Przedsiębiorczość i inwestycje

Przedsiębiorczość i inwestycje

Dodaj do ulubionych

Przedsiębiorczość i inwestycje studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Przedsiębiorczość i inwestycje stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując przedsiębiorczość i inwestycje

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje? Studia mają na celu przygotowanie studentów do założenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w zakresie szeroko pojętego zarządzania oraz ekonomii. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że zdobędziesz umiejętności konieczne na obecnym rynku pracy.

Nacisk kładziony będzie na zajęcia z zakresu rozumienia zjawisk oraz procesów ekonomicznych zachodzących nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Niezależnie od tego, czy chciałabyś prowadzić małe przedsiębiorstwo, rozwinąć biznes rodzinny czy karierę lokalnego lidera przedsięwzięć gospodarczych studia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje przygotują Cię do kariery zawodowej w tym zakresie.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania oraz ekonomii,
 • kierowania przedsiębiorstwem w skali lokalnej oraz krajowej,
 • pozyskiwania danych oraz opisu organizacji,
 • narzędzi analitycznych i organizatorskich,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek przedsiębiorczość i inwestycje dostępny jest jedynie w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, ze zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która chce w pełni poświęcić się nauce, to studia te będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Na powyższym kierunku realizowane są treści z obszaru nauk ekonomicznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć kompleksowe wykształcenie ekonomiczne, które otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na przyszłościowy kierunek, jakim jest przedsiębiorczość i inwestycje będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i innych pokrewnych dyscyplin naukowych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tym obszarem tematycznym, między innymi:

 • innowacje w przedsiębiorstwie
 • problemy biznesu w praktyce
 • system wspierania małych firm
 • psychologia w zarządzaniu

Jako student dowiesz się więcej na temat rachunkowości i finansów oraz ich roli w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto, pogłębisz swoją wiedzę na temat polskiej i światowej gospodarki oraz poszczególnych rynków finansowych.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje będziesz miał okazję zdobyć wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student poznasz nowoczesne techniki zarządzania różnorodnymi aspektami firmy oraz zasobami ludzkimi.

Co więcej, nauczysz się analizy procesów gospodarczych i ekonomicznych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Wszyscy studenci rozwiną także swoje zdolności językowe, co zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Obecny rynek potrzebuje osób przedsiębiorczych, które nie boją się wyzwań stawianych przez niełatwy świat biznesu. Do tego konieczna jest nie tylko wiedza z zakresu zarządzania oraz szeroko pojętej ekonomii, ale także kreatywność oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Właśnie do takich osób skierowana jest oferta studiów na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to Przedsiębiorczość i inwestycje może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Przedsiębiorczość i inwestycje

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek ten można realizować jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. W praktyce oznacza to, że na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata, który umożliwi Ci kontynuacje nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej.

Czas trwania studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek przedsiębiorczość i inwestycje na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek przedsiębiorczość i inwestycje na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje? Po ukończeniu studiów będzie mógł pracować na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Co więcej, będziesz mógł pracować w firmach konsultingowych i innych organizacjach, takich jak: instytucje wspierania przedsiębiorczości.

Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś osoba kreatywną i chcesz pracować w szeroko pojętym biznesie to Przedsiębiorczość i inwestycje mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Absolwent kierunku przedsiębiorczość i inwestycje znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • manager działu firmy,
 • analityk finansowy,
 • manager podmiotów ekonomii społecznej,
 • pracownik firmy konsultingowej,
 • specjalista do spraw wykorzystania ICT w firmie.

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

Komentarze (0)