Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się od 1 czerwca do 7 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 15 lipca 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

 Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uj.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (w języku polskim)

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

od 1 czerwca do 5 lipca 2023 

księgowanie opłat rekrutacyjnych do 6 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 5 lipca 2023
egzaminy od 8 lipca do 11 lipca 2023
Elektroniczna rejestracja - I tura (pozostałe studia) od 1 czerwca do 7 lipca 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 8 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 7 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

15 lipca 2023

wpisy od 18 lipca do 21 lipca 2023

wpisy z listy rezerwowej

22 lipca i 25 lipca 2023

doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 12 września 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

do 7 września 2022

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 8 września 2022

wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów

7 września 2022
egzaminy 12 września 2022
Elektroniczna rejestracja - II tura (pozostałe studia) do 11 września 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 12 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 11 września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura 16 września 2023
wpisy od 19 września do 21 września 2023
wpisy z listy rezerwowej 23 września i 26 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 6 października 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

od 1 czerwca do 10 czerwca 2023

księgowanie opłat rekrutacyjnych do 11 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 14 lipca 2023
egzaminy od 14 do 18 lipca 2023
Elektroniczna rejestracja - I tura (pozostałe studia) od 1 czerwca do 14 lipca 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 15 lipca 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu 14 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

22 lipca 2023

wpisy od 25 lipca do 27 lipca 2023

wpisy z listy rezerwowej

od 28 lipca do 29 lipca 2023

doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 12 września 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia na które przeprowadzany jest egzamin)

do 29 sierpnia 2023

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 30 sierpnia 2023

wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów

4 września 2023
egzaminy od 2 września do 5 września 2023
Elektroniczna rejestracja - II tura (pozostałe studia) do 4 września 2023
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 5 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu 4 września 2023
Ogłoszenie wyników - II tura 9 września 2023
wpisy od 12 do 14 września 2023
wpisy z listy rezerwowej 16 i 19 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 29 września 2023
Elektroniczna rejestracja - III tura (pozostałe studia) do 19 września 2023                         
księgowanie opłat rekrutacyjnych do 20 września 2023
wprowadzenie przez kandydatów wymaganych danych do systemu oraz wczytywanie dokumentów 19 września 2023
Ogłoszenie wyników - III tura 23 września 2023
wpisy od 26 do 27 września 2023
wpisy z listy rezerwowej od 28 do 29 września 2023
doręczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) 6 października 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uj.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 160 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (107 kierunków) i drugiego (122 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (9 kierunków) , jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UJ mogą aplikować na 159 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Amerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Archeologia - Wydział Historyczny UJ
 • Astrofizyka i kosmologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Biochemia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biofizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Biofizyka molekularna i komórkowa - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Bioinformatyka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biologia - Wydział Biologii UJ
 • Biotechnologia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biotechnologia molekularna - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Business and finance management - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Chemia - Wydział Chemii UJ
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UJ
 • Chemia zrównoważonego rozwoju - Wydział Chemii UJ
 • Comparative heritage studies - Wydział Polonistyki UJ
 • Dietetyka - Wydział Lekarski UJ
 • Drug discovery and development - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • E-gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Earth sciences in a changing world - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Edytorstwo - Wydział Polonistyki UJ
 • Ekonomia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroniczne przetwarzanie informacji - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Environmental protection and management - Wydział Biologii UJ
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Historyczny UJ
 • European joint master`s programme in english and american studies - Wydział Filologiczny UJ
 • European studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia angielska z językiem niemieckim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia francuska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia klasyczna - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - arabistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - indologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - iranistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - japonistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - sinologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - turkologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Polonistyki UJ
 • Filologia portugalska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rumuńska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia szwedzka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia węgierska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia włoska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filozofia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Finanse i controlling - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Fizyka dla firm - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Geografia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geografia i gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geologia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Global and development studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Historia - Wydział Historyczny UJ
 • Historia sztuki - Wydział Historyczny UJ
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka analityczna - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka gier komputerowych - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Intellectual property and new technologies - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • International relations - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and area studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and public diplomacy - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International security and development - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Język polski w komunikacji społecznej - Wydział Polonistyki UJ
 • Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych - Wydział Filologiczny UJ
 • Judaistyka - Wydział Historyczny UJ
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski UJ
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarski UJ
 • Kognitywistyka - Wydział Filozoficzny UJ
 • Korean studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Krytyka literacka - Wydział Polonistyki UJ
 • Kultura rosji i narodów sąsiednich - Wydział Filologiczny UJ
 • Kulturoznawstwo - teksty kultury - Wydział Polonistyki UJ
 • Kulturoznawstwo międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Laboratoria kultury współczesnej - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Latynoamerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Lingwistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Logopedia - Wydział Polonistyki UJ
 • Marketing i logistyka - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Matematyka komputerowa - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Media społecznościowe w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Migracje międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Molecular biotechnology - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Muzykologia - Wydział Historyczny UJ
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - Wydział Polonistyki UJ
 • Neurobiologia - Wydział Biologii UJ
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Historyczny UJ
 • Ochrona środowiska - Wydział Chemii UJ
 • Pedagogika - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - Wydział Filozoficzny UJ
 • Performatyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Polonistyka antropologiczno-kulturowa - Wydział Polonistyki UJ
 • Polonistyka-komparatystyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Porównawcze studia cywilizacji - Wydział Filozoficzny UJ
 • Praca socjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Przekład literacki - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo literacko-kulturowe - Wydział Polonistyki UJ
 • Psychologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Psychologia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - Wydział Filologiczny UJ
 • Relacje międzykulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - Wydział Filozoficzny UJ
 • Rosjanoznawstwo - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Socjologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia afrykańskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia bliskowschodnie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia eurazjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia europejskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad buddyzmem - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad buddyzmem współczesnym - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad chinami - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Japonią - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Koreą - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia polskie dla cudzoziemców - Wydział Polonistyki UJ
 • Studia polsko - ukraińskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia strategiczne nad Azją - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Teatrologia - Wydział Polonistyki UJ
 • Twórcze pisanie - Wydział Polonistyki UJ
 • Wiedza o teatrze - Wydział Polonistyki UJ
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie informacją - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie kulturą i mediami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie mediami i reklamą - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie polityką społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Zarządzanie w turystyce i w sporcie - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zmianą społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

 

Nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim - rekrutacja 2022/2023

 1. INTERNATIONAL RELATIONS

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Jagiellońskim cieszył się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. W tym roku liczba zgłoszeń w pierwszej turze wyniosła 33427 i była bardzo zbliżona do łącznej sumy aplikacji w zeszłorocznej rekrutacji.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Jagielloński na rok akademicki 2022/2023 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 9850 miejsc. W ofercie kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się ponad 160 kierunków studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 33427.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologię (4064), prawo (1837),  filologię angielską (1167), kierunek lekarski (1082).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: psychologia (20,63), ekonomia (16), japonistyka (15,57), kierunek lekarsko-dentystyczny (11,85), finanse, bankowość, ubezpieczenia (11,8).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych uczelni były uniwersytety, na które przypadało średnio 3,8 zgłoszeń na jedno miejsce. Jednym z najpopularniejszych uniwersytetów na studiach I oraz studiach jednolitych magisterskich był Uniwersytet Jagielloński, na którym to na jedno miejsce przypadało średnio 4,5 osób.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Jagiellońskim cieszył się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. W tym roku liczba zgłoszeń w pierwszej turze wyniosła 33562 i była o niemal 400 większa od łącznej sumy aplikacji w zeszłorocznej rekrutacji.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Jagielloński na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia oferowała 8700 miejsc, z kolei na studia niestacjonarne przeznaczono prawie 1200.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się ponad 160 kierunków studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 33562.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologię (3313), prawo (1820), kierunek lekarski (1146) oraz filologię angielską (1141).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: filologia orientalna – japonistyka (17,18), ekonomia (16,28), studia nad Koreą (15,4), finanse, bankowość, ubezpieczenia (14,15) oraz studia nad Japonią (13,27).

 

Liczba chętnych i progi przyjęć - rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 2021/2022

Kierunki studiów

liczba miejsc

liczba kandydatów

liczba osób na miejsce

liczba przyjętych

minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia

średni wynik osoby przyjętej

próg   I tura 

próg  II tura 

biochemia

60

243

4,05

57

45 pkt.

63,4 pkt.

45 pkt.

46 pkt.

biofizyka molekularna i komórkowa

30

95

3,17

22

50 pkt.

65,77 pkt.

50 pkt.

52 pkt.

bioinformatyka

25

142

5,68

28

55 pkt.

67,60 pkt.

55 pkt.

biotechnologia

80

588

7,35

82

60 pkt.

74,69 pkt.

64 pkt.

biologia

350

493

1,41

194

48 pkt.

64,53 pkt.

48 pkt.

48 pkt.

neurobiologia

45

333

7,40

42

62 pkt.

74,77 pkt.

62 pkt.

66 pkt.

chemia

250

321

1,28

94

40 pkt.

65,95 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

chemia medyczna

90

347

3,86

85

40 pkt.

61,35 pkt.

40 pkt.

chemia zrównoważonego rozwoju

60

64

1,07

14

40 pkt.

67,18 pkt.

41,50 pkt.

44 pkt.

ochrona środowiska

 

 

studia nieuruchomione (uchwała Senatu UJ nr 8/II/2021)

 

filologia angielska

100

1141

11,41

96

65 pkt.

91,81 pkt.

87 pkt.

filologia angielska z językiem niemieckim

60

206

3,43

59

40 pkt.

82,02 pkt.

68 pkt.

filologia francuska

60

277

4,62

58

70 pkt.

90,05 pkt.

83,34 pkt.

filologia germańska

80

204

2,55

87

40 pkt.

72,24 pkt.

40,80 pkt.

42,40 pkt.

filologia germańska z językiem angielskim

60

131

2,18

63

40 pkt.

79,59 pkt.

50 pkt.

filologia hiszpańska

50

403

8,06

50

80 pkt.

92,63 pkt.

87,50 pkt.

filologia klasyczna

40

97

2,43

41

40 pkt.

85,46 pkt.

42 pkt.

85 pkt.

filologia orientalna – arabistyka

44

121

2,75

45

60 pkt.

83,86 pkt.

73,50 pkt.

filologia orientalna – indologia

40

60

1,50

24

40 pkt.

67,81 pkt.

43,50 pkt.

43,50 pkt.

filologia orientalna – iranistyka

26

49

1,88

17

40 pkt.

70,04 pkt.

57 pkt.

43,50 pkt.

filologia orientalna – japonistyka

28

481

17,18

27

94 pkt.

97,70 pkt.

95,50 pkt.

filologia orientalna – sinologia

40

291

7,28

44

85 pkt.

93,79 pkt.

90,75 pkt.

filologia orientalna – turkologia

25

60

2,40

24

40 pkt.

67,46 pkt.

40,50 pkt.

48,50 pkt.

filologia portugalska

37

86

2,32

37

40 pkt.

76,55 pkt.

60 pkt.

filologia rosyjska

80

174

2,18

74

40 pkt.

71,77 pkt.

46 pkt.

filologia rumuńska

25

36

1,44

22

40 pkt.

80,02 pkt.

50 pkt.

40 pkt.

filologia słowiańska

85

156

1,84

84

40 pkt.

70,41 pkt.

40 pkt.

41,50 pkt.

filologia szwedzka

32

285

8,91

30

85 pkt.

95,04 pkt.

90 pkt.

filologia ukraińska z językiem rosyjskim

 

 

studia nieuruchomione (uchwała Senatu UJ nr 8/II/2021)

 

filologia węgierska

30

48

1,60

23

40 pkt.

73,80 pkt.

41,50 pkt.

44 pkt.

filologia włoska

50

302

6,04

51

75 pkt.

91,01 pkt.

84,50 pkt.

język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

25

18

0,72

studia nieuruchomione (decyzja nr 43 Rektora UJ z 8.10.2021 r.)

kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne

50

58

1,16

28

40 pkt.

64,66 pkt.

42,50 pkt.

45 pkt.

region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

25

20

0,80

10

40 pkt.

76,53 pkt.

66,75 pkt.

49,50 pkt.

filologia angielska z językiem niemieckim 

studia niestacjonarne

60

105

1,75

43

40 pkt.

62,95 pkt.

42,67 pkt.

40 pkt.

język i kultura Rosji

studia niestacjonarne

35

20

0,57

studia nieuruchomione (decyzja nr 43 Rektora UJ z 8.10.2021r.)

filozofia

100

329

3,29

87

55 pkt.

68,72 pkt.

55 pkt.

56 pkt.

kognitywistyka

50

279

5,58

45

66 pkt.

76,97 pkt.

66 pkt.

66,67 pkt.

pedagogika

50

175

3,50

47

45 pkt.

68,14 pkt.

46 pkt.

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

25

159

6,36

21

50 pkt.

81,31 pkt.

65,50 pkt.

pedagogika specjalna

25

95

3,80

25

50 pkt.

69,94 pkt.

50 pkt.

porównawcze studia cywilizacji

60

122

2,03

62

50 pkt.

79,11 pkt.

51,50 pkt.

70 pkt.

psychologia

120

1396

11,63

115

74 pkt.

86,24 pkt.

80,40 pkt.

religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

95

129

1,36

82

50 pkt.

72,33 pkt.

50,67 pkt.

51,33 pkt.

socjologia

120

462

3,85

111

60 pkt.

81,86 pkt.

70 pkt.

studia nad buddyzmem

40

74

1,85

35

49 pkt.

69,16 pkt.

49,50 pkt.

50 pkt.

astronomia

80

159

1,99

69

40 pkt.

62,74 pkt.

40 pkt.

44 pkt.

biofizyka

80

58

0,73

19

40 pkt.

62,77 pkt.

40 pkt.

48 pkt.

fizyka

100

179

1,79

67

40 pkt.

75,45 pkt.

40 pkt.

46 pkt.

fizyka dla firm

80

48

0,60

11

40 pkt.

70,91 pkt.

46 pkt.

47 pkt.

informatyka stosowana

170

722

4,25

169

40 pkt.

75,04 pkt.

66 pkt.

zaawansowane materiały i nanotechnologia

80

109

1,36

28

40 pkt.

66,68 pkt.

40 pkt.

42 pkt.

geografia i gospodarka przestrzenna

130

325

2,50

124

40 pkt.

67,89 pkt.

40 pkt.

47,33 pkt.

geologia

55

101

1,84

39

40 pkt.

65,55 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

archeologia

60

162

2,70

56

40 pkt.

64,06 pkt.

40 pkt.

etnologia i antropologia kulturowa

60

139

2,32

57

40 pkt.

76,10 pkt.

52 pkt.

historia

180

418

2,32

180

40 pkt.

70,99 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

historia sztuki

65

156

2,40

63

65 pkt.

79,75 pkt.

65 pkt.

judaistyka

60

107

1,78

61

40 pkt.

76,41 pkt.

42,67 pkt.

70 pkt.

muzykologia

40

60

1,50

17

40 pkt.

57,06 pkt.

41 pkt.

41,50 pkt.

ochrona dóbr kultury

40

90

2,25

40

40 pkt.

65,88 pkt.

41,50 pkt.

41,50 pkt.

informatyka

110

744

6,76

82

84 pkt.

89,59 pkt.

84 pkt.

84 pkt.

informatyka analityczna

40

251

6,28

33

94 pkt.

98,18 pkt.

94 pkt.

94 pkt.

matematyka

200

476

2,38

146

60 pkt.

77,02 pkt.

60 pkt.

60 pkt.

matematyka komputerowa

60

254

4,23

26

82 pkt.

88,82 pkt.

82 pkt.

88 pkt.

edytorstwo

45

207

4,60

45

60 pkt.

86,35 pkt.

77,33 pkt.

filologia polska nauczycielska

175

241

1,38

128

40 pkt.

68,18 pkt.

40 pkt.

43,33 pkt.

język polski w komunikacji społecznej

50

112

2,24

51

40 pkt.

72,94 pkt.

48,67 pkt.

62 pkt.

kuturoznawstwo – teksty kultury

75

195

2,60

77

40 pkt.

75,65 pkt.

43,33 pkt.

78 pkt.

polonistyka antropologiczno-kulturowa

75

159

2,12

77

40 pkt.

74,77 pkt.

43,33 pkt.

52 pkt.

polonistyka-komparatystyka

75

157

2,09

77

40 pkt.

79,41 pkt.

43,33 pkt.

wiedza o teatrze

75

152

2,03

78

40 pkt.

70,23 pkt.

40 pkt.

50 pkt.

administracja

200

592

2,96

198

46 pkt.

71,84 pkt.

46 pkt.

60,95 pkt.

prawo

350

1820

5,20

337

81 pkt.

90,28 pkt.

81,05 pkt.

prawo własności intelektualnej i nowych mediów

100

319

3,19

101

75 pkt.

87,72 pkt.

77 pkt.

administracja

studia niestacjonarne

200

124

0,62

35

40 pkt.

61,51 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

prawo

studia niestacjonarne

350

516

1,47

277

40 pkt.

74,27 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

amerykanistyka

75

281

3,75

73

70 pkt.

82,8 pkt.

71,33 pkt.

bezpieczeństwo narodowe

90

333

3,70

95

50 pkt.

71,34 pkt.

50 pkt.

63 pkt.

kulturoznawstwo międzynarodowe

65

260

4,00

63

70 pkt.

82,17 pkt.

70 pkt.

70 pkt.

latynoamerykanistyka

60

117

1,95

47

60 pkt.

78,31 pkt.

60 pkt.

migracje międzynarodowe

30

63

2,10

28

60 pkt.

73,93 pkt.

62 pkt.

61,33 pkt.

politologia

90

249

2,77

87

45 pkt.

76,07 pkt.

45 pkt.

78 pkt.

relacje międzykulturowe

65

146

2,25

48

65 pkt.

76,59 pkt.

65 pkt.

65 pkt.

rosjoznawstwo

45

39

0,87

16

40 pkt.

58,84 pkt.

41 pkt.

42,50 pkt.

stosunki międzynarodowe

90

566

6,29

84

75 pkt.

89,5 pkt.

82,50 pkt.

studia afrykańskie

15

31

2,07

16

50 pkt.

75,55 pkt.

58,50 pkt.

53,25 pkt.

studia bliskowschodnie

15

48

3,20

15

60 pkt.

85,73 pkt.

77 pkt.

studia eurazjatyckie

40

37

0,93

16

40 pkt.

63,09 pkt.

45,50 pkt.

46,50 pkt.

studia europejskie

100

228

2,28

77

60 pkt.

76,28 pkt.

60 pkt.

60 pkt.

studia nad Chinami

15

94

6,27

13

70 pkt.

93,44 pkt.

89,50 pkt.

studia nad Indiami i Azją Południową

15

19

1,27

studia nieuruchomione (decyzja nr 43 Rektora UJ z 8.10.2021

 

 

r.)

 

 

studia nad Japonią

15

199

13,27

15

80 pkt.

92,92 pkt.

90 pkt.

studia nad Koreą

15

231

15,40

17

80 pkt.

95,06 pkt.

92,75 pkt.

studia polsko-ukraińskie

30

23

0,77

19

40 pkt.

72,16 pkt.

54 pkt.

46 pkt.

bezpieczeństwo narodowe

studia niestacjonarne

90

47

0,52

studia nieuruchomione (decyzja nr 43 Rektora UJ z 8.10.2021 r.)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

88

760

8,64

82

77 pkt.

90,45 pkt.

82,50 pkt.

ekonomia

40

651

16,28

42

80 pkt.

92,37 pkt.

85 pkt.

elektroniczne przetwarzanie informacji

60

289

4,82

71

75 pkt.

98,03 pkt.

96 pkt.

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

60

371

6,18

55

75 pkt.

90,15 pkt.

83 pkt.

finanse, bankowość, ubezpieczenia

40

566

14,15

35

75 pkt.

90,67 pkt.

84,50 pkt.

polityka społeczna

 

 

 

studia nieuruchomione (uchwała Senatu UJ nr 8/II/2021)

 

psychologia

220

1917

8,71

214

80 pkt.

93,14 pkt.

88,50 pkt.

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

70

811

11,59

63

75 pkt.

89,69 pkt.

84 pkt.

zarządzanie informacją

100

269

2,69

97

40 pkt.

80,18 pkt.

54 pkt.

zarządzanie kulturą i mediami

60

597

9,95

52

72 pkt.

91,05 pkt.

84,50 pkt.

zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

10

25

2,50

11

70 pkt.

93,82 pkt.

87,50 pkt.

zarządzanie polityką społeczną

90

246

2,73

92

40 pkt.

81 pkt.

43 pkt.

74 pkt.

zarządzanie publiczne

100

255

2,55

96

40 pkt.

77,56 pkt.

57 pkt.

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia niestacjonarne

61

132

2,16

65

 

nie dotyczy

 

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

studia niestacjonarne

60

114

1,90

64

 

nie dotyczy

 

finanse, bankowość, ubezpieczenia

studia niestacjonarne

120

192

1,60

111

 

nie dotyczy

 

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

studia niestacjonarne

140

250

1,79

140

 

nie dotyczy

 

analityka medyczna

50

360

7,20

48

40 pkt.

64,38 pkt.

56 pkt.

farmacja

110

587

5,34

104

40 pkt.

67,45 pkt.

58,50 pkt

farmacja

studia niestacjonarne

60

16

0,27

studia nieuruchomione (decyzja nr 43 Rektora UJ z 8.10.2021 r.)

dietetyka

40

205

5,13

35

40 pkt.

65,21 pkt.

40 pkt.

kierunek lekarski

240

1146

4,78

243

70 pkt.

82,08 pkt.

75 pkt.

kierunek lekarsko-dentystyczny

60

800

13,33

60

70 pkt.

84,43 pkt.

78,50 pkt.

kierunek lekarski

studia niestacjonarne

35

202

5,77

46

40 pkt.

59,20 pkt.

45 pkt.

kierunek lekarsko-dentystyczny

studia niestacjonarne

20

115

5,75

19

50 pkt.

66,37 pkt.

55 pkt.

elektroradiologia

30

249

8,30

30

40 pkt.

89,01 pkt.

76 pkt.

fizjoterapia

80

999

12,49

73

50 pkt.

96,21 pkt.

92 pkt.

pielęgniarstwo

200

696

3,48

192

40 pkt.

76,36 pkt.

56 pkt.

położnictwo

80

415

5,19

78

40 pkt.

83 pkt.

71,43 pkt.

ratownictwo medyczne

50

297

5,94

51

40 pkt.

84,02 pkt.

70 pkt.

zarządzanie w ochronie zdrowia

60

192

3,20

64

40 pkt.

80,83 pkt.

55 pkt.

zdrowie publiczne

60

177

2,95

62

40 pkt.

77,42 pkt.

40 pkt.

85 pkt.

stan na 25 października 2021 r.

 

Uniwersyte Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński został ufundowany w 1364 roku, a zatem jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Popularny „UJOT” to dzisiaj uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, która stawia jednak na dynamiczny rozwój nowoczesnych kierunków nauki.

UJ można zaliczyć również do grona największych uczelni, ponieważ współczesny Uniwersytet to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej, około 50 tysięcy studentów i doktorantów, a także ponad 3,5 tysiąca pracowników administracji.

Oprócz kształcenia studentów Uniwersytet Jagielloński prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich. Organizuje warsztaty, konkursy, festiwale naukowe, a także prowadzi Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla obcokrajowców.

Uniwersytet Jagielloński oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Uczelnia posiada szesnaście wydziałów, spośród których Wydział Prawa i Administracji jest najstarszą jednostką, sięgającą czasów założenia Uniwersytetu.

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią o międzynarodowym charakterze. Na fundamencie aktywnej współpracy studenci uczelni otrzymują możliwość zagranicznego kształcenia, w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet Jagielloński oferuje szeroką paletę kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest w językach obcych, ponieważ liczba zagranicznych studentów rośnie każdego roku. Prowadzone kierunki dotyczą różnorodnych dziedzin. Można zakładać, iż każdy wymarzony przez kandydata kierunek znajduje się właśnie tutaj. Wiedza o teatrze, Analityka medyczna, Farmacja, Ochrona środowiska, Filologia polska, Logopedia, Filologia orientalna, Psychologia oraz…wiele, wiele innych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 07.07.2023 od 01.06.2023 do 07.07.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 14.07.2023 od 01.06.2023 do 14.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 14.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 14.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono 161

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Amerykanistyka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny UJ

jednolite

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astrofizyka i kosmologia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biochemia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka molekularna i komórkowa
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia molekularna
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Business and finance management
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia zrównoważonego rozwoju
Wydział Chemii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Comparative heritage studies
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Lekarski UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Drug discovery and development
Wydział Farmaceutyczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Geologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Earth sciences in a changing world
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroniczne przetwarzanie informacji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia

stacjonarne

Environmental protection and management
Wydział Biologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European joint master`s programme in english and american studies
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

European studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny UJ

jednolite

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska z językiem niemieckim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska z językiem angielskim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - arabistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - indologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - iranistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - japonistyka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - sinologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - turkologia
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia portugalska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rumuńska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia szwedzka
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Filologia węgierska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i controlling
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

jednolite

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka dla firm
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Geografii i Geologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Geografia i gospodarka przestrzenna
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Geografii i Geologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global and development studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka analityczna
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka gier komputerowych
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Intellectual property and new technologies
Wydział Prawa i Administracji UJ

II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

International relations and area studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

International relations and public diplomacy
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

International security and development
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Język polski w komunikacji społecznej
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Judaistyka
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
Wydział Lekarski UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Korean studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Kosmetologia
Wydział Farmaceutyczny UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Krytyka literacka
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Kultura rosji i narodów sąsiednich
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - teksty kultury
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Laboratoria kultury współczesnej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Latynoamerykanistyka
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Marketing i logistyka
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

niestacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka komputerowa
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media społecznościowe w zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migracje międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Molecular biotechnology
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Neurobiologia
Wydział Biologii UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury
Wydział Historyczny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Chemii UJ

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Performatyka
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka antropologiczno-kulturowa
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka-komparatystyka
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Porównawcze studia cywilizacji
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UJ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Wydział Prawa i Administracji UJ

I stopnia

stacjonarne

Przekład literacki
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo
Wydział Filologiczny UJ

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Filozoficzny UJ

jednolite

stacjonarne

Psychologia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

jednolite

stacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia

stacjonarne

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe
Wydział Filologiczny UJ

I stopnia

stacjonarne

Relacje międzykulturowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rosjanoznawstwo
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia afrykańskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia bliskowschodnie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia eurazjatyckie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia europejskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem
Wydział Filozoficzny UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem współczesnym
Wydział Filozoficzny UJ

II stopnia

stacjonarne

Studia nad chinami
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad japonią
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia nad koreą
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia polskie dla cudzoziemców
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko - ukraińskie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia strategiczne nad azją
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

II stopnia

stacjonarne

Teatrologia
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie
Wydział Polonistyki UJ

II stopnia

stacjonarne

Wiedza o teatrze
Wydział Polonistyki UJ

I stopnia

stacjonarne

Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kulturą i mediami
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie mediami i reklamą
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie polityką społeczną
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zmianą społeczną
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż więcej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)