Doradztwo podatkowe studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Szukasz interesującego kierunku na pograniczu dziedziny prawa i administracji, który przygotuje Cię do konkretnego zawodu? Chcesz zdobyć wiedzę konieczną do zajmowania się prawem podatkowym? Jeśli tak, to doradztwo podatkowe prawdopodobnie będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Praca po studiach

Jak będzie wyglądać Twoja ścieżka kariery? Jako absolwent tych studiów jesteś przygotowany do objęcia stanowiska doradcy podatkowego. Jest to zawód regulowany przez ustawę o doradztwie podatkowym, wedle której po zdaniu egzaminu państwowego oraz odbyciu praktyk zdobywasz uprawnienia do pełnienia tego zawodu.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów? Przede wszystkim nacisk będzie kładziony na wiedzę z zakresie prawa podatkowego i księgowości. Poznasz i nauczysz się interpretować polskie przepisy podatkowe, prowadzić ewidencję podatkową i rozliczać zobowiązania podatkowe. Kierunek obejmuje zatem całość materiału koniecznego do przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego oraz zagadnień przygotowujących do egzaminu na biegłego rewidenta. Co więcej, w ramach studiów przewidziane są praktyki, które przygotują Cię do przyszłego zawodu. Jeżeli zatem chciałbyś spróbować swoich sił w dziedzinie prawa to na pewno warto przemyśleć tę ofertę edukacyjną.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO PODATKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE DORADZTWO PODATKOWE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku administracja

Ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Administracja  stopień: (I)  (II)
Ekonomia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku administracja

Specjalności na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując doradztwo podatkowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • procesu życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-midzynarodowej,
  • znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa,
  • szeroko pojętej dziedziny komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną,
  • wykształcenia podstawowych umiejętności w zakresie gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku doradztwo podatkowe?

Kierunek doradztwo podatkowe można obecnie realizować w ramach studiów stacjonarnych. W tym przypadku zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia, a nauka jest darmowa. Taka forma studiów będzie idealnym wyborem dla osób ambitnych, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wyższego wykształcenia.

Program kształcenia na kierunku doradztwo podatkowe został w pełni dopasowany do realiów współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Tematyka zajęć oscyluje wokół kwestii związanych z prawem, rachunkowością, ekonomią czy naukami administracyjnymi, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru kilku różnorodnych dziedzin. W czasie studiów poznasz specyfikę prawa handlowego, cywilnego i podatkowego oraz nauczysz się wykorzystywać regulacje i przepisy prawne w praktyce, co z pewnością wykorzystasz w swoim przyszłej działalności zawodowej.

Jako student dowiesz się więcej na temat opodatkowania towarów i usług, darowizn, spadków czy gier, a także zostaniesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Oprócz wiedzy kierunkowej, rozwiniesz również swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, co zdecydowanie zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Integralną część studiów stanowią praktyki, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO PODATKOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

W aktualnej ofercie kształcenia wyższego znajdują się studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Jeżeli zdecydujesz się na realizacje kierunku doradztwo podatkowe w ramach studiów drugiego stopnia, na naukę będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO PODATKOWE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku doradztwo podatkowe

Absolwent kierunku doradztwo podatkowe znajdzie zatrudnienie jako:
  • doradca podatkowy – po uzyskaniu uprawnień zawodowych,
  • pracownik kancelarii doradztwa podatkowego,
  • pracownik kancelarii biegłych rewidentów,
  • pracownik biura rachunkowego,
  • pracownik administracji skarbowej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO PODATKOWE

Komentarze (0)