Economics and IT applications

Economics and IT applications

Economics and IT applications studia - kierunek studiów

Innowacyjny kierunek Economics and IT applications łączy ze sobą rzetelnie opracowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych z praktyczną nauką i umiejętnościami w dziedzinie biznesowych technologii informatycznych. Jednym zdaniem są to studia wychodzące na przeciw zapotrzebowaniom obecnego rynku nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Jeżeli zatem świetnie odnajdujesz się w świecie cyfrowych informacji, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to te studia mogą być początkiem Twojej wymarzonej kariery!

Co ciekawe na kierunku Economics and IT applications nie znajdziesz konkretnych specjalności. Zostało to zastąpione możliwością wyboru przez studentów modułów specjalnościowych. Dzięki temu stworzysz swoją indywidualną ścieżkę kariery. Co więcej, nacisk kładziony jest także na dużą ilość godzin laboratoryjnych, podczas których będziesz mógł skorzystać z nowoczesnych biznesowych aplikacji. Kolejnym atutem jest fakt, że zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co umożliwi Ci w przyszłości znalezienie ciekawej pracy nie tylko w Polsce, ale także poza granica naszego kraju.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Economics and IT applications? Przede wszystkim możesz starać się o zatrudnienie jako specjalista do spraw związanych z doborem odpowiednich narzędzi informatycznych do wsparcia biznesu lub managera na różnych szczeblach. Jeżeli zatem jesteś zainteresowany szeroko pojętym światem biznesu to na pewno jest to dobry kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na Economics and IT applications, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy nowożytny - język angielski, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ECONOMICS AND IT APPLICATIONS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek economics and it applications prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując economics and IT applications

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wszechstronnej wiedzy ekonomicznej w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi,
  • analizy ryzyka w działalności gospodarczej,
  • praktycznym wykorzystaniem technologii informatycznych w prowadzeniu biznesu,
  • statystyki i projektowania systemów informacyjnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku economics and IT applications

Absolwent kierunku economics and IT applications znajdzie zatrudnienie jako:
  • pracownik firmy ubezpieczeniowej,
  • pracownik instytucji państwowych oraz pozarządowych zajmujących się zastosowaniem nowoczesnych aplikacji IT
  • manager na różnym szczeblu,
  • pracownik przedsiębiorstw,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ECONOMICS AND IT APPLICATIONS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ECONOMICS AND IT APPLICATIONS

Komentarze (0)