Kierunek lekarski - Toruń

Kierunek lekarski - Toruń

Kierunek lekarski - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Lekarskim

Odkryj kierunek Lekarski w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

21.02.2023

Kierunek lekarski studia Toruń/Bydgoszcz 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

 

Uczelnie

W Toruniu kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
Wśród toruńskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (ponad 3,8 tys. zgłoszeń - 19 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 40000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Toruniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kierunek lekarski to jeden z najpopularniejszych i najbardziej elitarnych kierunków studiów. Każdego roku na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona i przeznaczona jedynie dla najlepszych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski i język obcy, musisz na poziomie rozszerzonym zdać matematykę lub biologię oraz drugi przedmiot do wyboru, także na poziomie rozszerzonym, z listy, która obejmuje chemię, fizykę, fizykę i astronomię bądź matematykę. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Zawód lekarza uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych zawodów świata. Nie ulega wątpliwości, że jest to praca bardzo dobrze płatna, ale płaca uzależniona jest od kompetencji. Kierunek lekarski wymaga cierpliwości i nieustannego dokształcania się, ponieważ kształcący się w tym kierunku specjaliści odpowiadają za nasze życie i zdrowie. Leonardo da Vinci pisał: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje”. Studia medyczne to w takim razie nie lada wyzwanie, które wiąże się także z konsekwencjami podejmowanych decyzji.

Kierunek lekarski przeznaczony jest dla osób, które nie mają problemów z naukami ścisłymi i interesują się tematami medycznymi. Co więcej, kandydaci muszą być odporni na stres, by sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych. Jeśli masz tego typu predyspozycje, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku lekarskim w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak kierunek lekarski możesz realizować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w szerokim zakresie naukowym, a interdyscyplinarny poziom kształcenia zwiększa prawdopodobieństwo sukcesów zawodowych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku lekarskim przygotowują swoich studentów do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwenci pracują w szpitalach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także w instytucjach, które zajmują się ochroną zdrowia. Świadczą oni usługi z zakresu opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy lecznictwa szpitalnego.

Absolwenci po ukończeniu kierunku lekarskiego wybierają specjalność, która czyni z nich ekspertów w zakresie ginekologii, pediatrii, psychiatrii czy chirurgii, a tym samym umożliwia pracę w szpitalach specjalistycznych, przychodniach specjalistycznych, laboratoriach, szpitalach psychiatrycznych czy w zakładach karnych. Studenci przygotowują się do podjęcia pracy odnoszącej się do profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej,
 • wybrane techniki rehabilitacyjne w podstawowej opiece nad chorym,
 • mikroarchitektura wybranych tkanek,
 • patofizjologia,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • podstawy transfuzjologii,
 • podstawy genetyki klinicznej,
 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne – choroby płuc,
 • ginekologia i położnictwo
 • i wiele innych.

 

Studenci kierunku lekarskiego w Toruniu zdobywają wiedzę w zakresie wybranych chorób cywilizacyjnych, człowieka wobec zagrożeń środowiska czy ciąży i porodu. Bloki tematyczne pozwalają ustalić zainteresowania absolwentów, którzy po uzyskaniu tytułu lekarza mogą dalej specjalizować się w zakresie kardiologii, chirurgii, ginekologii, psychiatrii, pediatrii i tym podobne. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które są niezwykle przydatne w przypadku diagnostyki czy podjęcia leczenia pacjentów. Zdolności analityczne ułatwiają zdefiniowanie problemu, a rozwinięta komunikacja pozwala na współpracę z personelem medycznym oraz porozumienie z rodziną poszkodowanego. Interdyscyplinarny kierunek studiów rozwija absolwentów studiów medycznych w Toruniu na bardzo wielu poziomach.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Toruniu?

Studia na kierunku lekarskim w Toruniu trwają 6 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł zawodowy lekarza. Dwanaście semestrów pokrywa się z zajęciami realizowanymi w ramach przedmiotów ogólnoakademickich. Po sześcioletniej edukacji absolwenci mogą podjąć specjalności, które pozwolą im stać się specjalistami w zakresie chirurgii, kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii i tym podobne.

Studia medyczne wiążą się z wielogodzinną praktyką medyczną, która odbywa się po ukończeniu każdego roku kształcenia. Praktyki zawodowe pozwalają rozwinąć zdobytą wiedzę teoretyczną i wzbogacić ją o umiejętności praktyczne. Pamiętaj o tym, że studia medyczne w Toruniu wiążą się z nieustannym dokształcaniem.

Jaka praca po kierunku lekarskim w Toruniu?

Kierunek lekarski kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci zyskują tytuł lekarza tuż po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, a następnie mają możliwość podjęcia dalszej edukacji w ramach specjalności, które pozwalają im na bycie ekspertem w zakresie, chociażby kardiologii, chirurgii, psychiatrii, ginekologii czy pediatrii. Absolwenci pełnią obowiązki lekarza w zakresie diagnostyki, profilaktyki, leczenia czy rehabilitacji lub orzecznictwa.

Absolwenci z powodzeniem mogą szukać zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak kliniki czy szpitale; w pogotowiu ratunkowym; w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy odnoszącej się do edukacji prozdrowotnej; także w marketingu czy public relations, gdzie zajmują się ochroną zdrowia.

Studenci są przygotowywani do pracy w przychodniach, szpitalach, laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w zakładach karnych czy w zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze.

Studia w Toruniu w ramach kierunku lekarskiego gwarantują interdyscyplinarne wykształcenie, które kreuje najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci studiów medycznych podejmują pracę w placówkach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą. Jeśli czujesz powołanie do zajmowanie się osobami poszkodowanymi, pragniesz promować zdrowie i uświadamiać społeczeństwo i zdajesz sobie sprawę z potrzeby nieustannego dokształcania się, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 204 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 40000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Toruniu?

Studia medyczne na kierunku lekarskim uchodzą  za jedne z najbardziej prestiżowych, dlatego też wiele osób jest zainteresowanych edukacją w tym kierunku. Nie wystarczą jednak chęci, ponieważ jest to kierunek, który kształci specjalistów, odpowiadających za ludzkie życia. Nim podejmiesz decyzję o rekrutowaniu, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii, nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą odporną na stres, która radzi sobie w sytuacjach kryzysowych i potrafi szybko i poprawnie działać w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy Twoją życiową misją jest dbanie o zdrowie i życie ludzi?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale dostać mogą się tylko najlepsi. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz wymaganych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, musisz zdawać rozszerzoną biologię lub chemię oraz rozszerzoną chemię lub fizykę i astronomię lub fizykę lub matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki i plasują się na dobrych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Chemicznej.

W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych w Toruniu bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach osiągniętych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie kierunku lekarskiego to bardzo wiele pracy, dużo nauki i ogromna satysfakcja.

Błażej, student piątego roku studiów magisterskich, mówi:

W przyszłości chcę być kardiologiem, ale przede mną najważniejszy egzamin, który umożliwi mi podjęcie tej specjalności. Lekarzy brakuje nieustannie, dlatego nie musimy się martwić o pracę. Ważne jest także nastawienie. Mamy pomagać, a nie szkodzić, dlatego musimy być profesjonalistami w swoim fachu.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)