Cyberbezpieczeństwo - Kraków

Cyberbezpieczeństwo - Kraków

Cyberbezpieczeństwo - Kraków

Studia w Krakowie

cyberbezpieczeństwo

Odkryj cyberbezpieczeństwo w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Cyberbezpieczeństwo studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Cyberbezpieczeństwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek cyberbezpieczeństwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Cyberbezpieczeństwo stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie cyberbezpieczeństwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Nauki o polityce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku nauki o polityce

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek cyberbezpieczeństwo w Krakowie?

Aby dostać się na studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie, warto zadbać o właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego, ponieważ zainteresowanie tymi studiami wśród przyszłych kandydatów na studia może być duże. Odwiedź stronę internetową interesującej cię krakowskiej uczelni w celu zapoznania się ze szczegółami odnośnie do procesu rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie Akademia Ignatianum w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 08.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 15.07.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku cyberbezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek cyberbezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku cyberbezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
48
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek cyberbezpieczeństwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
900-1000
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie?

Uczelnia, na której można studiować kierunek cyberbezpieczeństwo:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunki informatyczne w Krakowie

game design
Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie?

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie mają charakter interdyscyplinarny. Studenci uczą się nie tylko projektowania inteligentnych systemów zabezpieczających sieci komputerowe, poznają specyfikę działania programów antywirusowych, zapór sieciowych i innych systemów związanych ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa użytkownika sieci internetowych, ale również zostają zaznajomieni z najefektywniejszymi technikami reagowania w sytuacjach szeroko rozumianych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Absolwenci są specjalistami, gotowymi do podjęcia dobrze płatnej pracy w wielu obszarach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie mają charakter kształcenia inżynierskiego. W praktyce oznacza to, że studenci zmierzą się z siedmiu semestrów wypełnionych przedmiotami kierunkowymi. Nauka będzie trwała trzy i pół roku i zostanie zwieńczona uzyskaniem dyplomu z tytułem inżyniera.

Kandydaci na cyberbezpieczeństwo mogą rozważyć studiowanie w trybie stacjonarnym. Możliwość ta stanowi przedmiot zainteresowania większej grupy przyszłych studentów, ponieważ pozwala na sukcesywne i systematyczne zdobywanie kompetencji. Jeżeli zatem podejmiesz cyberbezpieczeństwo w trybie dziennym, będziesz uczył się od poniedziałku do piątku podczas tygodnia roboczego.  

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas nauki na kierunku cyberbezpieczeństwo poznasz funkcjonowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zdobędziesz wiedzę na temat odpowiedniego zarządzania systemami informatycznymi, nauczysz się obsługi aplikacji i usług elektronicznych w Internecie, a ponadto staniesz się ekspertem w kwestii praktycznego stosowania technologii związanych z audytowaniem sieci teleinformatycznych. Co więcej, przyszli absolwenci nabywają umiejętności zapewnienia należytej ochrony wrażliwych danych osobowych dzięki uprzedniemu zrozumieniu regulacji prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem.

Ile trwają studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie?

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo trwają 3,5 roku lata (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie?

Osoby, które ukończą edukację na kierunku cyberbezpieczeństwo w Krakowie mogą pracować w nowoczesnych przedsiębiorstwach i korporacjach, w których aspekty związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni są istotne.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych oraz zinformatyzowanych instytucjach zajmujących się usługami leasingowymi i kredytowymi, a także firmach informatycznych, telekomunikacyjnych oraz związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów zapobiegających atakom cyberterrorystycznym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku cyberbezpieczeństwo:

  • Przedsiębiorstwa teleinformatyczne

  • Rządowa i samorządowa administracja publiczna

  • Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo

  • Podmioty gospodarcze wykorzystujące systemy teleinformatyczne

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)