Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Gdański - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Gdańskim potrwa nie dłużej niż do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na ug.edu.pl/kandydaci

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na ug.edu.pl/kandydaci

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Gdańskim znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Uniwersytet Gdański kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Gdański w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (69 kierunków) i drugiego (55 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UG mogą aplikować na 80 kierunków studiów stacjonarnych oraz 30 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Gdański kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Gdański kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • akwakultura - biznes i technologia
 • amerykanistyka
 • archeologia
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia medyczna
 • biotechnologia
 • biznes chemiczny
 • biznes i technologia ekologiczna
 • chemia
 • criminology and criminal justice
 • cultural communication
 • dyplomacja
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • etnofilologia kaszubska
 • etnologia
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia romańska i iberystyka
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geografia fizyczna z geoinformacją
 • geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
 • historia
 • historia sztuki
 • hydrografia morska
 • iberystyka
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • krajoznawstwo i turystyka historyczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logopedia
 • matematyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • modelowanie matematyczne i analiza danych
 • niemcoznawstwo
 • oceanografia
 • ochrona środowiska
 • ochrona zasobów przyrodniczych
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • podatki i doradztwo podatkowe
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w administracji i gospodarce
 • produkcja form audiowizualnych
 • psychologia
 • quantum information technology
 • religioznawstwo
 • rosjoznawstwo
 • sinologia
 • skandynawistyka
 • slawistyka
 • socjologia
 • studia bałkańskie
 • studia wschodnie
 • telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
 • ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 • wiedza o teatrze
 • zarządzanie
 • zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie instytucjami służby zdrowia

Dowiedz się więcej: ug.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Gdański

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uniwersytety – na jedno miejsce przypadało średnio 3,8 zgłoszenia. Uniwersytet Gdański od lat cieszy się sporą popularnością, a w tym roku najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były: informatyka, psychologia, prawo, filologia angielska, kryminologia oraz skandynawistyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Gdański aplikowało prawie 12 tysięcy kandydatów. W tym 8829 osób na studia stacjonarne oraz 2942 na studia niestacjonarne.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się ponad 80 kierunków studiów na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. A dodatkowo uczelnia oferuje wiele specjalności, które dają szeroki wybór kandydatom.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. informatyka (2933), psychologia (1983), prawo (1240), filologia angielska (1094), kryminologia (852) oraz skandynawistyka (567).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: informatyka (15,44), kryminologia (14,20), filologia angielska (12,44), psychologia (11,02), skandynawistyka (8,97).

 

Uniwersytet Gdański kierunki

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w regionie, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku zatrudnienia połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich kampusów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Uniwersytet Gdański to instytucja, która zajmuje się nie tylko przekazywaniem wiedzy studentom. To również istotny ośrodek naukowy, zaznaczający swoją pozycję szczególnie w zakresie badań związanych z morzem.

Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich.

Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych. Na uczelni aktywnie działa 120 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych.

Uniwersytet Gdański składa się z 11 wydziałów, które prowadzą kształcenie na ponad 80 kierunkach. Oferta dydaktyczna składa się nie tylko z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków, lecz również kierunków niszowych oraz cieszących się rosnącym zainteresowaniem.

Co zrozumiałe, w katalogu edukacyjnym widnieją kierunki nastawione na pozyskanie wiedzy związane z położeniem na mapie. Są to między innymi: Etnofilologia kaszubska, czy Akwakultura- biznes i technologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 22.07.2022 od 01.06.2022 do 14.09.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 do 15.09.2022 od 01.06.2022 do 14.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 22.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 15.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 14.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 14.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Gdański - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Gdański: znaleziono 83

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Akwakultura - biznes i technologia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Amerykanistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia medyczna
Wydział Biologii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes chemiczny
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna
Wydział Ekonomiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Criminology and criminal justice
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia

stacjonarne

Cultural communication
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Dyplomacja
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etnofilologia kaszubska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Etnologia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Filologia romańska i iberystyka
Wydział Filologiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Biologii UG

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Geografia fizyczna z geoinformacją
Wydział Oceanografii i Geografii UG

II stopnia

stacjonarne

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis
Wydział Nauk Społecznych UG

II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia sztuki
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrografia morska
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia

stacjonarne

Iberystyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Wydział Historyczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modelowanie matematyczne i analiza danych
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Niemcoznawstwo
Wydział Historyczny UG

I stopnia

stacjonarne

Oceanografia
Wydział Oceanografii i Geografii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Chemii UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona zasobów przyrodniczych
Wydział Biologii UG

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne

Podatki i doradztwo podatkowe
Wydział Prawa i Administracji UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UG

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w administracji i gospodarce
Wydział Prawa i Administracji UG

II stopnia

niestacjonarne

Produkcja form audiowizualnych
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UG

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Quantum information technology
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo
Wydział Historyczny UG

I stopnia

stacjonarne

Rosjoznawstwo
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Sinologia
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Skandynawistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia bałkańskie
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Studia wschodnie
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
Wydział Ekonomiczny UG

II stopnia

niestacjonarne

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
Wydział Zarządzania UG

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
Wydział Filologiczny UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wiedza o teatrze
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
Wydział Filologiczny UG

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Wydział Filologiczny UG

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
Wydział Zarządzania UG

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)