Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Bydgoszcz

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Bydgoszcz

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Odkryj zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków?

Jeśli rozważasz studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z postępowaniem rekrutacyjnym, ponieważ poszczególne ustalenia są zmienne i indywidualnie narzucane przez bydgoskie uczelnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki historyczne w Bydgoszczy

Kierunki historyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW W BYDGOSZCZY?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to unikatowy kierunek studiów, który idealny jest dla pasjonatów kultury i sztuki. Odnajdą się tutaj zwłaszcza osoby, które szczególną rolę przypisują kulturze i sztuce w kształtowaniu ludzkiej świadomości.

Propozycja kształcenia tego typu pozwoli Ci rozwinąć artystyczną wrażliwość, poczucie estetyki, ale i matematyczną precyzję. Realizowane przedmioty umożliwią nabycie kompetencji przywódczych. Nauczysz się także pracować w zespole oraz rozwiniesz predyspozycje językowe.

Nowoczesna propozycja kształcenia to kompleksowe połączenie nauk historycznych i kulturowych z wiedzą menedżerską i z zakresu zarządzania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków w Bydgoszczy możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na licencjacie.

Możesz studiować przede wszystkim dziennie (stacjonarnie), czyli od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków konstruowany jest interdyscyplinarnie, a wśród najpopularniejszych przedmiotów znajdziemy na przykład: organizację promocji dziedzictwa kulturowego, historię kultury materialnej doby preindustrialnej, europejskie dziedzictwo archeologiczne, wojnę i klęski elementarne a dobra kultury, zabytki piśmiennictwa i zbiory biblioteczne.

Studia kompleksowo łączą wiedzę historyczną i kulturową z dziedzinami zarządzania, marketingu, a nawet z rysunku technicznego. Na studentów czekają zajęcia w terenie, które umożliwią sprawdzenie teoretycznego wykształcenia w praktyce.

Masz szansę rozwinąć kompetencje językowe, nabyć umiejętności kierownicze, a także nauczysz się odpowiednio opracowywać dokumentację zabytków.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW W BYDGOSZCZY?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to bardzo popularny kierunek, który absolwentom daje wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków:

 • państwowe służby ochrony zabytków
 • administracja państwowa i samorządowa
 • placówki oświatowe
 • muzea
 • galerie sztuki
 • antykwariaty
 • fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego

Zdobywana wiedza i nabyte umiejętności pozwolą Ci odnaleźć się w pracy w agencjach koncertowych i artystycznych, agencjach public relations, agencjach eventowo-marketingowych. Absolwenci zajmują się organizacją imprez kulturalnych, zarządzają projektami kulturalnymi, pracują w charakterze menedżerów w sektorze kultury.

Komentarze (0)