbędnych dokumentów – skanów dowodu, zdjęć do legitymacji oraz świadectwa maturalnego.


Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Uczelnie w Bydgoszczy kształcą jedynie najlepszych anglistów, którzy dowolnie mogą rozwijać swoją karierę. To jeden z większych atutów na tym kierunku, pracodawcy bowiem kładą współcześnie duży nacisk na szeroko rozwinięte kompetencje językowe. Możesz pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i korporacjach, które rozwijają się na arenie międzynarodowej. Wtedy doskonała znajomość języka angielskiego stanowi podstawę zatrudnienia, a ty będziesz mógł piąć się w przyszłości po szczeblach kariery.

Angliści mogą przede wszystkim ubiegać się o zatrudnienia w takich miejscach pracy jak:

 • urzędy;
 • międzynarodowe organizacje pozarządowe;
 • agencje reklamowe;
 • agencje marketingowe;
 • biura tłumaczeń;
 • sektor związany z zarządzaniem itd.

Wszystko zależy od indywidualnych ambicji abiturientów bydgoskich uczelni. Bardzo interesująca praca czeka na abiturientów tego kierunku w wydawnictwach. Mogą oni wtedy zajmować się profesjonalnie tłumaczeniami i przekładami, należy jednak przy tym pamiętać, że to praca wymagająca wysoko rozwiniętego zmysłu estetycznego, lecz także skrupulatności i wrażliwości na tkankę języka.

Kierunki studiów takie jak filologia angielska sprawiają, że ich abiturienci z powodzeniem mogą szukać zatrudnienia w placówkach edukacyjnych. W sektorze państwowym mogą oni pełnić odpowiedzialną funkcję pedagogów oraz nauczycieli i pracować w szkołach lub przedszkolach. Angliści znajdą także zatrudnienie w sektorze prywatnym, ponieważ rynek szkół językowych wciąż prężnie się rozwija. Absolwenci tego kierunku mogą zatem prowadzić zajęcia nie tylko z dziećmi i młodzieżą, lecz także z dorosłymi, którzy nieustannie chcą doskonalić swoje kompetencje językowe. Jak zatem zdążyłeś spostrzec – na anglistów czeka wiele fascynujących możliwości zatrudnienia, więc dobrze wykorzystaj tę szansę.


Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku filologia angielska mogą się przemienić w niezapomnianą przygodę.

Marika, studentka trzeciego roku, opowiada:

Wyjazd za granicę w trakcie trwania studiów był dla mnie niesamowitą przygodą. Oprócz tego, że dodatkowo mogłam wzmocnić swoje kompetencje lingwistyczne, to przede wszystkim poznałam wiele nowych osób, a z częścią z nich połączyła mnie przyjaźń. Fantastyczne studia we wspaniałym mieście! Polecam każdemu!

KIERUNKI FILOLOGICZNE W BYDGOSZCZY


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)