Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Studia w Poznaniu

budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Odkryj studiabudownictwo drogowe, mostowe i kolejowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Warunkiem prężnego rozwoju gospodarczego na świecie jest między innymi sprawnie działająca branża logistyczna, budownicza oraz transportowa. Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe to propozycja kształcenia, skrojona na miarę osób zainteresowanych kwestiami związanymi z powstawaniem nowych szlaków, dzięki którym transport przebiega w sposób ekonomiczny.

Program kształcenia na budownictwie drogowym, mostowym i kolejowym obejmuje materiałoznawstwo, dla zrozumienia którego należy poszerzyć kompetencje z zakresu nauk chemicznych oraz podstawy innych dziedzin ścisłych i technicznych. Dzięki zajęciom praktycznym nauczysz się między innymi metodyki pracy inżynierskiej oraz planowania przestrzennego. Niektóre z przedmiotów w programie zajęć to: konstrukcje nawierzchni, mosty betonowe, technologia robót drogowych.

Jako absolwent budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego znajdziesz zatrudnienie w biurach planistycznych i konstrukcyjnych, przemyśle związanym z materiałoznawstwem oraz wdrażaniem materiałów budowlanych na rynek. Pomyślisz również o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego zdobywają wiedzę w zakresie m.in. budownictwa drogowo-kolejowego oraz metod projektowania i obliczania obiektów mostowych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: mechanice konstrukcji inżynierskich, geotechnice, fundamentowaniu. Uczestnicy zajęć praktycznych rozwijają cenne kompetencje także w obszarze np. zarządzania przedsięwzięciami w inżynierii lądowej czy komputerowego wspomagania projektowania budowli.

Studia na budownictwie drogowym, mostowym i kolejowym pozwalają studentom poznać także np.: techniczne aspekty tworzenia i realizowania projektów dróg i autostrad; podstawy szeroko pojętej inżynierii ruchu; nowoczesne rozwiązania związane z technologią robót drogowych; specyfikę projektowania i eksploatowania linii kolejowych; metody wznoszenia mostów i budowania tuneli. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią również m.in. zarządzać projektami budowlanymi w obszarze budownictwa związanego z komunikacją drogową, mostową lub kolejową.

W programie studiów na budownictwie drogowym, mostowym i kolejowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Konstrukcje nawierzchni
 • Projektowanie dróg i autostrad
 • Inżynieria ruchu i węzły drogowe
 • Budowa i eksploatacja dróg i autostrad
 • Technologia robót drogowych
 • Projektowanie linii kolejowych
 • Budowa i eksploatacja linii kolejowych
 • Technologia robót kolejowych
 • Projektowanie mostów i tuneli
 • Mosty betonowe / Mosty stalowe

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: charakterystyki obiektów budowlanych związanych z drogownictwem, mostownictwem lub kolejami; nowoczesnych rozwiązań projektowych stosowanych w budownictwie; zasad zarządzania różnorodnymi projektami inżynierskimi.

Absolwenci budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego mogą szukać zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach budowlanych lub biurach projektowych (zajmujących się komunikacją). Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są na takich stanowiskach jak m.in.: inżynier budowy czy projektant. Ponadto absolwenci mogą ubiegać się o pełne uprawnienia wykonawcze lub pełna uprawnienia projektowa w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i mostowej.

Absolwent budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy budowlane
 • jednostki o profilu badawczo-rozwojowym
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • urzędy administracji państwowej (odpowiedzialne za utrzymywanie dróg i mostów)
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Budownictwo studia w Poznaniu

Studenci budownictwa w trakcie nauki poznają m.in.: fizyczne, techniczne i informatyczne narzędzia służące projektowaniu i wznoszeniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich; ekonomiczne, zarządcze, ekologiczne i prawne aspekty współczesnego budownictwa; zasady zrównoważonego rozwoju obecne w budownictwie; zasady projektowania i wykonywania projektów budowlanych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Uczelnie w Poznaniu oferują studentom kilka ścieżek kształcenia na kierunku budownictwo.

Absolwenci budownictwa mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowisku wykonawcy, nadzorcy lub kierownika budów, inspektora działu gospodarki nieruchomościami, konstruktora lub projektanta, a także wykonawcy budowlanego. W zależności od rodzaju odbytych praktyk oraz ukończonej ścieżki kształcenia, inżynierowie budownictwa mogą ubiegać się o specjalne zezwolenia na pełnienie samodzielnych funkcji wykonawczych lub projektowych w zakresie budownictwa.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)