Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

tel. (+48) 91 444 1801

fax (+48) 91 444 1925

https://efz.usz.edu.pl/

 • AUDYT FINANSOWY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek audyt finansowy został przygotowany na podstawie uchwały nr 2336/42/2022 Polskiej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów. Oznacza to, że ukończenie kierunku pozwala ubiegać się o zaliczenie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta w ciągu 3 lat od ukończenia studiów.

  Nauczysz się:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • interpretacji informacji tworzonych przez system rachunkowości na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
  • interpretacji regulacji w zakresu prawa gospodarczego,
  • prawa podatkowego oraz prawa pracy,
  • zasad badania sprawozdania finansowego,
  • zasad rachunkowości w różnych sektorach (instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, sektor finansów publicznych)

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BRANDING MIAST I REGIONÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów branding miast i regionów

  Student kierunku branding miast i regionów przekona się sam, jak rozbudowane i ważne jest dbanie o wizerunek i komunikację miast i regionów. Absolwent dowie się, że warto jest być jednym z pierwszych specjalistów w tej dziedzinie i poznać tajniki prowadzenia brandingu miast i regionów!

  Nauczysz się: 

  • podstawowych narzędzi i form interakcji miast i regionów z otoczeniem, w tym nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z kreowaniem marek lokalnych lub promocją miast i regionów,
  • wykrywać, inwentaryzować i waloryzować zasoby rozwojowe jednostek terytorialnych oraz oceniać ich użyteczność w procesach kreowania marek,
  • zasad przygotowywania opracowań diagnostycznych i projektowych na potrzeby brandingu miast i regionów, planowania i realizowania adekwatnych przedsięwzięć i kampanii promocyjnych oraz organizacji niezbędnego wsparcia finansowego i informacyjnego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kreowanie marek lokalnych
  • Promocja miast i regionów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menadżer brandingu miast i regionów
  • Menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kreowanie marek lokalnych
  • Promocja miast i regionów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menadżer brandingu miast i regionów
  • Menadżer wizerunku i promocji miast i regionów

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS INTELLIGENCE W GOSPODARCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów business intelligence w gospodarce

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom interesujące życie zawodowe pozwalające rozwijać się, poznawać otoczenie gospodarcze, a przez to szeroko otwiera drzwi do kariery i stymuluje nieustanny rozwój zawodowy. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne analizowanie informacji, posługiwanie się narzędziami IT, a dzięki temu rozwiązywanie problemów decyzyjnych.

  Dzięki studiom na tym kierunku będziesz posiadać wiedzę o najnowocześniejszych trendach w projektowaniu i budowie rozwiązań Business Intelligence, będziesz posiadać konkretne umiejętności, których oczekuje pracodawca oraz które pozwolą tobie być elastycznym na rynku pracy. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia we wszystkich branżach i obszarach gospodarki i administracji, co wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  Nauczysz się:

  • podstaw ekonomii, finansów, zarządzania i marketingowego podejścia do biznesu,
  • analizować, wyszukiwać i zarządzać różnorodnymi informacjami,
  • posługiwać się narzędziami i metodami umożliwiającymi efektywną analizę danych gospodarczych,
  • analizować krajowe i zagraniczne zjawiska rynkowe – zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji publicznej, jak i całej gospodarki,
  • definiować potrzeby potencjalnych odbiorców danych, przygotowywać analizy, interpretować wyniki podmiotów gospodarczych umożliwiające podejmowanie czynności z zakresu controllingu,
  • diagnozować problemy informacyjne, zarządcze i decyzyjne, analizować ryzyko,
  • formułować oceny i optymalne rozwiązania wykorzystywane w procesie zarządzania w różnych warunkach gospodarczych,
  • wykorzystywać narzędzia IT, systemy i aplikacje wspomagające prowadzenie własnego biznesu i podejmowanie decyzji w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  • zarządzać informacją i jej przepływem, zbiorami danych, projektami i zespołami.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • BUSINESS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów business management

  Business Management jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Absolwent podczas kształcenia nabędzie niezbędne kompetencje biznesowe w następujących obszarach: zarządzanie innowacjami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, zarządzanie IT, zarządzanie logistyką i transportem. Program kształcenia zapewni także nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych do zarządzania międzynarodowym biznesem.

  Nauczysz się:

  • tworzyć i wdrażać strategię w biznesie,
  • zarządzać procesami w biznesie,
  • zarządzać zespołem,
  • tworzyć i zarządzać innowacyjnymi rozwiązaniami,
  • wykorzystywać systemy IT w biznesie,
  • zarządzać projektami.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ECONOMICS AND IT APPLICATIONS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów economics and it applications
  Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem komunikacji jest język angielski.
  Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach na poziomie kadry zarządzającej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy i odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na każdym szczeblu zarządzania, co wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podejmować efektywne decyzje, stosując wiedzę ekonomiczną oraz nowoczesne systemy informatyczne,
  • jak dokonywać analiz mikro- i makroekonomicznych przy zastosowaniu określonych narzędzi, w tym informatycznych,
  • dokonywać selekcji informacji niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
  • tworzenia modeli biznesowych oraz pracy w zespole.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Analityk gospodarczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk biznesu
  • Decyzje menedżerskie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Analityk gospodarczy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesu
  • Decyzje menedżerskie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów finanse i rachunkowość
  Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości. Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie. 
  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy dyplomowanego księgowego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Doradztwo finansowe i bankowość
  • Finanse przedsiębiorstwa i podatki
  • Technologie cyfrowe w finansach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Controlling i rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa i auditing
  • Inwestowanie na rynkach finansowych
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Applied finance

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  • Doradztwo finansowe i bankowość
  • Finanse przedsiębiorstwa i podatki
  • Technologie cyfrowe w finansach

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Controlling i rachunkowość zarządcza
  • Rachunkowość finansowa i auditing
  • Inwestowanie na rynkach finansowych
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
  • Applied finance

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów gospodarka nieruchomościami

  Świat się zmienia, a nieruchomości są zawsze. Trzeba nimi zarządzać, wyceniać i pośredniczyć w obrocie. Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”.

  Znajdują zatrudnienie w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzać analizy rynku nieruchomości,
  • wyceniać nieruchomości,
  • zarządzać nieruchomościami,
  • procedur obrotu nieruchomościami,
  • oceny efektywności inwestowania w nieruchomości,
  • procedur gospodarki nieruchomościami.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów gospodarka przestrzenna
  Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i za granicą, które pozwalają na dostosowanie treści nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania,
  • sporządzania analiz zagospodarowania przestrzennego,
  • opracowywania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
  • doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk danych przestrzennych
  • Koordynator lokalnych projektów inwestycyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • GREEN ECONOMY - ZIELONA GOSPODARKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Podstawowy cel studiów na kierunku Green Economy ‒ zielona gospodarka to zapewnienie naukowego zrozumienia idei zielonej gospodarki oraz możliwości i ograniczeń wdrożenia ich do praktyki społeczno-gospodarczej, jak również kształtowanie specjalistycznych umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez zielonych pracodawców na tle bezprecedensowych w swojej skali i zakresie wyzwań, przed którymi stoi ludzkie społeczeństwo.

  Obecnie wśród pracodawców jest zapotrzebowanie na tzw. zielone kołnierzyki, czyli specjalistów o świadomości ekologicznej, których miejsca pracy związane są z włączeniem zasady zrównoważonego rozwoju w procesy technologiczne i modernizacyjne, m.in. w sektorze transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, ekologicznych opakowań, efektywnego energetycznie budownictwa, gospodarowania wodą i odpadami, gospodarki obiegu zamkniętego, czy skutecznego zarządzania przestrzenią.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, język polski, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów informatyka i ekonometria

  Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarzania i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Studia na kierunku informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych biznesowych analiz statystycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • projektować i wdrażać systemy informatyczne oraz bazy danych,
  • projektować portale korporacyjne,
  • modelować i symulować procesy gospodarcze,
  • podstaw programowania,
  • stosować narzędzia informatyczne we wspomaganiu decyzji,
  • analizować dane z wykorzystaniem metod statystycznych,
  • zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi,
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk biznesowy it
  • Data science

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyzacja organizacji
  • Data science

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesowy it
  • Data science

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyzacja organizacji
  • Data science

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie oraz średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów informatyka w biznesie

  Program studiów na tym kierunku to połączenie dwóch bardzo cenionych przez pracodawców obszarów kompetencyjnych. Studiujący może wykształcić zarówno umiejętności informatyczne, jak i zdobyć wiedzę ekonomiczną pozwalającą na analizę taczającego nas świecie pod kątem identyfikacji potrzeb w celu tworzenia i dostarczania produktów zadowalających klientów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad i narzędzi niezbędnych na każdym etapie wytwarzania oprogramowania, tj. analizy wymagań, projektowania, implementacji i testowania,
  • projektować bazy danych i przetwarzać dane, analizować i modelować procesy biznesowe, a także projektować komunikację z użytkownikiem.
  Dodatkowo na specjalności „Programowanie aplikacji biznesowych” nauczysz się: projektowania interfejsów graficznych, tworzenia serwisów internetowych, aplikacji na urządzenia mobilne i aplikacji chmurowych, a także programowania zespołowego oraz zaawansowanych metod i technik testowania oprogramowania.
  Na specjalności „Internet i media społecznościowe w biznesie” nauczysz się: planowania przedsięwzięć internetowych, platform oraz narzędzi mediów społecznościowych i biznesu elektronicznego, a także pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych, analityki internetowej, e-marketingu oraz kreatywnego projektowania treści reklamowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie zarzadzania przedsiębiorstwem
  • Programowanie rozwiązań inteligentnych
  • Programowanie w biznesie
  • Wdrażanie i utrzymanie systemów erp

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów international economics

  Kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnym zatwierdzeniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

  International economics jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu. Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów, dzięki czemu student ma większy wybór w budowie umiejętności i kompetencji.

  Nauczysz się:

  • kreatywności i otwartości na zmiany,
  • działania w sposób przedsiębiorczy,
  • analizować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej i globalnej gospodarki,
  • dobierać i zastosować metody i narzędzia do analizy procesów społeczno-ekonomicznych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
  • współpracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje i role, w tym kierownicze.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK EKONOMICZNO-PRAWNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów ekonomiczno-prawny

  To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
  Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
  • rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
  • komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sektor prywatny
  • Sektor publiczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo ekonomiczne i prawne
  • Doradztwo podatkowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język mniejszości narodowej lub język polski, 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów komunikacja i psychologia w biznesie

  Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową, w tym szczególnie biznesową. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej, czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych.

  Nauczysz się:

  • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
  • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
  • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
  • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
  • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka lub język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3 lub 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat lub inżynier magister/ magister inżynier licencjat lub inżynier magister/ magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów logistyka

  W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami informacji, środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi, jak i zagadnienia techniczne z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygotowano, mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki,
  • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw,
  • zarządzania magazynem, transportem i sieciami dostaw,
  • analizy i organizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), planowania materiałowego (MRP), magazynem (WMS), transportem (TMS), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka w biznesie
  • Smart logistics
  • Transport międzynarodowy
  • Inżynieria transportu lądowego
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Inżynieria systemów energetycznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa
  • Menedżer łańcuchów dostaw
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Inżynieria jakości usług logistycznych
  • Logistyka systemów produkcyjnych
  • Systemy dystrybucji energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka w biznesie
  • Smart logistics
  • Transport międzynarodowy
  • Inżynieria transportu lądowego
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Inżynieria systemów energetycznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka międzynarodowa
  • Menedżer łańcuchów dostaw
  • Systemy transportowe i logistyczne
  • Inżynieria jakości usług logistycznych
  • Logistyka systemów produkcyjnych
  • Systemy dystrybucji energii

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek międzynarodowy biznes turystyczny przygotowuje absolwentów do zdobycia i ugruntowania wiedzy na temat funkcjonowania i rozwoju międzynarodowego biznesu turystycznego, twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętności podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji biznesowych w turystyce międzynarodowej.

  Program kształcenia opiera się na pogłębionych, interdyscyplinarnych studiach teoriopoznawczych, dostosowanych do potrzeb i wymogów współczesnego rynku. Absolwenci zyskują wiedzę z zakresu mechanizmów i zasad funkcjonowania międzynarodowego biznesu turystycznego, rozumieją rangę podmiotów gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu właściwych warunków rozwojowych, w tym projakościowych i proinnowacyjnych w turystyce międzynarodowej.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów przedsiębiorczość i inwestycje

  Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne w obszarze prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw podejmowanych w lokalnej społeczności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • krytycznie analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • posługiwać metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich,
  • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy,
  • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inwestycje w przedsiębiorstwie
  • Innowacje w przedsiębiorstwie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • RYNEK NIERUCHOMOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów rynek nieruchomości

  Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności oraz podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Studia na kierunku zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, zarządzania oraz kultury fizycznej i zdrowia. Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji na rynku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zasad funkcjonowania sektora turystyki i rekreacji i zakładania własnej działalności,
  • właściwego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi oraz obszarami recepcji turystycznej,
  • przygotowywania ofert turystycznych i rekreacyjnych dla określonych segmentów rynku oraz opracowywania biznesplanów różnorodnych przedsięwzięć,
  • pracy pilota wycieczek, przewodnika oraz rezydenta turystycznego,
  • pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji oraz instruktora rekreacji ruchowej,
  • metod i technik komunikacji, negocjacji i protokołu dyplomatycznego w turystyce i rekreacji,
  • organizowania spotkań konferencyjnych i biznesowych, eventów sportowych i turystycznych,
  • posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie działalności turystycznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów zarządzanie
  Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni.
  Studiujący zarządzanie stać się mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku studiów stacjonarnych: ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów; w przypadku studiów niestacjonarnych: ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

  Kierunek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii jest unikatowy w skali kraju. Partnerem kierunku są podmioty z GK ENEA – ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Studia mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowników sektora energetycznego, a także podczas 6 miesięcy praktyk u partnerów kierunku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzenia rachunku ekonomicznego projektów OZE,
  • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym,
  • rozwiązywania problemów lokalizacyjnych projektów i zarządzania projektami OZE,
  • oceny opłacalności inwestycji OZE,
  • podstaw projektowania infrastruktury energetycznej,
  • identyfikacji obszarów innowacji w energetyce,
  • podstaw projektowania i zarządzania systemami i instalacjami w inteligentnych budynkach,
  • projektowania instalacji OZE,
  • modelowania i symulacji procesów w systemach energetycznych,
  • przeprowadzania procedur środowiskowych dla projektów OZE.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (8)

qwerty Ocena odpowiedz

Logistyka najlepsza w kraju! od szefostwa katedry po asystentów rzetelnie i przyjemnie. Widać doświadczenie i zachodnie nawyki. brawo

Eryk Ocena odpowiedz

Polecam Logistykę! Super prowadzony kierunek i bardzo wysoki poziom kadry z Katedry Logistyki. Większość z profesorów i doktorów to praktycy w biznesie, więc wiedzą jak wygląda realny świat :) jeśli logistyka w Polsce to tylko na US!

Maria Ocena odpowiedz

Jest super! Studiuję logistykę inżynierską. To najlepiej wyposażona uczelnia w tym zakresie. Kadra w większości także działa z powodzeniem w praktyce, więc nie jest oderwana od rzeczywistości gospodarczej. Polecam!

olek Ocena odpowiedz

Dwa razy zmieniałem uczelnie i póki co na US najbardziej mi się podoba. Polecam

Adrian Ocena odpowiedz

Lubię ten wydział i kierunek zarządzanie, który studiuję , na II stopień zostaję tutaj

Ala Ocena odpowiedz

Jestem absolwentką tego wydziału, dokładnie dwóch kierunków i właśnie co rozpoczęłam studia podyplomowe. Polecam, jeżeli ktoś wie co chce osiągnąć poprzez studia i do czego dąży w życiu. Jestem zadowolona z toku studiów i jakości kształcenia

G Ocena odpowiedz

Wneiz to najgorsze co może być. Poziom nauczania poniżej krytyki, na to co wykładowcy wyrabiają mogłabym napisać książkę, a do tego nie akredytowana dla stowarzyszenia księgowych. Mam tu mgr i w skwp musiałabym zaczynać od II stopnia mimo że na wneiz i w skwp Szczecin wykladaja ci sami ludzie a za czasów certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg niby była akredytowana xD

Abslowent Ocena odpowiedz

Wydział z mojej perspektywy na tyle żenujący, że zmieniłem uczelnię. Myślę, że otrzymanie promotora, który niezbyt podchodził pod tematykę mojego kierunku było strzałem w kolano.