Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Studia w Warszawie

bezpieczeństwo systemów informatycznych

Odkryj studia bezpieczeństwo systemów informatycznych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś każdy z nas ma coraz większą świadomość, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Nasze zbyt pochopne posunięcia, czy podanie zbyt wielu danych może mieć opłakane skutki. Dlatego też dziś tak ważna jest inwestycja w specjalistów, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem przekazywanych informacji. Jeśli i ty chcesz być jednym z nich możesz rozważyć jedną z propozycji, przygotowaną przez uczelnie w Warszawie, czyli: bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Studenci uczestniczyć będą w wielu wykładach i ćwiczeniach praktycznych. A w siatce programowej odnajdą między innymi przedmioty takie jak: audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, czy zespołowy projekt bezpieczeństwa.

Dzięki kształceniu kierunkowemu abiturienci będą mogli pracować w przyszłości jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa, specjaliści ds. IT, audytorzy bezpieczeństwa systemów informatycznych, czy specjaliści do spraw instalacji, modernizacji oraz serwisu systemów zabezpieczeń.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na bezpieczeństwie systemów informatycznych skierowane są do osób, które interesują się m.in.: strukturą i funkcjonowaniem systemów komputerowych; strategiami bezpieczeństwa informacyjnego; procedurami bezpieczeństwa danych; ryzykiem bezpieczeństwa systemów informatycznych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasadom kontroli bezpieczeństwa systemów komputerowych, specyfice zespołowych projektów bezpieczeństwa oraz metodom zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Studenci bezpieczeństwa systemów informatycznych szkolą się w zakresie m.in.: diagnozowania i oceniania zagrożenia systemów komputerowych; analizowania systemów informatycznych; wdrażania rozwiązań związanych z podpisem elektrycznym i infrastrukturą klucza publicznego czy zabezpieczania infromacji użytkowych i systemów operacyjnych; opracowywania procedur bezpieczeństwa danych; tworzenia bezpiecznego oprogramowania; zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych.

W programie studiów na bezpieczeństwie systemów informatycznych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Zespołowy projekt bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki i zasad bezpieczeństwa systemów komputerowych; sposobem wdrażania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych; znormalizowanych zasad audytu bezpieczeństwa informacji, usług sieciowych i serwisów informatycznych.

Absolwenci bezpieczeństwa systemów informatycznych mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: specjalista ds. bezpieczeństwa; specjalista ds. administracji; specjalista ds. IT; specjalista ds. instalacji, modernizacji i serwisu systemów zabezpieczeń; audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent bezpieczeństwa systemów informatycznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • zespoły zajmujące się obsługą IT
 • jednostki administracji informatycznej
 • instytucje edukacyjne
 • przedsiębiorstwa technologiczne
 • firmy wytwarzające oprogramowania komputerowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • firmy wytwarzające aplikacje na urządzenia mobilne lub systemy wbudowane
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Bazy danych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka i kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

 

Informatyka studia w Warszawie

Informatyka to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: projektowania systemów komputerowych; samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem sieci; wdrażania działań mających an celu rozwijanie oprogramowania; realizowania zadań w ramach zespołów developerskich; tworzenia serwisów internetowych; zarządzania sieciami komputerowymi; posługiwania się narzędziami programistycznymi; tworzeni gier komputerowych czy aplikacji sieciowych.

Absolwenci informatyki mogą liczyć na zatrudnienie np. w nowoczesnych firmach i przedsiębiorstwach wytwarzających narzędzia informatyczne; środowiskach oświatowych, badawczych i edukacyjnych; jednostkach administracji informatycznej czy zespołach odpowiedzialnych za prawidłową obsługę IT. Osoby, które ukończyły studia na tyk kierunku, mogą aplikować na stanowisko np. programisty, informatyka, developera czy administratora baz danych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia w Warszawie

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z: bezpieczeństwem informacji oraz projektowaniem, organizowaniem i eksploatacją systemów bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Studenci tego kierunku studiów szkolą się w zakresie np.: handlu elektronicznego, bankowości internetowej, zastosowania kryptowalut, metod kryptograficznych czy zarządzania platformami zabezpieczeń cybernetycznych.

Absolwenci kryptologii i cyberbezpieczeństwa są przygotowani do pracy m.in. w: strukturach instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; jednostkach gospodarki narodowej; instytucjach zajmujących się analizą i oceną bezpieczeństwa lub ryzyka informacji; podmiotach zaangażowanych w projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji. Ponadto na specjalistów tej dziedziny czekają również odpowiedzialne stanowiska w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Dowiedz się więcej: kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)