Ochrona środowiska - Zielona Góra

Ochrona środowiska - Zielona Góra

Ochrona środowiska studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

W obecnych czasach nieustannie nagłaśnia się fakt, że strefa ekologiczna Ziemi ma się coraz gorzej. Rząd i media nawołują do dbania o środowisko, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, stosowania się do przepisów odnoszących się do segregowania śmieci i recyklingu. Ważne jest także zapobieganie szkodom, które można wyrządzić w środowisku naturalnym, bądź naprawianie tych szkód, by przywrócić elementy przyrodnicze do ich właściwego stanu.

Kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze poszukuje pasjonatów, którzy pragną walczyć o środowisko, neutralizować jego zanieczyszczenia, głosić informacje ekologiczne, które mają uświadomić społeczeństwo, jak ważne jest dbanie o naturę i jak bardzo jest ona zanieczyszczona lub „krzywdzona” przez ludzi. Ważne jest także zamiłowanie do nauk ścisłych, ponieważ to biologia i chemia stanowią podłoże dla programu kształcenia tego typu studiów przyrodniczych.

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Zielonej Górze na kierunku ochrona środowiska możesz realizować na Wydziale Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia pragnie zapewnić gruntowne wykształcenie swoim studentom, dlatego studia przyrodniczego w tym zakresie oferuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a proponowany przez nią program zajęć ma charakter w dużej mierze interdyscyplinarny.

Program kształcenia skupia się na przedmiotach wiążących się z biologią, chemią czy geografią. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: techniki odnowy środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, gleboznawstwo, hydrologię i gospodarowanie wodą, organizacje pozarządowe w ochronie środowiska, kartografię geobotaniczną, Systemy Informacji Przestrzennej, bezpieczeństwo pracy i ergonomię, chemię ogólną i nieorganiczną, narażenie człowieka na działanie różnego rodzaju promieniowania i wiele innych.

Praca po studiach

Uczelnie w Zielonej Górze kształcą najlepszych specjalistów, którzy przygotowywani są do pracy w administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych, jednostkach naukowo-badawczych, firmach projektowych, przemyśle, rolnictwie, laboratoriach kontrolnych i badawczych, organizacjach, które zajmują się edukacją ekologiczną lub też w instytucjach, które są odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem, na przykład w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Studia przyrodnicze zapewniają wiele możliwości rozwoju czy pracy, a abiturienci znajdują zatrudnienie nie tylko w laboratoriach i firmach doradczych, ale także w biurach planistyczno-urbanistycznych. Zakładają również własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów przyrodniczych. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. By dostać się na studia pierwszego stopnia, warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych takich jak język polski, język obcy nowożytny czy matematyka, warto zdawać także wybrane przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Zwróć uwagę na przykład na geografię, chemię, biologię, ale i fizykę czy matematykę. W rekrutacji na drugi stopień brane są pod uwagę wyniki ukończenia studiów, wpisane do dyplomu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Zielonej górze

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki ochrona środowiska w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do zapewnienia komfortu studiowania swoim obecnym i przyszłym studentom. Z tego powodu kierunek ochrona środowiska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, możesz wybrać spotkania weekendowe i tryb zaoczny. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach związanych z biologią, chemią, geografią czy fizyką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • ochrona własności intelektualnej,
 • techniki odnowy środowiska,
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój,
 • metody ochrony gadów w Polsce,
 • hydrologia i gospodarowanie wodą,
 • organizacje pozarządowe w ochronie środowiska,
 • synantropizacja i urbanizacja zwierząt, jako reakcja na antropogeniczne przekształcenia środowiska,
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • i wiele innych.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Studenci mogą kształcić się w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: ochrona zasobów naturalnych lub kształtowanie terenów zieleni. Pamiętaj jednak o tym, że oferta specjalizacji jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów. Warto śledzić aktualności dotyczące profili kierunkowych na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Absolwenci szczycą się wiedzą z zakresu pojęć przyrodniczych, geologii, matematyki, fizyki czy chemii, które są niezbędne do zrozumienia zachodzących zjawisk przyrodniczych. Studenci zdobywają umiejętności odnoszące się do analizowania i interpretowania zachodzących procesów biologicznych. Kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze uważany jest za jeden z najbardziej przyszłościowych, zwłaszcza że istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak ochrona środowiska możesz realizować przede wszystkim na drugim stopniu. Są to dwuletnie studia magisterskie, które po czterech semestrach kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia drugiego stopnia są formą uzupełnienia treści z pierwszego stopnia, na przykład w odniesieniu do kierunku biologia czy biomonitoring i zarządzanie środowiskiem. Stopień pierwszy trwa trzy lata i zapewnia tytuł licencjata.

W Zielonej Górze można studiować ochronę środowiska w formie studiów licencjackich, jednak są one realizowane w języku angielskim. Szczegółowe informacje odnoszące się do cykli kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Studia przyrodnicze w Zielonej Górze na kierunku ochrona środowiska uważane są za jedne z najbardziej przyszłościowych ze względu na to, że temat ekologii i zanieczyszczenia środowiska jest bardzo żywy w obecnych czasach. Zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie wzrasta, dlatego coraz więcej osób interesuje się tą możliwością kariery. Nim jednak podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów, których podporą są nauki ścisłe, nie sprawia Ci problemów?
 • Czy podejmujesz działania na rzecz środowiska i starasz się edukować społeczeństwo w tematach ekologicznych?
 • Czy za swoją życiową misję uważasz opiekowanie się środowiskiem naturalnym, ponieważ dostrzegasz, jak duże ma znaczenie dla życia człowieka?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, to znaczy języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, warto zdawać na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym przedmioty do wyboru na przykład biologię, chemię, geografię czy fizykę. Dodatkowych punktów dostarczyć Ci może udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy w Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.

Pamiętaj także o tym, że zasady kwalifikacyjne na drugi stopień studiów na kierunku ochrona środowiska wymagają wyników ukończenia studiów, które są wpisane na dyplomie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Studia przyrodnicze kształcą najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach. Kierunek ochrona środowiska w Zielonej Górze przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów, które dotyczą ochrony środowiska. Absolwenci podejmują pracę w administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych i doradczych, placówkach edukacyjnych czy jednostkach naukowo-badawczych. Abiturienci zakładają własne działalności gospodarcze, podejmują pracę w biurach projektowych lub w zakładach produkcyjnych, które posiadają stanowiska odnoszące się do ochrony środowiska. W zależności od realizowanej specjalności absolwenci czują się także bardzo dobrze w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości czy w instytucjach, które zajmują się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym.

Abiturienci diagnozują procesy, które zachodzą w przyrodzie i próbują ustalić, w jaki sposób człowiek wpływa na dane środowisko. Pracują w instytucjach odpowiedzialnych za jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska, takich jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Pracują w instytucjach naukowych oraz laboratoriach badawczych i kontrolnych, a także w dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych czy też organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

Studenci przygotowywani są do pracy w instytucjach planowania przestrzennego, instytucjach zarządzania mieniem komunalnym, pracowniach projektowych, biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach, które projektują systemy ochrony wód i gleby.

Możliwości pracy po tego typu studiach przyrodniczych w Zielonej Górze jest bardzo wiele, dlatego studenci tak chętnie decydują się na zajmowanie ochroną środowiska.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze w ramach kierunku ochrona środowiska to jedne z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych dziedzin nauki ostatnich lat.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Musimy zadbać o naszą planetę, ponieważ prognozy dotyczące jej obumierania wydają się tragiczne. Edukacja ekologiczna i przestrzeganie zasad segregacji śmieci czy recyklingu wydają się priorytetowe. Pragnę brać udział w ratowaniu Ziemi i uczyć ludzi, jak należy to robić. Jeśli rozważasz studiowanie ochrony środowiska, zapisz się, ponieważ jesteś nam potrzebny.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)