Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kraków

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kraków

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kraków

Studia w Krakowie

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Odkryj odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie?

Jeżeli chciałbyś dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, rozpocznij odpowiednio wcześnie przygotowania do egzaminu maturalnego. Wysokie wyniki mogą zagwarantować ci możliwość ujrzenia swojego nazwiska na liście przyjętych. Jeśli naukę pierwszego stopnia masz już za sobą, aplikuj na studia magisterskie. W tym przypadku pod uwagę zostaną wzięte oceny z dyplomu.

Szczegółowe ustalenia w obrębie procesu rekrutacji mogą się różnić w zależności od uczelni oraz zmieniać na przestrzeni czasu. Odwiedź stronę internetową wybranej przez ciebie placówki, aby być na bieżąco.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie?

Uczelnia, na której można studiować odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Popularne kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie?

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami to kierunek interdyscyplinarny, dlatego w programie kształcenia odnajdziesz przedmioty opierające się na różnych dziedzinach nauki.

Studenci zyskują wiedzę i umiejętności z obszaru dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poznają nowoczesne metody planowania, negocjacji i wdrażania pomysłów w życie, a ponadto stają się ekspertami do spraw związanych z projektowaniem instalacji spełniających swe funkcje dzięki energii z odnawialnych źródeł.

Nie bez znaczenia pozostanie wiedza na temat właściwego gromadzenia i utylizacji odpadów, którą również nabędziesz w trakcie kształcenia kierunkowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie mają charakter studiów inżynierskich, a ich ukończenie zajmie ci 3,5 roku, jeżeli zaliczysz każdy z siedmiu semestrów w terminie. Następnie pomyślisz o dalszej edukacji na półtorarocznych studiach magisterskich drugiego stopnia.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które wybiorą studiowanie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami posiądą kompetencje dotyczące pozyskiwania, gromadzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny, zdobędą wiedzę teoretyczną na temat szkodliwości składowania odpadów w niewłaściwy sposób, poznają negatywne konsekwencje przemysłowej działalności ludzkiej z perspektywy środowiska, a ponadto będą posiadali dobrze ugruntowane umiejętności, które sprawdzą się w życiu zawodowym.

Ile trwają studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie?

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie?

Nie jest tajemnicą, że absolwenci kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami w Krakowie nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w zawodzie. Po ukończeniu kształcenia zyskasz szansę na zatrudnienie w elektrowniach i ośrodkach zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, pomyślisz o zatrudnieniu w ośrodkach naukowo-badawczych oraz organizacjach działających na rzecz ochrony środowiska.

Jeżeli cenisz sobie możliwość przekazywania posiadanej wiedzy dalej, przemyślisz zatrudnienie na uczelniach wyższych w roli wykładowcy akademickiego lub zajmiesz się wdrażaniem działań profilaktycznych, zmierzających do poszerzenia świadomości na temat istoty ochrony środowiska.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami:

 • Ośrodki związane z dystrybucją energii,

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych,

 • Elektrownie,

 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska,

 • Wybrane jednostki administracyjne,

 • Ośrodki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)