Studia magisterskie Bydgoszcz

Studia magisterskie Bydgoszcz

Studia magisterskie Bydgoszcz

Studia magisterskie

w Bydgoszczy 2022

Odkryj studia II stopnia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Bydgoszcz (magisterskie)

Studia II stopnia w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 79

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Germanistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It in business II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska II stopnia stacjonarne
Logistics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 57 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia - magisterskie w Bydgoszczy

Dynamiczny rozwój niemal wszystkich dziedzin współczesnej gospodarki oraz nauki w sposób naturalny przyczyniły się do wzrostu wymagań, jakie nakładają pracodawcy na osoby, którym mają powierzyć piecze nad konkretnymi zadaniami – w końcu każdy z nich chce, aby wszystko przebiegło po ich myśli. Bardzo często zwykła przeciętność jest w tym przypadku niewystarczająca, dlatego wielu studentów dąży do uzyskania jak najwyższych kwalifikacji i tytułów, potwierdzających ich kompetencje.

Studia II stopnia w Bydgoszczy stanowią atrakcyjną propozycję edukacyjną dla najambitniejszych, którym nauka na studiach pierwszego stopnia nie wystarcza. Studia magisterskie prawdopodobnie okażą się dla ciebie idealne, jeżeli jesteś zdeterminowany do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, pragniesz zdobyć wymarzoną pracę, a nawet w przypadku chęci pochwalenia się znajomym posiadaniem tytułu magistra. Niezależnie od kierujących tobą pobudek, podjęcie magisterskich studiów drugiego stopnia na jednej z bydgoskich uczelni, prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę!

Wielu abiturientów studiów wyższych, którzy uzyskali już dyplom licencjacki lub inżynierski, zauważają ogromną konkurencję w postaci osób posiadających wyższe kwalifikacje, dlatego decydują się aplikować na studia magisterskie w Bydgoszczy. Niekiedy zdarza się, że absolwenci czują zawód, wynikający z niespełnienia ich oczekiwań co do specyfiki kształcenia na danej uczelni oraz wybranym wcześniej kierunku licencjackim lub inżynierskim.

Studia magisterskie dają szerokie możliwości w kwestii organizacyjnej – przyszli kandydaci mogą rozpocząć kształcenie drugiego stopnia na innej uczelni, niż tej, którą już ukończyli. Bardzo często istnieje także możliwość kształcenia na kierunku innym, niż ukończony – tę kwestię warto sprawdzić w regulaminie, jaki obejmuje wybraną dziedzinę wiedzy na konkretnej uczelni.

 

Komentarze (0)