Internet przedmiotów

Internet przedmiotów

Internet przedmiotów

Studia w Poznaniu

internet przedmiotów

Odkryj studia internet przedmiotów w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Internet przedmiotów studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Internet przedmiotów to jedna z najnowocześniejszych koncepcji informatycznych, która zakłada, że istnieje możliwość połączenia ze sobą przedmiotów materialnych za pomocą rozbudowanej sieci komputerowej. Wybierając tę ścieżkę kształcenia, decydujesz się na zetknięcie z obszernym programem, dzięki któremu zrozumiesz najważniejsze kwestie, kształtujące cały pogląd na istotę internetu przedmiotów.

Przede wszystkim zapoznasz się z metodami programistycznymi i technologicznymi, dzięki którym nawiązywanie wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi przedmiotami stanie się możliwe. Dowiesz się, w jaki sposób powstają zaawansowane programy umożliwiające nawiązywanie łączności, a dzięki praktycznym zajęciom nauczysz się tworzenia własnych.

Wszystko to wywrze ogromny wpływ na twoją przyszłą karierę zawodową – okaże się ona niezwykle przyszłościowa i ugruntowana na dzisiejszym rynku pracy. Po ukończeniu edukacji na internecie przedmiotów, zyskasz szansę zawodowego rozwoju na międzynarodowym rynku informatycznym w ramach pracy dla przedsiębiorstw IT, firm zajmujących się produkcją nowoczesnych podzespołów mających wpływ na komunikację urządzeń, czy własnej działalności, o ile zechcesz pójść drogą względnej niezależności.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Internet przedmiotów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Program studiów i przedmioty

Studenci internetu przedmiotów poznają m.in.: budowę oraz zastosowanie nowoczesnych technologii Internetu Rzeczy (IoT); funkcjonowaniu sieci internetowej; inteligentne sposoby monitorowania środowiska przez urządzenia stacjonarne i mobilne; zasady zdalnego sterowania elementami środowiska internetowego. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone nie tylko szerokiemu wykorzystaniu skomplikowanych sieci, ale również np.: skutecznym metodom zabezpieczania ich; specyfice rozwoju rynku M2M i Internetu Rzeczy; nowym formom biznesu.

Studia na internecie przedmiotów skierowane są do osób zainteresowanych m.in.: programowaniem aplikacji dla urządzeń mobilnych i współpracujących z nimi systemów wbudowanych; określaniem specyfikacji danych multimedialnych i biometrycznych; obsługą inteligentnych systemów sterowania oraz sterownikami PLC. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią np.: konfigurować sieci radiowe; realizować transmisje nadawczo-odbiorcze; zarządzać zdalnie technicznym wyposażeniem inteligentnych obiektów budowlanych; zarządzać chmurami danych; analizować Big Data.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad sterowania systemami przemysłowymi i środowiskowymi; podstaw zarządzania systemami audio i wideo; technik projektowania inteligentnych systemów monitorowania zachowań ludzi; zastosowania technologi IoT w biznesie i produkcji.

Internet przedmiotów przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w firmach programujących systemy wbudowane i mobilne, a także w jednostkach administracji rządowej lub pozarządowej czy w jednostkach naukowo-badawczych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie np. projektowania, wdrażania lub eksploatowania rozwiązań IoT.

Absolwent internetu przedmiotów może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • instytucje edukacyjne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Internet przedmiotów to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Absolwenci informatyki znają m.in. nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach. Na informatyków czekają m.in.: zespoły projektowe, firmy technologiczne, instytucje międzynarodowe, nowoczesne przedsiębiorstwa czy organizacje wykorzystujące technologie cyfrowe. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze IT.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)