Historia - Bydgoszcz

Historia - Bydgoszcz

Historia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

historia

Odkryj historię w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Historia studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Historia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek historia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Historia +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia?

Jeśli rozważasz studia na kierunku historia w Bydgoszczy, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w Bydgoszczy

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku historia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

HISTORIA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek historia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku historia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek historia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku historia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek historia w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki historyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W BYDGOSZCZY?

Historia to interdyscyplinarny kierunek idealny dla pasjonatów, którzy marzą o podróżach w czasie. Mimo że współczesny świat wręcz dąży do nowoczesności i nastawiony jest na przyszłość, jednocześnie podkreśla walory przeszłości oraz kładzie nacisk na tradycję i zrozumienie dla historii.

Studia historyczne umożliwią Ci zgłębianie procesów i mechanizmów politycznych, społecznych i gospodarczych, zaczynając od starożytności po współczesność. Studenci będą zgłębiać historię Polski, ale i świata oraz Europy. Zdobędą też podstawy łaciny oraz poznają najważniejsze dzieła ikonograficzne.

Propozycja kształcenie rozwijana jest poprzez specjalizacje, które mogą mieć realny wpływ na wybór ścieżki kariery. Możesz wybrać płatną specjalność nauczycielską lub też specjalizację ogólnohistoryczną. Propozycje specjalnościowe znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku historia w Bydgoszczy realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Historię możesz studiować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku historia znajdziesz między innymi takie przedmioty jak: historia średniowieczna powszechna w świetle źródeł, źródła do dziejów antycznych, źródła i problemy badań kultur prehistorycznych, historia powszechna 1789-1918 w świetle źródeł, wykład monograficzny z historii Polski i powszechnej 1918-1945.

Na studentów czekają ciekawe specjalizacje, które pozwolą zdobyć potrzebną wiedzę i praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. W przypadku drogi pedagogicznej z pewnością poszerzysz ścieżkę kształcenia o informacje z zakresu dydaktyki, pedagogiki czy psychologii.

Specjalizacja ogólnohistoryczna umożliwi zgłębianie zagadnień ikonograficznych, z zakresu geografii politycznej Europy czy też metod badań archeologicznych.

Studenci mogą brać udział w wyjazdach terenowych, które w znaczący sposób wpływają na komunikatywność i pracę zespołową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Historia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci historii mają wbrew pozorom bardzo wiele możliwości rozwoju nie tylko zawodowego, ale i naukowego. Charakter pracy bardzo często uzależniony jest od realizowanej specjalizacji. Możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik i tym podobne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia:

 • muzeum
 • instytuty historyczne
 • wydawnictwa
 • redakcje
 • placówki oświatowe i kulturalne
 • media
 • administracja państwowa i samorządowa
 • szkoły podstawowe, średnie, zawodowe
 • ośrodki naukowo-badawcze

Możesz postawić na działania pedagogiczne, kulturowe, badawcze, twórcze. Odnajdziesz się w dyplomacji i biznesie. Absolwenci są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)