Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Studia w Poznaniu

inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Odkryj studia inżynieria przedsięwzięć budowlanych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych to nowoczesna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania obiektów budowlanych zwłaszcza w kontekście prac odnoszących się do realizacji, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych oraz produkcji materiałów i elementów budowlanych.

Studenci poznają techniki projektowania procesów technologicznych oraz modelowania matematycznego procesów, a także zgłębiają procesy fizyczne związane z eksploatacją obiektów budowlanych.

Absolwenci zawodowo działają w zakresie projektowania, planowania i realizacji robót budowlanych oraz samodzielnego prowadzenia jednostek budowlanych projektowych i wykonawczych. Zatrudniani są między innymi w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)