Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Dodaj do ulubionych

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia - kierunek studiów

Studia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia z innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały: design i wzornictwo przemysłowe, virtual prototyping.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku  innowacyjne technologie i nowoczesne materiały w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały? Przede wszystkim będzie to wiedza z zakresu nauk technicznych oraz ekonomii.

Nauczysz się przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych oraz posiądziesz umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiązywania standardowych problemów zawodowych.

Do wyboru będziesz mieć takie specjalności jak virtual prototyping (z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania) oraz nano- i bioinnowacje w materiałach, czyli wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji materiałów.

 

W programie studiów na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Elementy analizy matematycznej
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Biotechnologia
 • Podstawy rysunku technicznego
 • Informatyka i podstawy programowania
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Podstawy ekonomii
 • Chemia
 • Podstawy projektowania
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki, fizyki i chemii niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów,
 • rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżyniera,
 • materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów oraz technologii wytwarzania,
 • wykorzystania wiedzy matematycznej, fizycznej i chemicznej w zakresie innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Obecnie gospodarka rozwija się tak szybko, że metody wykorzystywane jeszcze kilkanaście lat temu w dobie dzisiejszej technologii nie mają już racji bytu. Dlatego też tak ważne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

Jeżeli zatem chciałbyś mieć w przyszłości realny wpływ na działania gospodarcze, a Twoją mocna stroną są nauki ścisłe to na pewno sprawdzisz się jako student Innowacyjnych technologii i nowoczesnych materiałów!

 

3. Gdzie studiować innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek innowacyjne technologie i nowoczesne materiały:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały? Po ukończeniu studiów ( w zależności od wybranej specjalności) będziesz mógł podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, a także jako pracownik zajmujący się wytwarzaniem nowoczesnych materiałów w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice.

Jeżeli zatem chciałbyś zostać ekspertem w jednej z tych dziedzin to ten kierunek może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 

Absolwent kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik zajmujący się wytwarzaniem nowoczesnych materiałów w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice,
 • pracownik firm i działów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • pracownik działu zajmującego się wytwarzaniem biomateriałów.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I NOWOCZESNE MATERIAŁY

Komentarze (0)