SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

Dodaj do ulubionych

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych i psychologicznych. Ponadto nauczą się wykorzystywać narzędzia marketingowe oraz rozwiną kompetencje z zakresu mediacji i negocjacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji i redakcji mediów społecznościowych, agencjach reklamowych i marketingowych oraz w działach public relations.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów na kierunek socjotechnika i oddziaływanie społeczne, należy zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolnie wybrany przedmiot

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE?

Studia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne łączą w sobie zagadnienia z obszaru nauk społecznych i socjologicznych z tematyką związaną z zarządzaniem i marketingiem. Dzięki interdyscyplinarnemu programowi nauczania, studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i wykształcenie, które otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu różnorodnych dyscyplin społecznych. Ponadto, program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk psychologicznych, socjologicznych oraz humanistycznych. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce związanej z marketingiem oraz zarządzaniem. Osoby, które aplikują na studia społeczne poznają różne dziedziny socjologii, między innymi socjologię:

 • komunikacji
 • polityki
 • organizacji
 • języka
 • wiedzy
 • religii

Ponadto dowiedzą się więcej na temat teorii socjologii oraz poznają współczesne teorie socjologiczne. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z zakresu wykorzystywania metod socjotechnicznych w praktyce. Studenci nauczą się również stosowania technik marketingowych czy prowadzenia badań socjologicznych.

Ponadto rozwiną kompetencje miękkie i poznają zasady prowadzenia mediacji czy negocjacji. Program kształcenia zakłada realizacje warsztatów terenowych, dzięki którym można zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE?

Studia na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE?

Ukończenie studiów na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji i redakcji mediów społecznościowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Studenci mogą podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, agencjach marketingowych, reklamowych czy w działach PR.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • organizacje pozarządowe
 • agencje reklamowe
 • agencje marketingowe
 • działy PR
 • media

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

Komentarze (0)