Branding miast i regionów

Branding miast i regionów

Studia na kierunku branding miast i regionów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Branding miast i regionów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Branding miast i regionów studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Branding miast i regionów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).
 

Studia na kierunku branding miast i regionów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku branding miast i regionów rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | branding miast i regionów - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku branding miast i regionów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | branding miast i regionów - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Branding miast i regionów dają studentom możliwość zdobycia m.in. wiedzy i umiejętności o podstawowych narzędziach i formach interakcji miast i regionów z otoczeniem czy zasad tworzenia różnych form przedsiębiorczości, zwłaszcza funkcjonowania rynku usług specjalistycznych związanych z promocją miast i regionów.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Branding miast i regionów najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, filozofia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Branding miast i regionów dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w urzędach administracji samorządowej i państwowej, jednostkach wykoanwczych, które realizują zadania z zakresu promocji i brandingu czy w agencjach reklamowych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Branding miast i regionów, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i jest skierowana do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Branding miast i regionów:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Branding miast i regionów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Branding miast i regionów:

Studia na kierunku Branding miast i regionów dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zasad i mechanizmów funkcjonowania instytucji społecznych i gospodarczych, które związane są z organizacją w zakresie budowania i pozycjonowania marek lokalnych i regionalnych. Mogą również poznać zasady prawidłowego planowania i realizowania przedsięwzięć i kampanii brandingowych, promocyjnych i wizerunkowych czy mechanizmy organizacji wsparcia finansowego i informacyjnego.

Studenci kierunku Branding miast i regionów mogą także zdobyć wiedzę w zakresie uwarunkowań różnego rodzaju, np. organizacyjnych, finansowych czy prawnych różnych rodzajów działalności zawodowej w sferze brandingu miast i regionów.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Branding miast i regionów to: design i architektura marki miast i regionów, kreowanie wizerunku miast i regionów, systemy i techniki informatyczne w gospodarce miejskiej czy narzędzia informatyczne w brandingu terytorialnym.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BRANDING MIAST I REGIONÓW?

Branding miast i regionów to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, skierowany przede wszystkim do osób, które chcą zajmować się w przyszłości m.in. strategiami komunikacyjnymi nowoczesnego miasta i regionu, z wykorzystaniem nowych kanałów komunikacji. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności np. z zakresu podstawowych form i narzędzi form interakcji miast i regionów z otoczeniem.

Kierunki studiów takie jak Branding miast i regionów dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zaowodywmi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to menadżer brandingu miast i regionów czy kreowania marek lokalnych.

W programie studiów przewidziane są zajęcia w laboratoriach, a także inne innowacyjne formy, jak np. gry decyzyjne czy tworzenie autorskich projektów.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Branding miast i regionów możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BRANDING MIAST I REGIONÓW?

Studia na kierunku Branding miast i regionów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BRANDING MIAST I REGIONÓW

Studia na kierunku Branding miast i regionów dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w urzędach administracji państwowej i samorządowej, które związane są z promocją i brandingiem oraz kształtowaniem interakcji społecznych, a także w agencjach reklamowych działających w obszarze interakcji regionalnej i miejskiej. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienie w organiazcjach pozarządowych i instytucjach otoczenia biznesu, które angażują się w promocję i branding na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Branding miast i regionów:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej,
 • agencje reklamowe,
 • organizacje pozarząowe i instytucje otoczenia biznesu,
 • struktury UE w zakresie kształtowania polityki brandingu i promocji miast i regionów,
 • instytucje zajmujące się wykorzystaniem środków unijnych na cele rozwoju terytorialnego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Branding miast i regionów studia niestacjonarne

Branding miast i regionów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Branding miast i regionów studia I stopnia

Branding miast i regionów studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku branding miast i regionów

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Branding miast i regionów

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)