Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Zielona Góra

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Zielona Góra

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Zielona Góra

Studia w Zielonej Górze
na kierunku
biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Odkryj kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

20.05.2022

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dziedzin podstawowych oraz multidyscyplinarnych dziedzin kierunkowych związanych z ochroną środowiska zarówno w Polsce, jak i na świecie. W czasie kształcenia studenci nauczą się, jak dokonywać podstawowych analiz fizycznych i chemicznych. Dowiedzą się też, jak aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i w jaki sposób wykorzystywać normy prawne w tym obszarze.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, instytutach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, ośrodkach naukowo-badawczych, a także w organizacjach pozarządowych działających w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska.

czytaj dalej wszystko o Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze?

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem to innowacyjny kierunek studiów, który realizuje program z obszaru nauk biologicznych, przyrodniczych oraz nauk o zarządzaniu. Osoby, które zdecydują się na jego studiowanie, będą mogły dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia biznesu związanego z działaniami proekologicznymi oraz zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania działalności gospodarczej. Co więcej, studenci pod okiem doświadczonej kadry akademickiej skupią się też na rozwijaniu zdolności z obszaru zarządzania środowiskiem, gospodarką odpadami czy zasobami leśnymi kraju.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem studenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje z zakresu ochrony przyrody (m.in. wdrażania systemów ochrony przyrody w jednostkach administracji publicznej czy czynnej ochrony przyrody realizowanej w ramach projektów NGO), jak również identyfikacji zagrożeń dla środowiska (m.in. podstawowe analizy chemiczne i fizyczne). Co więcej, dowiedzą się też więcej na temat monitorowania i minimalizowania zagrożeń atmosfery, hydrosfery i gleby, monitorowania zagrożeń przyrody ożywionej, a także inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego. Ponadto studenci zdobędą wiedzę z obszaru zdobywania środków UE w zakresie ochrony środowiska (m.in. aplikacja wniosków i dokumentów do wybranych Funduszy Europejskich).

 

Ile trwają studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze?

Studia na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze?

Jako absolwent studiów na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w różnego rodzaju jednostkach badawczych i przedsiębiorstwach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, a także w organizacjach pozarządowych działających w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w parkach narodowych i krajobrazowych oraz w instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem:

 • instytuty badawcze,
 • biura projektowe,
 • administracja rządowa – inspektorat ochrony środowiska, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, ministerstwo środowiska,
 • administracja samorządowa – urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • instytuty zajmujące się odnawialnymi źródłami energii,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • instytucje zajmujące się biomonitoringiem.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem Zielona Góra studia i stopnia


Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia