Dodaj do ulubionych

RYNEK NIERUCHOMOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku rynek nieruchomości to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Osoby, które aplikują na kierunek rynek nieruchomości zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat gospodarki nieruchomościami i nauczą się pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz dokonywania analizy finansowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach nieruchomości. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz zarządcy nieruchomości.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Decydując się na kierunek rynek nieruchomości, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku rynek nieruchomości to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Rynek nieruchomości stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE RYNEK NIERUCHOMOŚCI JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rynek nieruchomości

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYNEK NIERUCHOMOŚCI?

Studia na kierunku rynek nieruchomości kształcą specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w branży nieruchomości. Osoby, które aplikują na kierunek rynek nieruchomości zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk prawniczych, administracyjnych czy ekonomicznych. Ponadto rozwiną wiele cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku rynek nieruchomości a możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek rynek nieruchomości będą miały okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawniczych oraz administracyjnych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat rynku nieruchomości oraz współczesnej gospodarki.

Ze względu na praktyczny wymiar studiów, studenci skupią się na rozwijaniu umiejętności i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się dokonywania analizy rynku nieruchomości. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić czynności związane z obrotem i sprzedaży nieruchomości.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru dokonywania wyceny różnego typu nieruchomości oraz analizy inwestycyjnej. Studenci rozwiną kompetencje z zakresu zarządzania nieruchomościami, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W planie znajdzie się również lektorat z języka angielskiego, dzięki któremu studenci rozwiną zdolności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, realizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Rynek nieruchomości

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Rynek nieruchomości:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYNEK NIERUCHOMOŚCI ?

Studia na kierunku rynek nieruchomości trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku rynek nieruchomości na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RYNEK NIERUCHOMOŚCI STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku rynek nieruchomości na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek rynek nieruchomości na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RYNEK NIERUCHOMOŚCI ?

Absolwenci kierunku rynek nieruchomości nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy agencji nieruchomości, gdzie będą odpowiedzialni za sprzedaż mieszkań i domów.

Równie ciekawą opcją może być objęcie stanowiska doradcy inwestycyjnego czy dewelopera. Po ukończeniu studiów można także zdecydować się na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku rynek nieruchomości:

  • pośrednicy nieruchomości
  • deweloperzy
  • agencje nieruchomości
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Komentarze (0)