Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w kraju. Swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji założonego przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Od początku działalności jest miej­scem poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy i pielęgnowania kultury.

Misją Akademii jest przygotowanie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych specjalistów pracujących na rzecz osób wymagających wsparcia w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz studia w szkole doktorskiej.

Ze względu na profil i charakter uczelnia kładzie szczególny nacisk na łączenie teorii z praktyką. Świadczą o tym nowoczesne programy nauczania, a także w zakresie organizacji praktyk i we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Oferta edukacyjna Akademii Pedagogiki Specjalnej składa się z dziewięciu kierunków kształcenia. Na kandydatów czekają sztandarowe dyscypliny takie jak Pedagogika, Pedagogika specjalna, czy Psychologia, lecz również Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, czy Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością.

Realizowane kierunki charakteryzują się programami kształcenia, które dostosowane są do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, umożliwiają naukę pod okiem doświadczonych specjalistów i autorytetów naukowych.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 05.07.2021 od 01.06.2021 do 05.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 19.07.2021 od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 05.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 05.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 19.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - studia 2021

Kierunki studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: znaleziono 10

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

  II stopnia

  stacjonarne

 • Logopedia

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika zdolności i informatyki

  I stopnia

  stacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)