Administracja

Administracja

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - kierunki studiów

 

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesne doktryny polityczne i prawne
 • prawo administracyjne
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • ochrona praw człowieka
 • publiczne prawo gospodarcze
 • audyt i kontrola wewnętrzna
 • zarządzanie informacją publiczną

 

Administracja kojarzy się z dokumentami, przepisami prawnymi, regulacjami – to oczywiście słuszne skojarzenia, lecz elementów składających się na tę dziedzinę jest znacznie więcej. Ponadto, należy dołączyć do tego określone cechy osobowości, takie jak: skrupulatność, rzetelność, a nawet cierpliwość. Administracja, nie tylko z faktu iż jej nazwa zaczyna się na pierwszą literę alfabetu, należy do grona czołowych kierunków kształcenia i każdego roku osób, chcących zgłębić tę dyscyplinę jest bardzo dużo. Studia w Gdańsku oferują szeroki wachlarz i w nim swoje miejsce ma również omawiana dziedzina. Zainteresowanym należy zwrócić uwagę na Administrację w Wyższej Szkole Bankowej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to program dostosowywany do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i społecznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk społecznych, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem i administracją, jak również nauk ekonomicznych. Studenci nabywają różnorodnych umiejętności; uczą się sporządzać decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, czy też inne pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo- administracyjnym oraz egzekucyjnym. Co ważne, zajęcia prowadzą osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz doświadczeni przedsiębiorcy.

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na następujące specjalności:

 • Administracja europejska,
 • Administracja podatkowa,
 • Administracja publiczna,
 • E- administracja.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: współczesne doktryny polityczne i prawne, prawo administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo karne i prawo wykroczeń, ustrój samorządu terytorialnego, ochrona praw człowieka, publiczne prawo gospodarcze, audyt i kontrola wewnętrzna, zarządzanie informacją publiczną, budowanie wizerunku urzędu, prawo ubezpieczeń społecznych, postępowanie egzekucyjne w administracji, ordynacja podatkowa, obieg dokumentów w administracji, prawo karne skarbowe, zamówienia publiczne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, prawo pracy i prawo urzędnicze, bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych.

Istotą kierunku i zawartego w nim programu jest nabycie różnorodnych umiejętności i bogatej wiedzy. Absolwenci mają swobodnie poruszać się w przepisach prawa administracyjnego, tworzyć profesjonalną dokumentację, wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji, zarządzać środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, rozpoznawać wpływ działalności państwa na funkcjonowanie podmiotów biznesowych. Z takim bagażem znajdą oni zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, kancelariach podatkowych, organizacjach pożytku publicznego, firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, instytucjach finansowych i kapitałowych.

Kierunki studiów w Gdańsku to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Administracja także na niej figuruje i, jak już wspomnieliśmy, cieszy się sporą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Aneta, studentka Administracji mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, aby program kształcenia dostosowany był do realiów współczesności i zapotrzebowania rynku. Taki profil znalazłam w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Zdecydowanie polecam. To świetna uczelnia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modeli administracji publicznej,
 • roli administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,
 • działań w kontaktach biznesu z administracją publiczną,
 • procedur właściwych działaniu administracji publicznej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki przekształcającej się ku systemowi rynkowemu,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • procedur związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych,
 • procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa i samorządu,
 • zamówień publicznych,
 • tworzenia profesjonalnej dokumentacji,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • kancelariach podatkowych,
 • organizacjach pożytku publicznego,
 • firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
 • instytucjach finansowych i kapitałowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)