Politechnika Łódzka - E2TOP - program dla najzdolniejszych studentów

Politechnika Łódzka - E2TOP - program dla najzdolniejszych studentów

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

15.02.2022

Politechnika Łódzka - E2TOP - program dla najzdolniejszych studentów

W Politechnice Łódzkiej od 9 lutego studenci pierwszego stopnia mogą aplikować do konkursu w ramach programu E2TOP. Rekrutacja do programu dla wybitnych studentów trwa do 16 lutego 2022 roku. Studenci zakwalifikowani do projektu będą mogli liczyć między innymi na: dofinansowanie na okres 10 miesięcy, nagrodę pieniężną za pierwsze miejsce i grant badawczy na prace realizowane w ramach programu.

Celem programu Excellence in Engineering Talents in Research with Opportunities Programme (E2TOP) jest stymulowanie oraz wspieranie rozwoju naukowego słuchaczy z Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy projektu mają indywidualną ścieżkę kształcenia, która jest oparta na prowadzeniu pracy badawczej. Studenci będą się kształcić pod okiem najwybitniejszych naukowców.

 

Rekrutacja i studia w Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni technicznych Polsce. Uczelnia posiada bogatą ofertę edukacyjną, w której skład wchodzą różnorodne kierunki studiów. Szkoła wyższa o profilu technicznym jest przeznaczona dla osób, które zainteresowane są podjęciem pracy w międzynarodowym środowisku, planują rozwój osobisty, a także lubią wszelkie wyzwania.

Sprawdź Politechnika Łódzka kierunki studiów

Kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na liście najpopularniejszych kierunków w 2021/2022 znalazła się informatyka, która podczas rekrutacji na semestr zimowy przyciągnęła aż 1194 kandydatów. Kierunek skierowany jest do osób, które chcą pracować w środowisku najnowszych technologii. Studenci uczą się między innymi: struktur danych i algorytmów, systemów operacyjnych oraz podstaw programowania.

Na kolejnym miejscu w rankingu plasuję się automatyka i robotyka, w rekrutacji na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 o jedno miejsce walczyło blisko 8 osób. W programie kształcenia znajdują się przedmioty związane z: metodyką prac projektowo-konstrukcyjnych, projektowaniem mechanicznych układów automatyki, a także projektowaniem i programowaniem w systemach CAD/CAM. Podczas toku studiów słuchacze mają do wyboru kilka specjalności.

Logistyka znajduję się w czołówce najpopularniejszych kierunków studiów. Podczas rekrutacji na semestr zimowy było 641 kandydatów, a o jedno miejsce walczyło blisko 11 osób. Absolwenci są pożądanymi pracownikami na rynku pracy. Logistyka zaliczana jest do zawodów przyszłościowych, ponieważ bez względu na to, jak bardzo produkcja i transport będzie zautomatyzowany, to logistycy są odpowiedzialni za efektywność organizacji dostaw. Wykładowcy dostosowują zajęcia i materiał przekazywany słuchaczom do wymagań rynkowych.

Zarządzanie króluje pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce, w rekrutacji na semestr zimowy o jedno miejsce starało się aż 11 chętnych. Podczas toku studiów słuchacze zdobędą wymagane kompetencje do zarządzania w różnych sektorach gospodarki. Studenci mają do wyboru specjalności takie jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie finansami i rachunkowością, a także zarządzanie małym i średnim biznesem. Przedmioty prowadzone są przez cenionych wykładowców akademickich z Politechniki Łódzkiej.

Warto zwrócić uwagę na kierunki takie jak: architektura i budownictwo. Kierunki przeznaczone są dla osób precyzyjnych i ambitnych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania budynków mieszalnych i nie tylko oraz ich budowania. Absolwenci architektury mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: firmach wykonawczych, biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich i instytucjach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci budownictwa są pracownikami rozchwytywanymi na rynku pracy w Polsce i nie tylko.

Na kolejnych miejscach znajduję się mechanika i budowa maszyn, mechatronika, a także wzornictwo. Kierunki prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowców akademickich, którzy podążają za nowymi trendami naukowymi. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę do pracy w zawodzie. Politechnika Łódzką dba o jak najwyższe kształcenia, a także rozwijanie pasji słuchaczy.

Komentarze (0)