Studia I i II stopnia zaoczne Olsztyn

Studia I i II stopnia zaoczne Olsztyn

Studia I i II stopnia zaoczne Olsztyn

Studia zaoczne

w Olsztynie 2024

Odkryj kierunki niestacjonarne w Olsztynie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Olsztyn (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Olsztynie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Olsztynie

Kierunki studiów - Olsztyn: znaleziono 30

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Energetyka I stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Resocjalizacja z penitencjarystyką II stopnia niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Socjologia II stopnia niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Olsztynie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Kierunki studiów: 71 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Kierunki studiów w Olsztynie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)