EDUKACJA ARTYSTYCZNA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Dodaj do ulubionych

EDUKACJA ARTYSTYCZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja artystyczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia na kierunku edukacja artystyczna
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku edukacja artystyczna rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 29 września 2022 r. | edukacja artystyczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności edukacja artystyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | edukacja artystyczna - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalnośc

 

Edukacja artystyczna to studia, których tematyka będzie oscylować głównie wokół nauk artystycznych i pedagogicznych. Studenci rozwiną wszechstronną wiedzę na temat historii sztuki oraz sztuki współczesnej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej codziennej praktyce zawodowej. Ponadto nauczą się pracy z dziećmi oraz przekazywania im specjalistycznej wiedzy z malarstwa, nauk plastycznych, rzeźbiarstwa oraz pozostałych dziedzin sztuki. W planie znajdą się również zajęcia z psychologii, pedagogiki i socjologii.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach oświatowych, domach kultury, instytucjach kultury, świetlicach środowiskowych, agencjach reklamowych, kołach pracy twórczej, czy w ośrodkach szkoleniowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed złożeniem aplikacji na kierunek edukacja artystyczna należy zapoznać się z wymogami określonymi przez daną uczelnie, tym samym zwiększając swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edukacja artystyczna to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Edukacja artystyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna

UCZELNIE, GDZIE EDUKACJA ARTYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sztuka i edukacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sztuka i edukacja

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Pomorska w Słupsku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

EDUKACJA ARTYSTYCZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja artystyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA?

Studia na kierunku edukacja artystyczna łączą w sobie zagadnienia z obszaru różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów artystycznych na każdym etapie kształcenia. Program zakłada również realizację specjalizacji, dzięki którym studenci zyskają specjalistyczną wiedzę z wąskiego obszaru tematycznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja artystyczna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na powyższym kierunku będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci wykształcą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiną swoje zdolności artystyczne z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych. Ponadto zyskają kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne, które wykorzystają podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Co więcej, rozwiną także zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. W planie znajdą się zajęcia z psychologii rozwoju, przedsiębiorczości i rynku pracy, grafiki projektowej, interpretacji muzycznej, technik tańca nowoczesnego i klasycznego, malarstwa oraz innych popularnych dziedzin sztuki. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w szkołach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA?

Studia na kierunku edukacja artystyczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA?

Absolwenci kierunku edukacja artystyczna będą przede wszystkim przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów artystycznych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z mediami, wydawnictwami, czy z instytucjami kultury, gdzie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności. Dobrym rozwiązaniem będzie również zatrudnienie w świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach wychowawczych pub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja artystyczna:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nauczyciel przedmiotów artystycznych)

 • świetlice środowiskowe

 • ośrodki wychowawcze

 • agencje reklamowe

 • media

 • instytucje kultury

 • koła pracy twórczej

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia