Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów analityka gospodarcza

  Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać metody modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Na Analityce gospodarczej zgłębisz nauki ekonomiczne, zaznajomisz się z zagadnieniami prawnymi (z zakresu prawa gospodarczego) i nauczysz się analizy zjawisk gospodarczych za pomocą metod ilościowych (statystyka, ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie, informatyka). Uwaga! Kandydatom na ten kierunek studiów przyda się zdolność analitycznego myślenia i talent matematyczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUDYT FINANSOWY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2,5 roku 2,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów audyt finansowy

  Audyt finansowy jest nowym, unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Audyt finansowy został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie o biegłych rewidentach.

  Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów bankowość i zarządzanie ryzykiem

  Program studiów kładzie nacisk na analizę różnych obszarów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego, szczególnie w aspekcie zarządzania przez nie ryzykiem. W programie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, do jakiego doszło w latach 2007-2009 oraz obecnych trendów na rynkach finansowych.

  W procesie kształcenia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy nauczania wdrażane w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). WISE jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem.

  Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bankowość: europejski certyfikat bankowca
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bankowość: europejski certyfikat bankowca
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku ubezpieczeniowym

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

  Kierunek przygotowuje studentów do przeprowadzenia analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego, o metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych, tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych, wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka, przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów oraz o innowacjach finansowych, zastosowaniu blockchaina w przedsiębiorstwach i jego znaczeniu dla gospodarki, a także roli kryptowalut w ekonomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO PODATKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów doradztwo podatkowe

  Kierunek Doradztwo Podatkowe łączy w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi oraz finansowymi. Program studiów dostarcza kompleksową wiedzę i umiejętności dostosowane do wymogów rynku pracy i zmian otoczenia społeczno-gospodarczego w tym zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego.

  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy o wszystkich podatkach obowiązujących w Polsce wzbogaconej o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Uwzględniono głównie przedmioty obejmujące zagadnienia wymagane na państwowym egzaminie dla doradców podatkowych. Treści kształcenia dokładnie odzwierciedlają zagadnienia egzaminacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek oferuje swoim absolwentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w procesie podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi.

  Bogata oferta specjalności realizowanych w ramach kierunku pozwala na zindywidualizowane studia oraz rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Analityka ekonomiczno-finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ESG IN FINANCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów esg in finance

  The master's degree program in ESG in finance deals with the theoretical and practical aspects of the functioning of companies and other financial institutions in the environment of changes related to the environment of environmental challenges. In the financial sector, environmental aspects and non-financial reporting in the sector of finance are an increasingly important part of risk management in finance.

  The studies provide an in-depth knowledge of the principles and mechanisms shaping the international ESG environment in finance and help to understand the increasingly complex reality around us. They discuss at an advanced level the main theories and issues related to the application of ESG in multinational corporations and financial investments in global markets.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN BANKING AND INSURANCE IN DIGITAL ENVIRONMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów european banking and insurance in digital environment

  The field of study is commercial in nature and is dedicated to students who have completed undergraduate studies, both Polish - interested in the European financial market, and foreign.  The educational program contains both theoretical content and practical knowledge, and its aim is to prepare graduates to use the acquired competencies in the widely understood labor market, especially in international companies providing financial services to business and private entities, as well as companies operating in a global environment - especially in the European financial market.

  The aim is to create a modern profile of the future graduate, adequate to the anticipated needs of the labor market, therefore a teaching cooperation with various Institutes is planned, which will make it possible to offer the broadest possible interdisciplinary teaching in this field of study. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów europeistyka

  Studia na kierunku Europeistyka prowadzone są w Instytucie Ekonomii UEK i mają w dominującej części charakter studiów ekonomicznych. Adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, państw członkowskich w ramach tej organizacji oraz współpracy międzynarodowej na arenie światowej.

  Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Kilka lat temu został wdrożony nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na poziomie europejskim i potrzeb rynku pracy. Profile kształcenie na specjalnościach odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANCIAL ACCOUNTING ACCREDITED BY ACCA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów financial accounting accredited by acca

  The field of study Financial Accounting accredited by ACCA is a new, unique field of study offered by the Cracow University of Economics. The major is conducted in English, in the system of 1.5-year supplementary master's studies (full-time and part-time). Most didactic classes in the field of study can be carried out as part of distance learning. 

  The offer is addressed to students from various countries around the world, especially to those where ACCA accreditation is valued by companies and the economic environment, including Europe, Asia, Africa, where international financial and accounting centers are located (e.g. India, China, Indonesia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANCIAL ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów financial analytics

  The purpose of the course is to provide knowledge of financial markets, with particular emphasis on empirical methods used in analysis in financial markets, and practical skills for obtaining financial data processing. The detailed scope of the CFA degree program is consistent with the scope of CFA Level 2 and Level 3 accreditation requirements. 

  Financial Analytics is a 3 semester course aimed at people from different parts of the world who want to improve their competencies related to big data processing, analysis and evaluation. Such competencies in the era of big data, artificial intelligence and the offshoring of corporate financial functions, are particularly relevant today. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia
  • Doradztwo biznesowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Analityka finansowa
  • Administracja skarbowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska
  • Zarządzanie bankiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość, rynki finansowe i ubezpieczenia
  • Doradztwo biznesowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Analityka finansowa
  • Administracja skarbowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse odpowiedzialnego i innowacyjnego biznesu
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska
  • Zarządzanie bankiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE PUBLICZNE W GOSPODARCE CYFROWEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów finanse publiczne w gospodarce cyfrowej

  Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego. Profil kształcenia, którego wyrazem jest program kierunku realizowany jest w ścisłej współpracy z praktyką. Absolwent mając wiedzę i świadomość zmian w finansach publicznych uwzględniających trendy i czynniki społeczno-ekonomiczne jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i  przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL FINANCE AND ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów administracja

  Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Tu zdobędziesz wiedzę z podstaw finansów oraz rachunkowości. Program tego kierunku studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii i finansów jak również umożliwia  zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. 

  Realizowane efekty uczenia się uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych – pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. 

  Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Banking, financial markets and insurance
  • Accounting and corporate finance

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Corporate finance and analytics
  • Financial reporting and audit

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Banking, financial markets and insurance
  • Accounting and corporate finance

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Corporate finance and analytics
  • Financial reporting and audit

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku global finance and accounting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL BUSINESS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów international business

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku international business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów international financial management

  The contemporary processes of internationalization of economic activity make the knowledge of international finance and global financial markets essential for managing a multinational corporation. The studies provide in-depth knowledge of the rules and mechanisms shaping the international environment of enterprises and help to understand the increasingly complex reality that surrounds us. They discuss at an advanced level the main theories and issues related to the multinational corporations and financial investments on global markets.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Na tym kierunku zrozumiesz procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Poznasz też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów prawo

  Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym.

  Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów przedsiębiorczośc i innowacje w gospodarce

  Kierunek oferuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz umiejętności analitycznego myślenia potrzebnych do systemowego podejmowania działań na rzecz kreowania innowacyjnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem szans jakie niosą nowe technologie w kontekście efektywności działań i procesów przedsiębiorczych. Specjalności oferowane w ramach kierunku pozwalają na rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Konsulting gospodarczy
  • Przedsiębiorczość i nowe technologie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Innowacje w gospodarce
  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Konsulting gospodarczy
  • Przedsiębiorczość i nowe technologie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Innowacje w gospodarce
  • Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNKI FINANSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów rynki finansowe

  Doradca inwestycyjny i analityk ryzyka finansowego to jedne z najbardziej prestiżowych i pożądanych zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi proponowany program specjalności.

  Studiując na tym kierunku dowiesz się nie tylko jak funkcjonuje rynek finansowy z całą złożonością i mnogością instrumentów i papierów wartościowych, ale również poznasz zasady procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, a także nauczysz się tworzyć, poprawiać i usprawniać modele zarządzania ryzykiem finansowym. Program kierunku współtworzony z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Doradztwo inwestycyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STRATEGIE ROZWOJU BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów strategie rozwoju biznesu

  Program studiów łączy sferę teorii i praktyki, co jest zgodne z jednej strony profilem kształcenia uniwersyteckiego, z drugiej koniecznością przygotowania absolwentów do pełnienia funkcji zawodowych. Cechuje go oparcie podstaw kształcenia na wiedzy z zakresu makro i mikroekonomii, prawa, finansów nauk społecznych, matematyki i statystyki i stosunków międzynarodowych; pozwala to lepiej zrozumieć i interpretować złożoną rzeczywistość gospodarczą oraz daje możliwość implementacji poznanych modeli, metod i technik w praktyce gospodarczej. Grupa przedmiotów do wyboru stanowi element indywidualizacji kształcenia, dając studentowi możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku strategie rozwoju biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)