Technologie przetwarzania danych

Technologie przetwarzania danych

Technologie przetwarzania danych

Studia w Poznaniu

technologie przetwarzania danych

Odkryj studia technologie przetwarzania danych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Technologie przetwarzania danych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Technologie przetwarzania danych to nowoczesna propozycja kształcenia, która odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych to równocześnie zróżnicowany charakter przetwarzania danych, które są gromadzone i przetwarzane w postaci danych relacyjnych, obiektowo-relacyjnych, semistrukturalnych, tekstowych, geograficznych, czasowo-przestrzennych, wielowymiarowych oraz multimedialnych.

Kompleksowo opracowany program kształcenia składa się z przedmiotów obejmujących techniki przechowywania i przetwarzania danych, zagadnienia administrowania systemami informatycznymi, zagadnienia implementacji oprogramowania w zgodzie z obowiązującymi trendami oraz przy wykorzystaniu najnowszych technologii i języków programowania i tym podobne.

Po ukończeniu studiów możesz być zatrudniony między innymi w charakterze projektanta aplikacji biznesowych, projektanta baz danych i hurtowni danych, administratora systemów baz danych, analityka danych, konsultanta w zakresie analizy i eksploracji danych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Technologie przetwarzania danych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Program studiów i przedmioty

Studenci technologii przetwarzania danych zdobywają wiedzę i umiejętności, które odnajdują zastosowanie np. w: gromadzeniu i przetwarzaniu danych różnego rodzaju; eksploatacji danych w aplikacjach biznesowych; podejmowania strategicznych decyzji w celu uzyskania przewagi nad konkurencją; wprowadzania automatyzacji procesów wspomagania decyzji; obsługi baz i hurtowni danych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: specyfice Big Data; nowym systemom składowani danych (np. NoSQL); nowym modelom przetwarzania (np. MapReduce) czy nowym technikom analizy danych (np. analiza sieci społecznościowych).

Studia na technologii przetwarzania danych skierowane są do osób zainteresowanych m.in.: projektowania i implementacji wielkoskalowych, rozproszonych, internetowych aplikacji biznesowych; tworzeniem zaawansowanych technologii relacyjnych i nierelacyjnych bez danych i hurtowni danych; modelowaniem procesów biznesowych; zarządzaniem projektami informatycznymi; aktualnymi trendami w programowaniu; zasadami administrowania systemami baz danych.

W programie studiów na technologiach przetwarzania danych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Big Data i przetwarzanie w chmurze
 • Eksploracja danych
 • Zaawansowana eksploracja danych
 • Hurtownie danych i przetwarzanie analityczne
 • Technologie XML
 • Zaawansowane technologie przetwarzania danych
 • Analiza i eksploracja sieci społecznościowych
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych
 • Architektury zorientowane na usługi
 • Technologie dla aplikacji klasy enterpise
 • Administrowanie systemami baz danych

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych technologii przetwarzania danych; technik projektowania aplikacji na urządzenia mobilne; zasad obsługi rozproszonych baz danych; zastosowania kart graficznych do przetwarzania danych.

Osoby, które ukończyły technologie przetwarzania danych, mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: analityk danych, konsultant w zakresie analizy i eksploracji danych, projektant baz danych i hurtowni danych, administrator systemów baz danych, konsultant w zakresie architektur aplikacji internetowych, projektant aplikacji biznesowych, programista aplikacji internetowych czy programista aplikacji mobilnych.

Absolwent technologie przetwarzania danych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Technologie przetwarzania danych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Studenci informatyki nabywają umiejętności niezbędne np. do zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom różnorodnych sieci komputerowych; tworzenia zaawansowanych grafik i animacji komputerowych; wytwarzania bezpiecznego oprogramowania; projektowania sieci telekomunikacyjnych; zarządzania bazami danych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę m.in. na stanowisku programisty, analityka danych, twórcy gier komputerowych, projektanta stron internetowych czy testera oprogramowania.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)