PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Produkcja i marketing żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku produkcja i marketing żywności

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). 

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku produkcja i marketing żywności rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | produkcja i marketing żywności - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | produkcja i marketing żywności - uczelnie >

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku produkcja i marketing żywności jest przekazanie studentom wiedzy na temat przetwarzania i dystrybucji żywności, a także szeroko pojętej produkcji surowców spożywczych. W czasie kształcenia nauczą się także podejmowania działań z zakresu kontroli i nadzorowania produkcji żywności. Co więcej rozwiną zdolności z obszaru zarządzania i marketingu, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku produkcja i marketing żywności najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, informatyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zakładach produkcji żywności, laboratoriach związanych z oceną jakości żywności oraz w instytucjach otoczenia rolniczego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby pozytywnie przejść proces rekrutacji na kierunek produkcja i marketing żywności, należy odpowiednio wcześniej podjąć przygotowania do egzaminu maturalnego z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku produkcja i marketing żywności:

 • matematyka lub informatyka
 • chemia/biologia/język polski
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Produkcja i marketing żywności to studia, których celem jest przygotowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej w branżach związanych z przemysłem spożywczym. Dlatego też program nauczania ma wymiar praktyczny, a w planie znajdują się głównie zajęcia warsztatowe, ćwiczenia laboratoryjne, czy badania terenowe. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych i tym samym zwiększyć swoje szanse na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Produkcja i marketing żywności możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku produkcja i marketing żywności będzie oscylował wokół zagadnień związanych przemysłem rolnym i spożywczym oraz z zarządzaniem i marketingiem. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę na temat produkcji i przetwarzania żywności, a także dowiedzą się więcej o przetwarzaniu, utrwalaniu, przechowywaniu i kontroli jakości żywności.

W ramach kształcenia nauczą się także zarządzania produkcją i rolnictwem w fazie przetwórstwa. W planie znajdzie się także lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Studia na kierunku produkcja i marketing żywności trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI?

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku produkcja i marketing żywności otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym i rolniczym. Przede wszystkim idealnie odnajdą się podczas pracy w gospodarstwach rolnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego oraz w zakładach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych. Dobrym rozwiązaniem będzie praca w laboratoriach związanych z oceną jakości żywności oraz w instytucjach otoczenia rolniczego. Absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku produkcja i marketing żywności:

 • zakłady żywienia zbiorowego
 • zakłady związane z produkcją i przetwarzaniem żywności
 • instytucje otoczenia rolniczego
 • laboratoria związane z oceną jakości żywności
 • własna działalność gospodarcza
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Produkcja i marketing żywności studia niestacjonarne

Produkcja i marketing żywności studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Produkcja i marketing żywności studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki żywienie i żywność - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku PRODUKCJA I MARKETING ŻYWNOŚCI

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)