Filologia angielska - Bydgoszcz

Filologia angielska - Bydgoszcz

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Filologia angielska +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

16.01.2024

Filologia angielska studia Bydgoszcz 2024 | woj. kujawsko-pomorskie

Filologia angielska w Bydgoszczy to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UKW wyniósł 85 punktów.

Filologia angielska - Bydgoszcz
Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
Filologia angielska w Bydgoszczy to kierunek przeznaczony dla osób, które posiadają predyspozycje do nauki języka, to znaczy z łatwością uczą się nowego słownictwa, mają dobrą pamięć i słuch fonetyczny. W trakcie studiów masz szansę zgłębiać wiedzę społeczną, historyczną czy kulturalną Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nauczysz się także prowadzić fachową korespondencję w języku angielskim i tłumaczyć teksty z języka angielskiego na polski.

Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę w szkołach językowych i placówkach oświatowych, jako lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie, branży IT, instytucjach rządowych, korporacjach oraz mediach.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Kujawsko-Pomorskiej.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagany przedmiot maturalny to: język angielski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski

 

Osoby, które zainteresowane są studiami na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy, powinny bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Każdy kandydat powinien szczególną uwagę skupić na maturze z języka angielskiego. Oprócz tego podczas egzaminu dojrzałości warto uwzględnić przedmioty takie jak: język angielski. Studia filologiczne mają profil humanistyczny, więc warto skupić się przede wszystkim na przedmiotach, które odzwierciedlają tego ducha.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Bydgoszczy

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Bydgoszczy

Filologię angielską w Bydgoszczy można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także na jednej niepublicznej szkole wyższej jako specjalność – w Akademii Kujawsko-Pomorskiej.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Bydgoszczy

Filologię angielską w Bydgoszczy bezpłatnie można studiować jedynie na publicznej uczelni w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Bydgoszczy

Filologię angielską w Bydgoszczy w trybie niestacjonarnym (zaocznym) można studiować jako specjalność na Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy są płatne – niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Jednak na kierunku filologia angielska nie ma możliwości podjęcia trybu stacjonarnego. Niestacjonarnie można studiować jedynie filologię angielską jako specjalność. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na bydgoskich uczelniach niezależnie od kierunku czy typu uczelni są płatne. Bezpłatnie można podjąć jedynie studia w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Filologia angielska jest jedną z najbardziej obleganych i nie ma w tym nic dziwnego. Język angielski staje się uniwersalnym językiem świata, dlatego wiele osób stawia na precyzyjne i kompleksowe kształcenie w tym zakresie. Studenci w trakcie zdobywanej edukacji mają okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do zagadnień społecznych, historycznych i kulturalnych Wielkiej Brytanii i USA, śledzą anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.

Masz szansę nabyć wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Studenci są w stanie prowadzić fachową korespondencję (zarówno handlową, jak i urzędową czy administracyjną) w języku angielskim. Poznają literaturę i kulturę krajów anglojęzycznych. Po ukończeniu kształcenia możesz pracować w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci filologii angielskiej w Bydgoszczy zdobywają wiedzę o źródłach, miejscu i znaczeniu filologii, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Poznają terminologię filologiczną w języku/językach specjalności. Mają uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Będziesz miał/a okazję nabyć na temat kompleksowej natury języka, jego struktury i funkcji oraz historycznej zmienności form i znaczeń. Zdobędziesz także wiadomość odnoszące się do literaturoznawstwa, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych. Poznasz metody analizy i interpretacji tekstów, zrozumiesz pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Umiejętności

Studia filologiczne w Bydgoszczy w zakresie filologii angielskiej umożliwiają nabycie umiejętności językowych w zakresie języka/języków specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także w ramach drugiego języka obcego (innego niż język specjalności) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nabędziesz umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych. Będziesz w stanie rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytwory kultury, a także przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, by określić ich znaczenie, oddziaływanie społeczne, miejsce w procesie historycznokulturowym. Nauczysz się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci filologii angielskiej w Bydgoszczy są świadomi poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumieją potrzebę dokształcania się. Są otwarci na nowe idee i gotowi do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i argumentów. Umiejętnie współdziałają w zespole, efektywnie organizują własną pracę i krytycznie oceniają stopień jej zaawansowania.

Nauczysz się identyfikować i rozstrzygać dylematy wiążące się z wykonywaniem zawodu, także w kategoriach etycznych. Absolwenci są świadomi, że powinni brać odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, dlatego chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym. Potrafią docenić wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej oraz dbają o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia kierunku filologia angielska uzależnione są od wybranej uczelni w Bydgoszczy i specjalizacji kształcenia. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego.

Masz szansę poznać język angielski na zaawansowanym poziomie. Będziesz uczęszczał/a na zajęcia z fonetyki, pisania, czytania, konwersacji, struktur. Poznasz gramatykę wybranego języka. Nabędziesz wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Nauczysz się tłumaczyć pisemne teksty z dziedzin biznesu, reklamy, kultury oraz tekstów literackich. Będziesz pisać i tłumaczyć teksty na potrzeby nowych mediów: portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, cyfrowych środków masowego przekazu.

 

W programie studiów na kierunku Filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • wstęp do kulturoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • współczesna kultura brytyjska
 • współczesna kultura amerykańska
 • językoznawstwo kontrastywne
 • podstawy translatoryki angielskiej
 • tłumaczenie tekstów z j. angielskiego na j. polski
 • historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 • historia literatury angielskiej
 • historia literatury amerykańskiej

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia filologia angielska w Bydgoszczy powinni wykazywać predyspozycje językowe. Jest to kierunek dla osób, które szybko przyswajają nowe słownictwo, szczycą się dobrą pamięcią i słuchem fonetycznym. Ważne wydaje się zainteresowanie krajami anglojęzycznymi, zwłaszcza ich kulturą, literaturą, ale i sytuacją polityczno-społeczną.

Rynek pracy jest otwarty na poliglotów, dlatego absolwenci kierunku będą mieć wiele możliwości zatrudnienia. Jeśli chcesz poznać kulturę innych państw, jesteś komunikatywny/a i otwarty/a na ludzi innych narodowości, studia filologiczne są właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia filologiczne można na ogół studiować dwustopniowo. Taką też propozycję przygotowały uczelnie w Bydgoszczy. Swoją przygodę z anglistyką rozpoczniesz od studiów licencjackich, które trwają trzy lata. Zdobędziesz wtedy podstawowe kompetencje językowe oraz rozwiniesz swoją wiedzę z nauk towarzyszących językowi. Na zakończenie nauki na tym stopniu otrzymasz tytuł licencjata, nie daje on jednak pełnych kwalifikacji zawodowych.

By rozwinąć wszystkie kompetencje zawodowe powinieneś wybrać się także na dwuletnie studia drugiego stopnia. Studenci w trakcie ich trwania poszerzają swoją wiedzę oraz kwalifikacje. To także niezwykły czas przygotowań do egzaminu magisterskiego. Po jego pomyślnym zdaniu absolwenci filologii angielskiej mogą szukać pracy, która odzwierciedlać będzie ich kompetencje.

Filologia angielska w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Absolwenci studiów filologicznych w Bydgoszczy w zakresie filologii angielskiej mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować między innymi w portalach informacyjnych i internetowych, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Wielu z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci szczycą się zaawansowaną znajomością języka angielskiego, wiedzą na temat kultury i literatury orientalnego kraju drugiego języka specjalności, historii, geografii i gospodarki orientalnego kraju drugiego języka specjalności, podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji. Wszechstronne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy na różnych stanowiskach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia angielska:

 • instytucje edukacyjne
 • instytucje oświatowe
 • instytucje kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • instytucje międzynarodowe, które wymagają pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • firmy z branży IT
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu.

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanych specjalizacji i zdobywanych kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Filologia angielska:

 • tłumacz
 • nauczyciel
 • biznesmen
 • project manager.

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Akademii Kujawsko - Pomorskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW.

 

Kierunek filologia angielska studia - uczelnie w Bydgoszczy:

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Filologia angielska studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Filologia angielska studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Filologia angielska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy

 

Ile punktów na filologię angielską w Bydgoszczy

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 85 punktów.

czytaj dalej progi na filologię angielską w Bydgoszczy

 

Ile osób na miejsce na filologię angielską w Bydgoszczy

Filologia angielska w Bydgoszczy należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Bydgoszczy. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy aplikowało około 400 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Limity miejsc

Kierunek studiów filologia angielska w Bydgoszczy ograniczona jest limitem miejsc, podobnie jak w przypadku innych kierunków studiów. W przypadku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest to 100 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci filologii angielskiej w Bydgoszczy? Kandydaci na uczelnie w Bydgoszczy rekrutowani są na podstawie konkursu świadectw.

W czasie rekrutacji na filologię angielską w Bydgoszczy pod uwagę brany jest taki przedmiot jak: język angielski.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 100

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Filologia angielska w Bydgoszczy w trybie stacjonarnym jest bezpłatna, taka oferta jest jedynie w uczelniach publicznych. W przypadku uczelni prywatnych tryb ten jest płatny.

Studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni przez kandydata zawsze są płatne.

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na filologię angielską w Bydgoszczy.

Filologia angielska studia w Bydgoszczy - ceny 2023:   

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
 • Akademia Kujawsko - Pomorska:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na filologię angielską w Bydgoszczy, podobnie jak kandydaci na inne kierunki studiów, oczekują na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji. Zwykle po zarejestrowaniu się na filologię angielską w Bydgoszczy kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji w bydgoskich uczelniach?

Dzień opublikowania list osób zakwalifikowanych na filologię angielską w Bydgoszczy, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można je znaleźć? 

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na studia w Bydgoszczy mogą znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie widnieją również takie informacje, jak ilość uzyskanych punktów oraz zajęte miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na filologię angielską w Bydgoszczy, na kandydatów czeka etap składania dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Bydgoszczy?

Kandydaci na filologię angielską muszą osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu. 

Kandydaci na filologię angielską w Bydgoszczy powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Informacje, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na filologię angielską w Bydgoszczy muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie należy złożyć dokumenty na filologię angielską w Bydgoszczy? Uczelnie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Filologii angielskiej?

Absolwenci Filologii angielskiej wyróżniają się przede wszystkim znajomością języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, ale mogą także pochwalić się obszerną wiedzą z obszaru translatoryki, teorii przekładu, literatury i kultury krajów anglojęzycznych oraz umiejętnością prowadzenia fachowej korespondencji w języku obcym, w tym korespondencji handlowej, urzędowej i administracyjnej. Na bazie wszechstronnego wykształcenia znajdują pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 4900 złotych
 • lektor języka angielskiego – 5000 złotych
 • dziennikarz – 4400 złotych

 

Czy warto iść na Filologię angielską?

Filologia angielska to propozycja kształcenia adresowana do osób, które nie tylko chcą rozwijać praktyczne umiejętności, ale również dowiedzieć się czegoś na temat krajów anglojęzycznych, na czele z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. To kierunek dla kandydatów posiadających wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny.

 

Gdzie warto studiować Filologię angielską?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy, którzy na swój kierunek kształcenia wybrali Filologię angielską mogą studiować w uczelni publicznej.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Filologia angielska zdobywają obszerną wiedzę w zakresie języka angielskiego, jak również literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka i fonologia
 • podstawy translatoryki angielskiej
 • literatura angielska
 • językoznawstwo kontrastywne
 • składnia

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia II stopnia) stacjonarne, niestacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Z pewnością istotne są wyniki z egzaminów językowych.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku filologia angielska mogą się przemienić w niezapomnianą przygodę.

Marika, studentka trzeciego roku, opowiada:

Wyjazd za granicę w trakcie trwania studiów był dla mnie niesamowitą przygodą. Oprócz tego, że dodatkowo mogłam wzmocnić swoje kompetencje lingwistyczne, to przede wszystkim poznałam wiele nowych osób, a z częścią z nich połączyła mnie przyjaźń. Fantastyczne studia we wspaniałym mieście! Polecam każdemu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Bydgoszcz studia i stopnia

Filologia angielska Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Bydgoszcz studia stacjonarne

Filologia angielska Bydgoszcz studia niestacjonarne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie