Zarządzanie studia online - Trójmiasto

Zarządzanie studia online - Trójmiasto

Zarządzanie studia online - Trójmiasto
Dodaj do ulubionych

Zarządzanie Trójmiasto - studia online

Studia online na kierunku Zarządzanie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Na zarządzaniu w Trójmieście odnajdą się osoby o osobowości lidera. Studia w tym zakresie są odpowiednie dla osób, które chcą zdobyć rzetelne wykształcenie i umiejętności, umożliwiające objęcie stanowiska menedżerskiego lub kierowniczego. Kandydaci powinni odznaczać się umiejętnością pracy w zespole oraz rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi.

Absolwenci zarządzania zatrudniani są w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w firmach, które zajmują się doradztwem personalnym, w działach HR, w jednostkach, zajmujących się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia online - Trójmiasto

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek zarządzanie - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania rekrutacyjne?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. Pamiętaj, by we wskazanym terminie dostarczyć wymagane przez uczelnię dokumenty.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek zarządzanie w Trójmieście realizowany w formie studiów online cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które życie prywatne i zawodowe chcą łączyć z nauką. Zajęcia odbywają się przez Internet oraz w trakcie zjazdów na uczelni.

Dzięki rzetelnemu wykształceniu i wypracowanym umiejętnościom masz szansę objąć w przyszłości stanowiska menedżerskie, analityczne, operacyjne. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i prawa pracy. Rozwijają również predyspozycje językowe w zakresie języków obcych. Wybierają specjalizacje, które umożliwią nabycie kwalifikacji potrzebnych do pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci uczą się zarządzać zespołem i poznają zasady skutecznej komunikacji menedżerskiej. Nauczysz się rozwiązywać konkretne problemy biznesowe, tworzyć i realizować biznesplan, organizować i zarządzać czasem pracy, a także zakładać i prowadzić działalność gospodarczą.

W siatce zajęć kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak: systemy informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie jakością, prawne aspekty obrotu nieruchomościami, logistyka i zarządzanie dystrybucją, metody organizacji i zarządzania. Nabędziesz umiejętności sprowadzające się do negocjacji i mediacji. Studenci opanowują także język obcy na poziomie komunikatywnym zarówno w zakresie ogólnym, jak i biznesowym.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TRÓJMIEŚCIE?

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TRÓJMIEŚCIE?

Absolwenci zarządzania mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. Zatrudniani są między innymi w firmach i korporacjach wszystkich sektorów gospodarki, administracji rządowej i samorządowej, w firmach, zajmujących się doradztwem personalnym, w jednostkach, zajmujących się świadczeniem usług audytu wewnętrznego i kontroli.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • duże i małe przedsiębiorstwa
 • własna firma
 • firmy rodzinne
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku
 • e-biznes
 • media tradycyjne i elektroniczne
 • agencje doradztwa personalnego
 • agencje public relations i reklamowe

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach takich jak specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami lub menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Obejmowane stanowisko uzależnione jest od zdobytych kwalifikacji i ukończonej specjalności.

sprawdź wszystko o: studia online

Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)