Ekologiczne źródła energii - Kraków

Ekologiczne źródła energii - Kraków

Advertisement

Ekologiczne źródła energii - Kraków

Studia w Krakowie

ekologiczne źródła energii

Odkryj kierunek ekologiczne źródła energii w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Ekologiczne źródła energii - studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekologiczne źródła energii w Krakowie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 26 lipca 2023 r. | Ekologiczne źródła energii Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie ekologiczne źródła energii możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejAkademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki oraz mechaniki płynów, która jest niezbędna dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE. Ponadto, w czasie kształcenia studenci dowiedzą się więcej na temat technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, laboratoriach badawczych, jednostkach naukowych, a także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE.

czytaj dalej wszystko o Ekologiczne źródła energii - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ekologiczne źródła energii stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekologiczne źródła energii w Krakowie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ekologiczne źródła energii:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

W procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na kierunku ekologiczne źródła energii pod uwagę brany będzie wynik egzaminu wstępnego oraz średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekologiczne źródła energii w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku ekologiczne źródła energii w Krakowie?

Ekologia oraz ochrona środowiska stanowią jeden z najważniejszych aspektów szeroko pojętej gospodarki Europy Zachodniej. Świadomość społeczna w zakresie dbania o środowisko naturalne stale rośnie, toteż wciąż potrzebni są specjaliści w dziedzinie ekologicznych nauk przyrodniczych. W odpowiedzi na te współczesne trendy powstał innowacyjny kierunek – ekologiczne źródła energii. Osoby, które zdecydują się na jego studiowanie, dowiedzą się więcej na temat oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne, a także magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE. W czasie licznych zajęć i wykładów poznają również zagadnienia związane z mechaniką, elektrotechniką, elektroniką, automatyką oraz sterowaniem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku ekologiczne źródła energii studenci nauczą się dokonywać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując przy tym podstawowe metody statystyczne, algorytmy oraz techniki informatyczne. Pod okiem wykwalifikowanej kadry akademickiej studenci dowiedzą się również, w jaki sposób określać założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki. Ponadto osoby, które zdecydują się na wybór studiów na omawianym kierunków, zdobędą szeroką wiedzę z zakresu projektowania instalacji grzewczej i grzewczo-chłodzącej wykorzystującej ekologiczne i odnawialne źródła energii.

 

Ile trwają studia na kierunku ekologiczne źródła energii w Krakowie?

Studia na kierunku ekologiczne źródła energii trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Ekologiczne źródła energii w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku ekologiczne źródła energii w Krakowie?

Jako absolwent studiów na kierunku ekologiczne źródła energii będziesz mieć przed sobą szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie na stanowisku projektanta instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE, ekodoradcy, jak również inżyniera budowy w firmach instalacyjnych. Doskonale sprawdzisz się także w roli niezależnego konsultanta w zakresie oceny efektywności energetycznej różnego rodzaju obiektów, technologii i urządzeń.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekologiczne źródła energii:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE,
 • zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekologiczne źródła energii Kraków studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia