Bezpieczeństwo i higiena pracy - Szczecin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Szczecin

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bezpieczeństwo techniczne stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo techniczne

12.02.2024

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Szczecin
Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Bezpieczeństwo i higiena pracy Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.

 

Opis kierunku

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z zakresu podstawowych i technicznych nauk oraz wiedzy specjalistycznej dotyczącej obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci dowiedzą się również o zagrożeniach, które występują w procesach pracy oraz o metodach służących ich eliminacji lub ograniczeniu. Program studiów dostarcza studentom również wiedzy potrzebnej do ustalania przyczyn oraz okoliczności występujących wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, a także chorób zawodowych oraz zadań i metod stosowanych w pracy w służbach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom i praktycznym umiejętnościom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszystkich przedsiębiorstwach oraz organach zajmujących się nadzorowaniem warunków pracy, w jednostkach badawczych, które zajmują się oddziaływaniem procesu pracy na człowieka czy jako specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny prac.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Jest to propozycja kształcenia dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze zajmującym się dbaniem o bezpieczeństwo i higienę w pracy.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach, a także odbywania praktyk studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne


 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Szczecinie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to propozycja kształcenia skupiająca się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu zagadnień dotyczących zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania higieną pracy, ergonomii w kształtowaniu środowiska pracy czy zagadnień społecznych oraz prawnych, które tworzą podstawę do tego zrozumieć istotę bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci poszerzą również wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, chemii, a także prawa pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej czy metodyki w pracy na stanowisku inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) .

Studenci zdobędą również wiedzę i kompetencje potrzebne do przeprowadzania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz oceny ryzyka zawodowego, a także poszerzą wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa.

Uczelnie w Szczecinie - kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

Uczelnie w Szczecinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru zarządzania bezpieczeństwem oraz higieną pracy, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę we wszelkich przedsiębiorstwach oraz organach, które zajmują się i odpowiadają za nadzorowanie warunków pracy, będą mogli prowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w jednostkach badawczych, które zajmują się projektowaniem oraz wdrażaniem technicznych oraz organizacyjnych rozwiązań, które służą minimalizacji skutków oddziaływań procesu pracy na człowieka lub założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług zajmujących się Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) .

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • Przedsiębiorstwa oraz organy, które zajmują się nadzorowaniem warunków pracy,
 • Kreator bezpiecznych warunków pracy we wszelkich instytucjach życia społecznego,
 • starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradca w zakresie stosowania zasad oraz przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP),
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP),
 • starszy i główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • W jednostkach badawczych, które zajmują się oddziaływaniem procesu pracy na człowieka,
 • pracownik służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownik organu nadzoru nad warunkami pracy,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na publicznym uniwersytecie: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz w niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia w Szczecinie - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ważne informacje

bezpieczeństwo i higiena pracy studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i higiena pracy Szczecin studia i stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia